cathopic raspelo drvo featured
Kroz ovaj križni put slijedit ćemo Isusa čitajući odlomke Sv. pisma koji nas podsjećaju na njegov put od Pilata do Kalvarije. Na svakoj ćemo postaji moliti riječima sv. Franje Asiškoga. Razmatranje započinje molitvom koju je on savjetovao braći okupljenoj na kapitulu, u kojoj se moli za milost nasljedovanja Isusa.

Svemogući, vječni,
pravedni i milosrdni Bože,
daj nama bijednicima da zbog tebe činimo
ono što znamo da ti hoćeš,
i da uvijek hoćemo što je tebi milo,
da iznutra očišćeni,
iznutra rasvijetljeni
i zapaljeni ognjem Duha Svetoga,
mognemo nasljedovati stope tvoga ljubljenoga Sina,
Gospodina našega Isusa Krista,
i samo tvojom milošću dospjeti
tebi, o Svevišnji,
koji u savršenome Trojstvu
i jednostavnome jedinstvu
živiš i vladaš
i slavljen si kao Bog svemogući
po sve vijeke vjekova. Amen.

Stala plačuć tužna Mati,

Gledala je kako pati

Sin joj na križ uzdignut.


I. POSTAJA – Isusa osuđuju na smrt

R: Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te,
O: jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

“Pilat im treći put reče: ‚Ta što je on zla učinio? Ne nađoh na njemu smrtne krivice. Kaznit ću ga, dakle, i pustiti.‘ Ali oni navaljivahu iza glasa ištući da se razapne. I vika im bivala sve jača. Pilat presudi da im bude što ištu” (Lk 23, 22 – 24).

Pomolimo se  

Svemogući, presveti, višnji i vrhovni Bože
zahvaljujemo ti jer, kao što si nas stvorio po Sinu svome,
tako si po svojoj istinskoj i svetoj ljubavi kojom si nas ljubio

učinio da se od vazda slavne Djevice, preblažene svete Marije,
rodi sam pravi Bog i pravi čovjek,
i htio si da se mi po njegovu križu, krvi i smrti
otkupimo iz ropstva.
Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Slava Ocu....

R: Smiluj nam se, Gospodine.
O: Smiluj nam se.

Dušom njenom razboljenom,

rastuženom, ražaljenom,

prolazio mač je ljut.


II. POSTAJA – Isus prima na se križ

R: Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te,
O: jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

“Govoraše Isus svima: ‚Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti‘” (Lk 9, 23 – 24).

Pomolimo se

O, presveti Oče naš
stvoritelju, otkupitelju, tješitelju i spasitelju naš.
Dođi kraljevstvo tvoje
da ti po milosti kraljuješ u nama
i učiniš da dođemo u kraljevstvo tvoje,
gdje ćemo te zorno gledati,
savršeno ljubiti,
biti u blaženu zajedništvu s tobom,
vječno te uživati.
Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Slava Ocu...

R: Smiluj nam se, Gospodine.
O: Smiluj nam se.

O koliko ucviljena

bješe ona uzvišena,

Majka Sina jedinog!


III. POSTAJA – Isus pada prvi put pod križem

R: Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te,
O: jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

A on je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava. Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna – radi našega mira, njegove nas rane iscijeliše (Iz 53,4-5).

Pomolimo se

Gospodine, Bože spasenja moga,
vapio sam danju i noću pred tobom
Neka dopre pred lice tvoje molitva moja,
prigni uho svoje k molitvi mojoj
Pogledaj na dušu moju i spasi je,
od dušmana me mojih istrgni

Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Slava Ocu...

R: Smiluj nam se, Gospodine.
O: Smiluj nam se.

Bol bolova sve to ljući

blaga Mati gledajući

muke slavnog čeda svog.


IV. POSTAJA – Isus susreće svoju svetu Majku

R: Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te,
O: jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

„Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: ‚Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan – a i tebi će samoj mač probosti dušu – da se razotkriju namisli mnogih srdaca!‘“ (Lk 2, 34 – 35).

Pomolimo se

Zdravo, Gospođo, sveta Kraljice,
sveta Bogorodice Marijo,
koja si djevica postala Crkvom,
i izabrana od presvetog Oca nebeskoga,
koji te posveti
s presvetim Sinom svojim ljubljenim
i Duhom Svetim Tješiteljem.
U tebi je bila i jest
sva punina milosti
i svako dobro.
Zdravo, palačo njegova,
zdravo, šatore njegov,
zdravo, kućo njegova.
Zdravo, odjećo njegova,
zdravo, službenice njegova,
zdravo, majko njegova.. Slava Ocu…

R: Smiluj nam se, Gospodine.
O: Smiluj nam se.

Koji čovjek ne bi plak’o

Majku Božju videć tako

u tjeskobi tolikoj?


V. POSTAJA – Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ

R: Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te,
O: jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

„Kad ga odvedoše, uhvatiše nekog Šimuna Cirenca koji je dolazio s polja i stave na nj križ da ga nosi za Isusom“ (Lk 23, 26).

Pomolimo se

O, presveti Oče naš,
Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji
da bližnje svoje ljubimo kao same sebe
privlačeći ih sve svom snagom tvojoj ljubavi,
radujući se zbog dobra drugih kao zbog svoga,
a u zlu pateći s njima
i nikome ne nanoseći nikakve uvrede

Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Slava Ocu…

R: Smiluj nam se, Gospodine.
O: Smiluj nam se.

Tko protužit neće s Čistom

kada vidi gdje za Kristom
razdire se srce njoj?


VI. POSTAJA – Veronika pruža Isusu rubac

R: Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te,
O: jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Ne bijaše na njem ljepote ni sjaja da bismo se u nj zagledali, ni ljupkosti da bi nam se svidio. Prezren bješe, odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama, od kog svatko lice otklanja, prezren bješe, odvrgnut (Iz 53, 2-3).

Pomolimo se

Ti si ljubav, milosrđe;
ti si mudrost, ti poniznost,
ti si strpljivost, ti ljepota,
ti si blagost, ti sigurnost»

Slava Ocu…

R: Smiluj nam se, Gospodine.
O: Smiluj nam se.

Zarad grijeha svoga puka

gleda njega usred muka

i gdje bičem bijen bi.


VII. POSTAJA – Isus pada drugi put pod križem

R: Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te,

O: jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Gospodin je svalio na nj bezakonje nas sviju. Zlostavljahu ga a on puštaše i nije otvorio usta svojih (Iz 53,6).

Pomolimo se

O, presveti Oče naš
stvoritelju, otkupitelju, tješitelju i spasitelju naš.

otpusti nam duge naše
po neizrecivu milosrđu,
po snazi muke ljubljenoga Sina svoga, Gospodina našega,
i po zaslugama i zagovoru preblažene Djevice i svih izabranih svojih.
Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Slava Ocu…

R: Smiluj nam se, Gospodine.
O: Smiluj nam se.

Gleda svoga milog Sina

ostavljena sred gorčina,

gdje se s dušom podijeli.


VIII. POSTAJA – Isus tješi jeruzalemske žene

R: Klanjamo ti se, Kriste i blagoslivljamo te,
O: jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Za njim je išlo silno mnoštvo svijeta, napose ženâ, koje su plakale i naricale za njim. Isus se okrenu prema njima pa im reče: ‘Kćeri jeruzalemske, na plačite nada mnom, nego plačite nad sobom i nad djecom svojom (Lk 23, 27-28).

Pomolimo se

O, presveti Oče naš,
otpusti nam duge naše
Kako i mi otpuštamo dužnicima našim
i što posve ne otpuštamo,
učini, Gospodine, da posve otpuštamo,
da radi tebe neprijatelje istinski ljubimo
i da se kod tebe za njih pobožno zauzimamo,
nikomu zlo za zlo ne uzvraćajući

i da nastojimo u tebi u svakoj stvari biti od koristi.
Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Slava Ocu…

R: Smiluj nam se, Gospodine.
O: Smiluj nam se.

Vrelo milja, slatka Mati

bol mi gorku osjećati

daj, da s tobom procvilim.


IX. POSTAJA – Isus pada treći put pod križem

R: Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te
O: jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

A sada kad posrnuh ja, oni se raduju, skupiše se protiv mene da udare iznenada, i bez prestanka oni me razdiru. Ruglom na ruglo iskušavaju me i zubima škripaju na mene (Ps 35,15-16).

Pomolimo se

Ti si moj presveti Otac,
Kralj moj i Bog moj.
Pohiti mi u pomoć,
Gospodine, Bože spasenja mojega!

Slava Ocu…

R: Smiluj nam se, Gospodine.
O: Smiluj nam se.

Neka ljubav srca moga

gori sveđ za Krista Boga,

da mu u svem omilim.


X. POSTAJA – Isusa svlače

R: Klanjamo ti se, Kriste i blagoslivljamo te,
O: jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

A pošto ga razapeše, razdijeliše među se haljine njegove bacivši kocku (Mt 27,35).

Pomolimo se

Hvaljen budi, moj Gospodine,
za one što opraštaju rad ljubavi Tvoje
i podnose bolest i nevolju.
Blago onima koji ih podnesu mirno
jer ćeš ih Ti, Svevišnji, okruniti.

Slava Ocu…

R: Smiluj nam se, Gospodine.
O: Smiluj nam se.

Rane drage, Majko sveta,

Spasa za me razapeta

Tisni posred srca mog.


XI. POSTAJA – Isusa pribijaju na križ

R: Klanjamo ti se, Kriste i blagoslivljamo te,
O: jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Kad dođoše na mjesto zvano Lubanja, ondje razapeše njega i zločince, jednoga zdesna, drugoga slijeva (Lk 23,33).

Pomolimo se

Usliši me, Gospodine, jer je dobrostivo milosrđe tvoje;
po mnogom smilovanju svome pogledaj na me.
Ne odvrati lice svoje od sluge svoga,
jer sam u stisci, usliši me brzo.

Slava Ocu…

R: Smiluj nam se, Gospodine.
O: Smiluj nam se.

Neka dođu i na mene

patnje za me podnesene

Sina tvoga ranjenog.


XII. POSTAJA – Isus umire na križu

R: Klanjamo ti se, Kriste i blagoslivljamo te,
O: jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Bijaše već oko šeste ure kad nasta tama po svoj zemlji – sve do ure devete, jer sunce pomrča, a hramska se zavjesa razdrije po sredini. I povika Isus iza glasa: ”Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. To rekavši izdahnu” (Lk 23, 45-46).

Pomolimo se

Dostojan je zaklani jaganjac
primiti moć i bogatstvo i mudrost i snagu
i čast, i slavu, i blagoslov
I hvalimo i uzvisujmo ga uvijeke.

Slava Ocu…

R: Smiluj nam se, Gospodine.
O: Smiluj nam se.

Daj mi s tobom suze livat

Raspetoga oplakivat,

Dokle diso budem ja.


XIII. POSTAJA – Isusa skidaju s križa

R: Klanjamo ti se, Kriste i blagoslivljamo te.
O: jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

I dođe čovjek imenom Josip, vijećnik, čovjek čestit i pravedan; on ne privoli njihovoj odluci i postupku. Bijaše iz Arimateje, grada
judejskoga, i iščekivaše kraljevstvo Božje. Taj dakle pristupi i zaiska tijelo Isusovo (Lk 23,50-53).

Pomolimo se

Sveta djevice Marijo,
nije se na svijet rodila slična tebi među ženama,
kćeri i službenice višnjega, vrhovnoga Kralja, Oca nebeskoga,
majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista,
zaručnice Duha Svetoga:
moli se za nas
skupa sa svetim Mihaelom arkanđelom
i svim silama nebeskim i svima svetima
svome presvetom ljubljenom Sinu, Gospodinu i učitelju.

Slava Ocu…

R: Smiluj nam se, Gospodine.
O: nam se.

U tvom društvu uz križ stati

s tobom jade jadovati

želja mi je jedina.


XIV. POSTAJA – Isusa polažu u grob

R: Klanjamo ti se, Kriste i blagoslivljamo te,
O: jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Josip iz Arimateje skinu tijelo Isusovo, povi ga u platno i položi u grob isklesan u koji još ne bijaše nitko položen (Lk 23,53).

Pomolimo se

Svemogući, presveti, višnji i vrhovni Bože,
budući da svi mi bijednici i grešnici
nismo dostojni ime ti reći,
ponizno molimo da Gospodin naš Isus Krist,
Sin tvoj ljubljeni, u komu ti sva milina,
skupa s Duhom Svetim Tješiteljem
za sve zahvaljuje kako se mili tebi i njemu,
koji ti je uvijek u svemu dovoljan
i po kome si nama toliko toga učinio.

Slava Ocu…

R: Smiluj nam se, Gospodine.

O: Smiluj nam se.

Kada dođu smrtni časi

Kriste Bože, nek me spasi

Majke tvoje zagovor.…

Kad mi zemlja tijelo primi

dušu onda uzmi ti mi

u nebeski blažen dvor.

 

ZAVRŠNA MOLITVA

Završimo križni put molitvom koju je sveti Franjo molio pred križem u crkvi sv. Damjana – i poklikom iz njegove Pjesme brata Sunca

Višnji i slavni Bože,
rasvijetli tmine srca moga
i daj mi pravu vjeru,
čvrsto ufanje i savršenu ljubav, razum i znanje, Gospodine,
da vršim tvoju svetu i istinitu zapovijed. Amen.

„Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga,
zahvaljujte njemu, služite njemu svi u poniznosti velikoj!“
Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Amen.


Križni put s molitvama sv. Franje Asiškog nastao je povodom 800. obljetnice franjevačke karizme.

Autor: fra Zvonimir Brusač

Radio Marija

14:00 Pozdravi, čestitke i preporuke
14:55 Molitva za život
15:00 Krunica Božjeg milosrđa
15:15 Krunica - Slavna otajstva

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Molitva za život - svakoga dana u 14:55h

Svakoga dana u 14:55 h molimo molitvu za život. Pridružite nam se u zajedništvu molitve za blagoslov obitelji, sklad i plodnost supružnika i...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Travanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.