bibija_365_1-min.png

Jer 30 - 33


30

1 3. KNJIGA UTJEHE

Sjeverni će Izrael biti obnovljen

Riječ koju Jahve upravi Jeremiji: 2 Ovako govori Jahve, Bog Izraelov: »Upiši u knjigu sve ove riječi koje ti govorim. 3 Jer evo dolaze dani« – riječ je Jahvina – »i promijenit ću udes naroda svoga Izraela i Judeje« – govori Jahve – »i vratit ću ih u zemlju koju u baštinu dadoh ocima njihovim.«
4 Evo riječi što ih Jahve reče o Izraelu i o Judeji:
5 Ovako govori Jahve:
»Čujem krik užasa:
strava je to, a ne mir.
6 Hajde, propitajte se i pogledajte:
je li ikad muškarac rodio?
A svi se muškarci
za bedra hvataju kao rodilje!
Zašto su sva lica izobličena
i problijedjela?
7 Jao, jer velik je dan ovaj,
slična mu ne bî!
Vrijeme je nevolje za Jakova,
al’ će se izbaviti iz nje.«
8 »Onoga dana« – riječ je Jahve nad vojskama – »slomit ću jaram na njihovu vratu i lance ću njihove raskinuti. Više neće služiti tuđinu, 9 već će služiti Jahvi, Bogu svojemu, i Davidu, kralju svome, koga ću im podići.«
10 »Ne boj se, Jakove, slugo moj« –
riječ je Jahvina –
»ne plaši se, Izraele!
Jer evo, spasit ću te izdaleka
i potomstvo tvoje iz zemlje izgnanstva.
Jakov će se opet smiriti,
spokojno će živjeti
i nitko ga neće plašiti« –
riječ je Jahvina –
11 »jer ja sam s tobom
da te izbavim.
Zatrt ću narode
među koje te prognah,
a tebe neću sasvim uništiti;
al’ ću te kazniti po pravici,
ne smijem te pustit’ nekažnjena.«

12 Uistinu, ovako govori Jahve:
»Neiscjeljiva je rana tvoja,
neprebolan polom tvoj.
13 Nema lijeka rani tvojoj
i nikako da zaraste.
14 Zaboraviše te svi ljubavnici,
više za te i ne pitaju!
Jer po tebi ja udarih
k’o što udara neprijatelj,
kaznom krutom za bezakonje
i za mnoge grijehe tvoje.
15 Zašto kukaš zbog rane svoje?
Zar je neizlječiva tvoja bol?
Zbog mnoštva bezakonja
i grijeha silnih tvojih
to ti učinih.
16 Al’ i oni što te žderu bit će prožderani,
u ropstvo će svi dušmani tvoji;
pljačkaši tvoji bit će opljačkani,
i koji te plijeniše bit će oplijenjeni.
17 <17b> Zvahu te ‘Protjeranom’
i ‘Sionkom za koju nitko ne pita’.
<17a>Al’ ja ću te iscijeliti,
rane ti zaliječiti« –
riječ je Jahvina.

18 Ovako govori Jahve:
»Evo, izmijenit ću udes šatora Jakovljevih,
smilovat ću se na stanove njegove:
na razvalinama njegovim bit će opet grad sazidan,
i dvori će stajati na starome mjestu.
19 Iz njih će se čuti hvalospjev,
i glasovi radosni.
Umnožit ću ih
i više im se neće smanjiti broj,
ugled ću im dati
i više ih neće prezirati.
20 Sinovi njihovi bit će mi kao nekoć,
zajednica njina preda mnom će čvrsto stajati,
a kaznit ću sve njihove ugnjetače.
21 Glavar njihov iz njih će niknuti,
vladar njihov iz njih će izaći.
Pustit ću ga k sebi da mi se približi –
jer tko da se usudi sâm preda me!« –
riječ je Jahvina.
22 »I vi ćete biti moj narod,
a ja vaš Bog.«
23 Gle, nevrijeme Jahvino,
jarost provaljuje,
razmahuje se vihor silan,
i svaljuje na glave bezbožničke.
24 Jahvin se gnjev neće stišati
dok on ne izvrši i ne ispuni
naume srca svojega.
U dane posljednje
jasno ćete to razumjeti.

 

31

1 »U ono vrijeme« – riječ je Jahvina – »bit ću Bog svim plemenima Izraelovim i oni će biti narod moj.«
2 Ovako govori Jahve:
»Nađe milost u pustinji
narod koji uteče maču:
Izrael ide u svoje prebivalište.
3 Iz daljine mu se Jahve ukaza:
Ljubavlju vječnom ljubim te,
zato ti sačuvah milost.
4 Opet ću te sazdati, i bit ćeš sazdana,
djevice Izraelova.
Opet ćeš se resit’ bubnjićima,
u veselo kolo hvatati.
5 Opet ćeš saditi vinograde
na brdima Samarije:
koji nasade posade,
oni će i trgati.
6 Jer dolazi dan te će stražari
vikati na brdu efrajimskom:
‘Na noge! Na Sion se popnimo,
k Jahvi, Bogu svojemu!’«

7 Jer ovako govori Jahve:
»Kličite od radosti Jakovu,
pozdravite burno prvaka naroda!
Neka se ori vaš glas!
Objavite slavopojkom:
Jahve spasi narod svoj,
Ostatak Izraelov!
8 Evo, ja ih vodim
iz zemlje sjeverne,
skupljam ih s krajeva zemlje:
s njima su slijepi i hromi,
trudnice i rodilje:
vraća se velika zajednica.
9 Evo, u suzama pođoše,
utješene sad ih vraćam!
Vodit ću ih kraj potočnih voda,
putem ravnim kojim neće posrnuti,
jer ja sam otac Izraelu,
Efrajim je moj prvenac.«

10 Čujte, o narodi, riječ Jahvinu,
objavite je širom dalekih otoka:
»Onaj što rasprši Izraela, opet ga sabire
i čuva ga k’o pastir stado svoje!«
11 Jer Jahve oslobodi Jakova,
izbavi ga iz ruku jačeg od njega.
12 I oni će, radosno kličući, na vis sionski
da se naužiju dobara Jahvinih:
žita, ulja, mladog vina,
jagnjadi i teladi,
duša će im biti kao vrt navodnjen,
nikad više neće ginuti.
13 Djevojke će se veselit’ u kolu,
mlado i staro zajedno,
jer ću im tugu u radost pretvoriti,
utješit ću ih
i razveselit’ nakon žalosti.
14 Pretilinom ću im okrijepiti svećenstvo
i narod svoj nasititi dobrima« –
riječ je Jahvina.

15 Ovako govori Jahve:
»Čuj! U Rami se kukanje čuje
i gorak plač:
Rahela oplakuje sinove svoje,
i neće da se utješi za djecom,
jer njih više nema.«

16 Ovako govori Jahve:
»Prestani kukati,
otari suze u očima!
Patnje će tvoje biti nagrađene:
oni će se vratiti iz zemlje neprijateljske.
17 Ima nade za tvoje potomstvo« –
riječ je Jahvina –
»sinovi tvoji vratit će se u svoj kraj.
18 Dobro čujem Efrajimov jecaj:
‘Ti me pokara, i ja se popravih
kao june još neukroćeno.
Obrati me, da se obratim,
jer ti si, Jahve, Bog moj.
19 Odvratih se od tebe, ali se pokajah,
uvijek, i sad se u slabine tučem.
Stidim se i crvenim,
jer nosim sramotu mladosti svoje!’«

20 »Zar mi je Efrajim sin toliko drag,
dijete najmilije?
Jer koliko god mu prijetim,
bez prestanka živo na njega mislim
i srce mi dršće za njega
od nježne samilosti« –
riječ je Jahvina.

21 »Postavi putokaze,
podigni stupove!
Sjeti se ceste,
puta kojim si prošla.
I vrati se, djevice Izraelova,
vrati se u gradove svoje!
22 Dokle ćeš još oklijevati,
kćeri odmetnice?
Jer Jahve stvori nešto novo na zemlji:
Žena će okružiti Muža.«

23 I Judeja će biti obnovljena

Ovako govori Jahve nad vojskama, Bog Izraelov: »U zemlji Judinoj, kad promijenim njezinu sudbinu, u njezinim će se gradovima ovako govoriti: ‘Blagoslovio te Jahve,
prebivalište Pravednosti,
Goro sveta!’«
24 »I u njoj će se opet nastaniti Judeja sa svim svojim gradovima, ratari i oni što idu za stadima, 25 jer ja ću okrijepiti dušu iscrpljenu, obilno nahraniti dušu klonulu. 26 Kao ono: ‘Čim se probudih, pogledah:
sladak li bijaše sanak moj!’«

27 Izrael i Juda

»Evo dolaze dani« – riječ je Jahvina – »kad ću u domu Izraelovu i u domu Judinu posijati sjeme čovječje i sjeme životinjsko. 28 I kao što sam nekoć bdio da ih iščupam, razvalim, istrijebim, zatrem i nesreću na njih svalim, tako ću sada brižno bdjeti da ih podignem i posadim.«

29 Osobna odgovornost

»U one dane neće se više govoriti:
‘Oci jedoše kiselo grožđe,
a sinovima zubi trnu.’
30 Nego će svatko umrijeti zbog vlastite krivice. I onomu koji bude jeo kiselo grožđe zubi će trnuti.«

31 Novi savez

»Evo dolaze dani« – riječ je Jahvina – »kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim sklopiti novi savez. 32 Ne savez kakav sam sklopio s ocima njihovim u dan kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske, savez što ga oni razvrgoše premda sam ja gospodar njihov« – riječ je Jahvina. 33 »Nego, ovo je savez što ću ga sklopiti s domom Izraelovim poslije onih dana« – riječ je Jahvina: »Zakon ću svoj staviti u dušu njihovu i upisati ga u njihovo srce. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj. 34 I neće više učiti drug druga ni brat brata govoreći: ‘Spoznajte Jahvu!’, nego će me svi poznavati, i malo i veliko« – riječ je Jahvina – »jer ću oprostiti bezakonje njihovo i grijeha se njihovih neću više spominjati.«

35 Trajnost Izraelova

Ovako govori Jahve,
koji daje da sunce sja danju,
a mjesec i zvijezde da svijetle noću,
koji burka more da mu valovi buče
– ime mu je Jahve nad vojskama:
36 »Ako se ikad ti zakoni poremete preda mnom«
– riječ je Jahvina –
»onda će i potomstvo Izraelovo prestati
da bude narod pred licem mojim zauvijek!
37 Ako se mogu izmjeriti nebesa gore,
i dolje istražiti temelji zemlje,
onda ću i ja odbaciti potomstvo Izraelovo
zbog svega što počiniše« –
riječ je Jahvina.

38 Obnova i veličina Jeruzalema

»Evo dolaze dani« – riječ je Jahvina – »kada će grad Jahvin biti opet sazidan, od kule Hananelove do Vrata ugaonih. 39 I još će se dalje protegnuti mjerničko uže, pravo do brežuljka Gareba, a onda okrenuti prema Goi. 40 I sva dolina trupla i pepela, i sva polja do potoka Kidrona, do ugla Konjskih vrata na istoku, bit će svetinja Jahvina. I neće više biti razaranja ni prokletstva.«

 

 

32

1 4. DODACI KNJIZI UTJEHE

Kupnja njive – zalog za Judinu sretnu budućnost

Riječ koju Jahve uputi Jeremiji desete godine Sidkije, kralja judejskoga, to jest osamnaeste godine Nabukodonozorove.
2 U to vrijeme vojska kralja babilonskoga opsjedaše Jeruzalem, a prorok Jeremija bijaše zatvoren u tamničkom dvorištu u dvoru judejskoga kralja. 3 Sidkija, kralj judejski, bijaše ga ondje zatvorio, prigovorivši mu: »Zašto si prorokovao: ‘Ovako govori Jahve: Gle, grad ću ovaj predati u ruke kralju babilonskom da ga osvoji; 4 a Sidkija, kralj judejski, neće umaći sili kaldejskoj, nego će biti predan u ruke kralja babilonskoga – usta u usta s njim će govoriti, oči u oči njega vidjeti. 5 Sidkiju će odvesti u Babilon i ondje će ostati dok ga ne pohodim – riječ je Jahvina! I ako se budete borili protiv Kaldejaca, nećete uspjeti!’«
6 Tada reče Jeremija: »Dođe mi riječ Jahvina: 7 ‘Uskoro će doći k tebi Hanamel, sin tvoga strica Šaluma, da ti kaže: Kupi njivu moju u Anatotu; ti imaš rodbinsko pravo da je kupiš!’ 8 Kako je Jahve navijestio, k meni dođe moj stričević Hanamel u tamničko dvorište i reče mi: ‘De kupi moju njivu u Anatotu, jer ti imaš pravo na posjed i rodbinsko pravo da je kupiš! Kupi je!’ I tada spoznah da to bijaše riječ Jahvina. 9 Kupih, dakle, tu njivu od stričevića Hanamela iz Anatota te mu izmjerih u novcu sedamnaest šekela srebra. 10 Napišem ugovor, udarim pečat, pozovem svjedoke i izmjerim novac na tezulji. 11 Zatim uzmem kupovni ugovor, zapečaćen prema propisu i uredbama, 12 predam kupovni ugovor Baruhu, sinu Mahsejeva sina Nerije. Nazočni su bili: moj stričević Hanamel, svjedoci što su potpisali kupovni ugovor i svi Judejci koji su se našli u tamničkom dvorištu. 13 Tada pred njima zapovjedim Baruhu: 14 ‘Ovako govori Jahve nad vojskama, Bog Izraelov: Uzmi ove isprave, ovaj kupovni ugovor, zapečaćeni i otvoreni, i stavi ih u glinenu posudu da se zadugo sačuvaju. 15 Jer ovako govori Jahve nad vojskama, Bog Izraelov: Još će se u ovoj zemlji kupovati i kuće, i njive, i vinogradi!’«
16 Pošto kupovni ugovor predadoh Nerijinu sinu Baruhu, pomolih se Jahvi: 17 »O, Jahve, Gospode! Ti stvori nebo i zemlju snagom velikom, rukom uzdignutom! Ništa tebi nije nemoguće! 18 Tisućama iskazuješ milost, a krivnju otaca osvećuješ na djeci, potomcima njihovim. Bože veliki i moćni, kome je ime Jahve nad vojskama! 19 Velik si u svojim naumima, silan u svojim djelima! Oči tvoje bdê nad svim putovima ljudskim da naplatiš svakome prema putu njegovu i prema plodu djela njegovih! 20 Ti koji si činio znamenja i čudesa u zemlji egipatskoj i u Izraelu, i među svim ljudima sve do danas, 21 ti si izveo svoj narod izraelski iz zemlje egipatske znamenjima i čudesima, rukom moćnom i mišicom podignutom, strahotama velikim. 22 Zatim im dade svu ovu zemlju koju si zakletvom obećao ocima njihovim, zemlju u kojoj teče med i mlijeko. 23 I oni je zaposjedoše; ali nisu slušali glasa tvojega niti su hodili putem zakona tvojega. Ništa ne učiniše od onog što im ti naredi; zato si dozvao na njih sve ove nevolje. 24 Gle, nasipi se već primakoše gradu, i bit će osvojen, i grad će pasti u ruke Kaldejcima koji na nj navaljuju mačem, glađu i kugom. Čime si prijetio, evo dolazi. I sâm vidiš. 25 A ti mi, Jahve Gospode moj, reče: ‘Kupi novcem njivu i pozovi svjedoke’, a grad je već predan u ruke Kaldejcima!«
26 Tada mi dođe riječ Jahvina: 27 »Gle, ja sam Jahve, Bog svakoga tijela! Meni ništa nije nemoguće!
28 Zato« – veli Jahve – »grad ovaj predajem u ruke Kaldejaca i u ruke kralja babilonskoga, koji će ga zauzeti. 29 Ući će u nj Kaldejci koji se bore protiv ovoga grada, ognjem će ga uništiti i spaliti ga zajedno s kućama kojima su na krovovima Baalu palili tamjan i lijevali ljevanice tuđim bogovima, mene gnjeveći. 30 Jer sinovi Izraelovi i sinovi Judini od mladosti čine samo zlo pred mojim očima. Doista, sinovi Izraelovi bez prestanka me gnjeve djelima ruku svojih« – riječ je Jahvina. 31 »Grad ovaj, doista, samo mi je na gnjev i srdžbu otkako je sagrađen pa do dana današnjega te ga moram ukloniti ispred lica svojega 32 zbog svega bezakonja što ga sinovi Izraelovi i sinovi Judini počiniše, gnjeveći me – oni i kraljevi njihovi, knezovi i svećenici i proroci, Judejci i Jeruzalemci. 33 Okretahu mi leđa, a ne lice svoje, iako se neumorno trudih da ih poučim, ali me ne slušaše niti nauk moj primiše. 34 Postaviše grozote u Dom koji se mojim zove imenom da ga oskvrnu. 35 Baalu podigoše uzvišice u dolini Ben Hinomu, i sinove i kćeri svoje Moleku kroz oganj provodiše – što im ja nikad ne zapovjedih; ni na um mi ne pade da bi činili takve gadosti niti da bih Judu pustio u takav grijeh.«
36 Ipak, ovako govori Jahve, Bog Izraelov, o tom gradu za koji vi velite da će od mača, gladi i kuge pasti u ruke kralju babilonskom: 37 »Evo, ja ću ih sabrati iz svih zemalja u koje ih prognah – u gnjevu i jarosti svojoj – i vratit ću ih na ovo mjesto da ovdje spokojno žive. 38 I oni će biti narod moj, a ja, ja ću biti Bog njihov. 39 I dat ću im srce jedno i put jedan, da bi me se bojali u sve dane, na sreću svoju i djece svoje. 40 I sklopit ću s njima savez vječan, nikad se više neću odvratiti od njih i uvijek ću im činiti dobro; usadit ću im u srce svoj strah, da se nikad više ne odmetnu od mene. 41 I radovat ću se čineći im dobro; i čvrsto ću ih zasaditi u ovoj zemlji, svim srcem svojim, svom dušom svojom.« 42 Jer ovako govori Jahve: »Kao što sam na ovaj narod doveo svu ovu strašnu nesreću, tako ću na njih dovesti svu sreću koju im obrekoh. 43 Da, opet će se kupovati njive u ovoj zemlji o kojoj vi velite: ‘Ova je pustinja, bez čovjeka i živinčeta, predana na milost i nemilost Kaldejcima!’ 44 Njive će se za novac kupovati, pisat će se i pečatiti kupovni ugovori, pozivat će se svjedoci u zemlji Benjaminovoj i u okolici Jeruzalema. U gradovima Judinim i u gradovima Gorja, Šefele, Negeba, jer ću promijeniti udes njihov« – riječ je Jahvina.

 

 

33

1 Još jedno obećanje o obnovi
Jeruzalema i Judeje

Dok je Jeremija bio još zatvoren u tamničkom dvorištu, i drugi mu put dođe riječ Jahvina: 2 »Ovako govori Jahve, koji stvori zemlju, oblikova je i učvrsti – ime mu je Jahve! 3 Zazovi me, i odazvat ću ti se i objavit ću ti velike i nedokučive tajne o kojima ništa ne znaš. 4 Jer ovako govori Jahve, Bog Izraelov, o kućama ovoga grada i o dvorima kraljeva judejskih, porušenim zbog nasipa i mača, 5 i o onima što zameću borbu s Kaldejcima da napune svoje kuće tjelesima ljudi koje pobih u srdžbi i jarosti svojoj, i odvratih lice svoje od ovoga grada zbog njihove opakosti.
6 Evo, ja ću zaliječiti njihovu ranu, ja ću ih iscijeliti i ozdraviti i pružiti im obilje istinskoga mira. 7 Promijenit ću udes zemlje Judine i Jeruzalema i podići ću ih da budu kao nekoć. 8 Očistit ću ih od svakoga grijeha kojim sagriješiše protiv mene i oprostit ću im sve krivice koje mi skriviše odmetnuvši se od mene. 9 I Jeruzalem će mi biti na radost, na hvalu i čast pred svim narodima svijeta: kad čuju za sve dobro kojim ću ih nadijeliti, divit će se i čuditi svoj onoj sreći i miru što ću im ja dati.«
10 Ovako govori Jahve: »Na ovome mjestu o kojemu vi velite: ‘To je pustinja bez čovjeka i bez živinčeta’ – u gradovima judejskim i po opustošenim ulicama jeruzalemskim opet će se oriti 11 poklici radosti, poklici zaručnika i zaručnice, poklici onih koji će u domu Jahvinu prinositi žrtve zahvalnice pjevajući: ‘Hvalite Jahvu nad vojskama, jer je dobar Jahve – vječna je ljubav njegova!’ Jer ja ću obnoviti zemlju da bude kao nekoć« – riječ je Jahvina.
12 Ovako govori Jahve nad vojskama: »Na ovome mjestu koje je sada pusto, bez čovjeka i bez živinčeta, i u svim gradovima opet će biti pašnjaci za pastire što odmaraju stada svoja. 13 U gradovima Gorja, i u gradovima Šefele, i u gradovima Negeba, u kraju Benjaminovu, u okolici Jeruzalema i u gradovima Judinim opet će prolaziti ovce ispod ruke pastira koji će ih brojiti« – riječ je Jahvina.

14 Ustanova budućnosti

»Evo, dolaze dani« – riječ je Jahvina – »kad ću ispuniti dobro obećanje što ga dadoh domu Izraelovu i domu Judinu:
15 U one dane i u vrijeme ono
podići ću Davidu izdanak pravedni;
on će zemljom vladati po pravu i pravici.
16 U one dane Judeja će biti spašena,
Jeruzalem će živjeti spokojno.
A grad će se zvati:
‘Jahve, Pravda naša.’«
17 Jer ovako govori Jahve: »Nikada Davidu neće nestati potomka koji će sjediti na prijestolju doma Izraelova. 18 I nikada neće levitima i svećenicima nestati potomaka koji će služiti preda mnom i prinositi paljenice, kaditi prinosnice i prikazivati klanice u sve dane.«
19 I dođe riječ Jahvina Jeremiji: 20 Ovako govori Jahve: »Ako možete razvrći savez moj s danom i savez moj s noći, tako da ni dana ni noći više ne bude u pravo vrijeme, 21 moći će se raskinuti i savez moj sa slugom mojim Davidom te više neće imati sina koji bi kraljevao na prijestolju njegovu i s levitima i svećenicima koji mi služe. 22 Kao što se vojska nebeska ne može izbrojiti ni izmjeriti pijesak morski, tako ću umnožiti potomstvo sluge svojega Davida i levite i svećenike koji mi služe.«
23 I dođe riječ Jahvina Jeremiji: 24 »Nisi li opazio što ovi ljudi govore: ‘Jahve je odbacio obadva plemena koja je bio sebi izabrao?’ I s prezirom poriču narod moj kao da mi više nije narod.«
25 Ovako govori Jahve: »Da ne sklopih saveza svojega s danom i noći i da ne postavih zakone nebu i zemlji, 26 mogao bih odbaciti potomstvo Jakova i Davida, sluge svojega, da više ne uzimam potomka njihova za vladara nad potomstvom Abrahamovim, Izakovim i Jakovljevim, kad promijenim udes njihov i kad im se smilujem.«

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

21:01 Vjera te tvoja spasila - gošća: Martina Prskalo; ur. i vod.: Lucija Marić
22:00 Najava sutrašnjeg programa; Molitva BDM za zaštitu
22:10 Glazba
22:30 Upoznajmo Bibliju

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Molitva za život - svakoga dana u 14:55h

Svakoga dana u 14:55 h molimo molitvu za život. Pridružite nam se u zajedništvu molitve za blagoslov obitelji, sklad i plodnost supružnika i...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Srpanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.