bibija_365_1-min.png

Iz 48 - 51


48

1 Jahve – jedini gospodar budućnosti

»Čujte ovo, kućo Jakovljeva, vi koji se zovete imenom Izraelovim
i koji ste izišli iz voda Judinih!
Vi koji se Jahvinim imenom kunete
i slavite Boga Izraelova,
ali ne u istini i pravdi.
2 Jer vi se nazivate po svetome gradu
i oslanjate se na Boga Izraelova,
Jahve nad vojskama njemu je ime.
3 Događaje prošle odavna sam navijestio,
iz mojih su izišli usta,
i ja sam ih objavio,
učinih brzo, i zbi se.
4 Jer znao sam da si tvrdokoran,
da ti je šija žila gvozdena
i čelo da ti je mjedeno.
5 Zato sam ti već tada navijestio,
javio ti prije nego što se zbilo,
da ne bi rekao: ‘Moj kip učini to,
rezani moj lik i ljeveni kip zapovjediše tako!’

6 Čuo si i vidio sve to;
zar ne priznaješ?
A sada, navijestit ću ti nešto novo,
otajno, što još ne znaš;
7 ovog je trena stvoreno, a ne odavna,
o tome dosad nisi ništa čuo,
da ne bi rekao: ‘Znao sam.’
8 Nisi o tome čuo ni znao,
niti se uho tvoje prije otvorilo,
jer znadoh da ćeš se iznevjeriti,
i da te od utrobe majčine zovu otpadnikom.
9 Radi imena svoga odgađah svoj gnjev,
radi časti svoje susprezah se da te ne uništim.
10 Gle, pročistio sam te poput srebra,
iskušao te u talioniku nevolje.
11 Sebe radi činih tako, sebe radi!
Ta zar da se ime moje obeščasti?
Slave svoje drugome ne dam!«

12 Kir – miljenik Jahvin

Čuj me, Jakove,
Izraele, koga sam pozvao:
Ja jesam, ja sam prvi,
ja sam i posljednji.
13 Ruka moja zemlju utemelji,
desnica mi razape nebesa.
Pozovem ih samo,
i odmah dolaze.
14 Saberite se svi i čujte:
tko je od njih to prorekao?
»Onaj koga Jahve ljubi ispunit će volju moju
nad Babilonom i nad potomstvom kaldejskim.«
15 Ja rekoh i pozvah ga,
vodih ga i pomogoh u naumu.
16 Pristupite k meni i počujte ovo:
Od početka nisam vam govorio tajno,
i kad se zbivalo, bijah ondje.
– A sada me Gospod Jahve šalje s duhom svojim.

17 Namjere Jahvine s Izraelom

Ovako govori Jahve, otkupitelj tvoj,
Svetac Izraelov:
»Ja, Jahve, Bog tvoj,
tvojem dobru te učim,
vodim te putem kojim ti je ići.
18 O, da si pazio na zapovijedi moje,
kao rijeka sreća bi tvoja bila,
a pravda tvoja kao morski valovi!
19 Potomstva bi tvojeg bilo kao pijeska,
a poroda utrobe tvoje kao njegovih zrnaca!
Nikad ti se ime ne bi zatrlo
niti izbrisalo preda mnom!«

20 Pjesma izlaska iz Babilona

Izađite iz Babilona,
bježite iz Kaldeje!
Glasno kličući, kazujte,
objavljujte, do nakraj zemlje razglasite!
Govorite: »Jahve je otkupio slugu svoga Jakova!
21 Nisu žeđali dok ih je kroz pustinju vodio;
iz stijene je za njih vodu izbio,
rascijepio je pećinu i potekla je voda.«
22 »Nema mira opakima«, kaže Jahve.

 

49

1 Druga pjesma o Sluzi Jahvinu

Čujte me, otoci, slušajte pomno, narodi daleki!
Jahve me pozvao od krila materina,
od utrobe majke moje spomenuo se moga imena.
2 Od usta mojih britak mač je načinio,
sakrio me u sjeni ruke svoje,
od mene je oštru načinio strijelu,
sakrio me u svome tobolcu.
3 Rekao mi: »Ti si sluga moj, Izraele,
u kom ću se proslaviti!«
4 A ja rekoh: »Zaludu sam se mučio,
nizašto naprezao snagu.«
Ipak, kod Jahve je moje pravo,
kod mog Boga nagrada je moja.
5 A sad govori Jahve,
koji me od utrobe slugom svojim načini,
da mu vratim natrag Jakova,
da se sabere Izrael.
Proslavih se u očima Jahvinim,
Bog moj bijaše mi snaga.
6 I reče mi:
»Premalo je da mi budeš sluga,
da podigneš plemena Jakovljeva
i vratiš ostatak Izraelov,
nego ću te postaviti za svjetlost narodima,
da spas moj do nakraj zemlje doneseš.«

7 Slavni povratak

Ovako govori Jahve,
otkupitelj Izraelov, Svetac njegov,
onome kog preziru i odbacuju narodi,
sluzi silničkome:
»Kad vide, dići će se kraljevi,
bacit će se ničice knezovi,
zbog Jahve, koji je vjernost svoju pokazao,
Sveca Izraelova, koji te izabrao.«
8 Ovako govori Jahve:
»U vrijeme milosti ja ću te uslišiti,
u dan spasa ja ću ti pomoći.
Sazdao sam te i postavio
za savez narodu,
da zemlju podignem,
da nanovo razdijelim baštinu opustošenu,
9 da kažeš zasužnjenima: ‘Iziđite!’
a onima koji su u tami: ‘Dođite na svjetlo!’
Oni će pásti uzduž svih putova,
i paša će im biti po svim goletima.
10 Neće više gladovat’ i žeđati,
neće ih mučiti žega ni sunce,
jer vodit će ih onaj koji im se smiluje,
dovest će ih k izvorima vode.
11 Sve gore svoje obratit će u putove,
i ceste će se moje povisiti.«

12 Gle, jedni dolaze izdaleka,
drugi sa sjevera i sa zapada,
a neki iz zemlje sinimske.
13 Kličite, nebesa, veseli se, zemljo,
podvikujte, planine, od veselja;
jer Jahve tješi narod svoj,
on je milosrdan nevoljnima.
14 Sion reče: »Jahve me ostavi,
Gospod me zaboravi.«
15 »Može li žena zaboravit’ svoje dojenče,
ne imat’ sućuti za čedo utrobe svoje?
Pa kad bi koja i zaboravila,
tebe ja zaboraviti neću.
16 Gle, u dlanove sam te svoje urezao,
zidovi tvoji svagda su mi pred očima.
17 Obnovitelji tvoji hitaju,
rušioci tvoji i pustošitelji odlaze od tebe.

18 Obazri se oko sebe i pogledaj:
sabiru se svi i dolaze k tebi.
Života mi moga« – riječ je Jahvina –
»svima ćeš se njima zaodjenuti k’o nakitom,
i njima ćeš se k’o nevjesta ukrasiti!

19 Jest, tvoje ruševine, tvoje razvaline
i tvoja zemlja poharana
pretijesna će biti žiteljima tvojim
kad se udalje oni što te zatirahu.
20 Opet će na tvoje uši reći
sinovi kojih si bila lišena:
‘Pretijesno mi je mjesto ovo,
makni se da se mogu smjestiti.’
21 I ti ćeš se u srcu svom zapitati:
‘Tko mi rodi sve ove?
Bijah bez djece, neplodna,
prognana i odbačena,
pa tko ih podiže?
Bijah, eto, sama ostala,
a oni gdje su bili?’«

22 Ovako govori Gospod Jahve:
»Evo, dajem rukom znak narodima
i zastavu svoju dižem plemenima.
Vratit će ti u naručju sinove,
nosit će ti kćeri na plećima.
23 Kraljevi će biti tvoji skrbnici,
a kneginje im tvoje dojkinje.
Klanjat će ti se licem do zemlje,
i prah će lizat’ s tvojih nogu.
I znat ćeš da sam ja Jahve:
koji se u me uzdaju, neće se posramiti.«

24 Može li se otet’ plijen junaku?
Može li sužanj pobjeć’ pobjedniku?

25 Da, ovako govori Jahve:
»Bit će oduzet sužanj junaku,
pobjeći će plijen pobjedniku!
S onima koji se s tobom spore
ja ću se sporiti,
tvoju djecu ja ću izbaviti;
26 tlačiteljima ću tvojim dati njihovo meso za jelo,
i svojom krvlju opit će se kao moštom.
I znat će svako tijelo
da sam ja Jahve, Spasitelj tvoj,
i da je tvoj otkupitelj Silni Jakovljev.«

 

 

50

1 Stalnost spasenja

Ovako govori Jahve: »Gdje je otpusno pismo vaše matere
kojim sam je otpustio?
Ili tko je od mojih vjerovnika taj
komu sam vas prodao?
Zbog bezakonja ste svojih prodani,
zbog nevjere je mati vaša otpuštena.

2 Zašto ne nađoh nikoga kad sam došao?
Zašto se ne odazva nitko kad sam zazvao?
Zar mi je ruka prekratka da izbavi,
ili u meni snage nema da oslobodim?
Gle, prijetnjom svojom isušujem more,
u pustinje rijeke pretvaram;
njihove se ribe raspadaju jer vode nema
i od žeđi ugibaju.

3 Nebesa oblačim u tminu
i kostrijet im dajem za pokrivač!«

4 Treća pjesma o Sluzi Jahvinu
A. Govori Sluga

Gospod Jahve dade mi jezik vješt
da znam riječju krijepiti umorne.
Svako jutro on mi uho budi
da ga slušam kao učenici.

5 Gospod Jahve uši mi otvori:
ne protivih se niti uzmicah.

6 Leđa podmetnuh onima što me udarahu,
a obraze onima što mi bradu čupahu,
i lica svojeg ne zaklonih
od uvreda ni od pljuvanja.

7 Gospod mi Jahve pomaže,
zato se neću smesti.
Zato učinih svoj obraz k’o kremen,
i znam da se neću postidjeti.

8 Blizu je onaj koji mi pravo daje.
Tko će se pravdati sa mnom?
Iziđimo zajedno!
Tko je protivnik moj u parnici?
Nek’ mi se približi!

9 Gle, Gospod mi Jahve pomaže,
tko će me osuditi?
Svi će se oni k’o haljina izlizati,
moljac će ih razjesti.

10 B. Poslušajte Slugu!

Tko god se od vas Jahve boji,
nek’ posluša glas sluge njegova!
Tko u tmini hodi,
bez tračka svjetlosti,
nek’ se uzda u ime Jahvino,
nek’ se na Boga svog osloni.

11 Ali svi vi oganj palite,
raspirujete žeravicu.
Idite u plamenove ognja svojega,
i u žeravu koju raspiriste.
Tako će vam moja učiniti ruka:
ležat ćete u mukama.

 

 

51

1 Spas Abrahamovih sinova

Čujte me, vi koji za pravdom težite,
koji Jahvu tražite;
pogledajte stijenu iz koje ste isječeni
i jamu duboku iz koje ste izvađeni.
2 Pogledajte oca svoga Abrahama
i Saru koja vas porodi!
Jest, sam bijaše kad sam ga pozvao,
al’ sam ga blagoslovio i umnožio.
3 Jest, Jahvi se sažalio Sion,
sažalile mu se njegove razvaline.
Pustaru će njegovu učiniti poput Edena,
a stepu poput vrta Jahvina.
Klicanje i radost njim će odjekivat’,
i zahvalnice i glas hvalospjeva.

4 Jahve će suditi svijet

»Pomno me slušaj, puče moj,
počujte me, narodi!
Jer od mene zakon dolazi
i moje pravo za svjetlo narodima.
5 Brzo će stići pravda moja,
moje će spasenje doći kao svjetlost.
Moja će mišica suditi narodima.
Mene očekuju otoci
i u moju se mišicu uzdaju.

6 K nebu oči podignite,
na zemlju dolje pogledajte.
K’o dim će se rasplinut’ nebesa,
zemlja će se k’o haljina istrošit’,
kao komarci nestat će joj žitelji.
Ali će spasenje moje trajati dovijeka,
i pravdi mojoj neće biti kraja.

7 Poslušajte me, vi koji poznajete pravednost,
narode kojemu je moj zakon u srcu.
Ne bojte se poruge ljudske,
ne plašite se uvreda!
8 Jer moljac će ih razjesti kao haljinu,
crv će ih rastočiti kao vunu.
Ali će pravda moja trajati dovijeka
i spas moj od koljena do koljena.«

9 Jahvino buđenje

Probudi se! Probudi se!
Opaši se snagom, mišice Jahvina!
Probudi se, kao u dane davne,
za drevnih naraštaja.
Nisi li ti rasjekla Rahaba
i probola Zmaja?
10 Nisi li ti isušila more,
vodu velikog bezdana,
i od dubine morske put načinila
da njime prolaze otkupljeni?
11 Vratit će se oni što ih je oslobodio Jahve
i s radosnim kricima doći će na Sion.
Vječna će sreća biti nad glavama,
pratit će ih klicanje i radost,
nestat će tuge i jecaja.

12 Jahve, svemoćni tješitelj

Ja, ja sam tješitelj vaš.
Tko si ti da se bojiš
smrtna čovjeka i sina čovječjeg,
koji je kao trava?
13 Zaboravio si Jahvu, svoga Stvoritelja,
koji razastrije nebesa
i koji zemlju utemelji;
sveudilj strepiš, svaki dan,
od tlačiteljeve jarosti.
Kao da je pregnuo da te uništi.
Ali gdje je sad jarost tlačiteljeva?

14 Spasenje

Doskora će biti slobodan sužanj, neće umrijeti u jami, niti će mu kruha nedostajati. 15 Jer, ja sam Jahve, Bog tvoj, koji burkam more da mu valovi buče, ime mi je Jahve nad vojskama. 16 Svoje sam ti riječi stavio u usta, u sjenu svoje ruke sakrio sam te kad sam razastro nebesa, utemeljio zemlju i rekao Sionu: »Ti si narod moj!«

17 Buđenje Jeruzalema

Probudi se, probudi se, ustani, Jeruzaleme!
Ti koji si pio iz ruke Jahvine
čašu gnjeva njegova.
Ispio si pehar opojni,
do dna ga iskapio.

18 Od svih sinova koje je rodio
ne bješe nikog da ga vodi;
od svih sinova koje je podigao
ne bješe nikog da ga pridrži.
19 Ovo te dvoje pogodilo
– tko da te požali? –
pohara i rasap, glad i mač
– tko da te utješi?

20 Sinovi ti leže obamrli
po uglovima svih ulica,
kao antilopa u mreži,
puni gnjeva Jahvina,
prijetnje Boga tvojega.

21 Zato čuj ovo, bijedniče,
pijan, ali ne od vina.
22 Ovako govori Jahve, Gospod tvoj,
tvoj Bog, branitelj tvoga naroda:
»Iz ruke ti, evo, uzimam
čašu opojnu, pehar gnjeva svojega:
nećeš ga više piti.
23 Stavit ću je u ruke tvojim tlačiteljima,
onima koji su ti govorili:
‘Prigni se da prijeđemo!’
I ti si im leđa kao tlo podmetao,
kao put za prolaznike.

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

19:30 Hrvatski martirologij XX. stoljeća; Molitva sv. Mihaelu Arkanđelu
19:40 Glazba
20:00 Anđeo Gospodnji; Molitva za obitelj
20:05 Glazba

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Molitva za život - svakoga dana u 14:55h

Svakoga dana u 14:55 h molimo molitvu za život. Pridružite nam se u zajedništvu molitve za blagoslov obitelji, sklad i plodnost supružnika i...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Srpanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.