bibija_365_1-min.png

Iz 44 - 47


44

1 Blagoslov Izraela

Sad čuj, Jakove, slugo moj, Izraele, kog sam izabrao.
2 Ovako kaže Jahve, koji te stvorio,
koji te od utrobe sazdao i pomaže ti:
»Ne boj se, Jakove, slugo moj,
Ješurune, kog sam izabrao.
3 Jer na žednu ću zemlju vodu izliti
i po tlu sušnome potoke.
Izlit ću duh svoj na tvoje potomstvo,
i blagoslov na tvoja pokoljenja.
4 Rast će kao trava pokraj izvora,
kao vrbe uz vode tekućice.
5 Jedan će reći: ‘Ja sam Jahvin’,
drugi će se zvati imenom Jakovljevim.
Treći će sebi na ruci napisati: ‘Jahvin’
i nazvat će se imenom Izraelovim.«

6 Samo je Jahve Bog

Ovako govori kralj Izraelov
i otkupitelj njegov,
Jahve nad vojskama:
»Ja sam prvi i ja sam posljednji:
osim mene Boga nema.
7 Tko je kao ja? Nek’ ustane i govori,
nek’ navijesti i nek’ mi razloži!
Tko je od vječnosti otkrio što se zbilo?
Nek’ nam navijesti što će još doći!
8 Ne plašite se, ne bojte se:
nisam li vam to odavna navijestio i otkrio?
Vi ste mi svjedoci: ima li Boga
osim mene?
Ima li Stijene? Ja ne znam!«

Protiv idolopoklonstva

9 Tko god pravi kipove, ništavan je, i dragocjenosti njegove ne koriste ničemu. Svjedoci njihovi ništa ne vide i ništa ne znaju, da im budu na sramotu. 10 Tko pravi boga i lijeva kip da od toga korist ne očekuje? 11 Gle, svi će štovatelji likova biti osramoćeni, izrađivači njihovi više od bilo koga. Nek’ se saberu svi i pojave: prepast će se i postidjeti odjednom.
12 Kovač ga izrađuje na živu ugljevlju, čekićem ga oblikuje, snažnom ga rukom obrađuje. Gladan je i iznemogao; ne pije vode, iscrpljuje se.
13 Drvodjelja uzima mjeru, pisaljkom lik ocrta, ostruže ga dlijetom, šestarom ga zaokruži i izdjelja ga po uzoru na lik ljudski, kao lijepo ljudsko obličje, da stoji u hramu. 14 Bijaše sebi nasjekao cedre, uzeo čempres ili hrast koje je za se njegovao među šumskim drvećem; ili je posadio bor koji raste od kiše. 15 Čovjeku su dobra za vatru; uzima ih da se ogrije; pali ih da ispeče kruh. Ali od njih djelja i boga pred kojim pada ničice, pravi kip i klanja mu se. 16 Polovinom od toga naloži, dakle, oganj, peče meso na žeravi, jede pečenku i siti se; grije se i govori: »Ah, grijem se i uživam uz vatru.« 17 Ali od onoga što preostane pravi sebi boga, svog kumira, pada pred njim ničice i klanja mu se i moli: »Spasi me, jer si ti moj bog.«
18 Ne znaju oni i ne razumiju: zaslijepljene su im oči, pa ne vide, i srce, pa ne shvaćaju. 19 Takav ne razmišlja, nema u njega znanja ni razbora da sebi kaže: »Polovinom od ovoga naložio sam oganj, na žeravici ispekao kruh, ispržio meso koje sam pojeo, pa zar ću od ostatka načiniti gnusobu? Zar ću se komadu drveta klanjati?«
20 On voli pepeo, zavodi ga prevareno srce. Neće spasiti svog života i nikad neće reći: »Nije li varka ovo u mojoj desnici?«

21 Opomena

Sjeti se toga, Jakove,
i ti, Izraele, jer si sluga moj!
Ja sam te stvorio i sluga si mi,
Izraele, neću te zaboraviti!
22 Kao maglu rastjerao sam tvoje opačine
i grijehe tvoje poput oblaka.
Meni se obrati
jer ja sam te otkupio.

23 Pjesma radosnica

Kličite, nebesa, jer je Jahve učinio!
Orite se, dubine zemljine!
Odjekujte radošću, planine,
i vi, šume, sa svim svojim drvećem!
Jer Jahve je otkupio Jakova,
proslavio se u Izraelu!

24 Snaga Jahvina

Ovako govori Jahve, otkupitelj tvoj
i tvorac tvoj od utrobe:
»Ja sam Jahve koji sam sve stvorio,
koji sam nebesa sam razapeo,
i učvrstio zemlju bez pomoći ičije.
25 Ja osujećujem znamenja vrača,
i čarobnjake u luđake promećem;
silim mudrace da ustuknu
i mudrost im obraćam u bezumlje,
26 ali potvrđujem riječ sluge svojega,
ispunjam naum svojih glasnika.
Ja govorim Jeruzalemu: ‘Naseli se!’
I gradovima judejskim: ‘Sagradite se!’
Iz razvalina ja ih podižem.
27 Ja govorim moru: ‘Presahni!
Presušujem ti rijeke.’
28 Ja govorim Kiru: ‘Pastiru moj!’
I on će sve želje moje ispuniti
govoreći Jeruzalemu: ‘Sagradi se!’
i Hramu: ‘Utemelji se!’«

 

45

1 Proroštvo o Kiru

Ovako govori Jahve o Kiru, pomazaniku svome:
»Primih ga za desnicu
da pred njim oborim narode
i raspašem bokove kraljevima,
da rastvorim pred njim vratnice,
da mu nijedna vrata ne budu zatvorena.
2 Ja ću hoditi pred tobom
da poravnam uzvisine,
da razbijem mjedene vratnice,
da slomim željezne prijevornice.
3 Dajem ti tajna blaga
i skrivena bogatstva,
da bi spoznao da sam ja Jahve
koji te zovem po imenu, Bog Izraelov.
4 Radi sluge svog Jakova
i Izraela, svog izabranika,
po imenu ja te pozvah,
imenovah te premda me znao nisi.
5 Ja sam Jahve i nema drugoga;
osim mene Boga nema.
Iako me ne poznaš, naoružah te:
6 nek’ se znade od istoka do zapada
da izvan mene sve je ništavilo.«

Proroštvo o spasenju

»Ja sam Jahve i nema drugoga;
7 ja tvorim svjetlost i stvaram tamu.
Ja stvaram sreću i dovodim nesreću,
ja, Jahve, činim sve to.

8 Rosite, nebesa, odozgo,
i oblaci, daždite pravednošću.
Neka se rastvori zemlja
da procvjeta spasenje,
da proklija izbavljenje!
Ja, Jahve, stvaram sve.«

9 Moć Jahvina

Jao onome tko raspravlja s tvorcem svojim,
a sud je među glinenim sudovima!
Kaže li glina lončaru: »Što radiš?«
ili djelo njegovo: »Kljast si!«
10 Jao onom koji kaže ocu: »Što si rodio?«
Ili ženi: »Što si na svijet dala?«

11 Ovako govori Jahve,
Svetac Izraelov, njegov tvorac:
»Zar je vaše da me o mojoj djeci pitate,
i da mi nad djelom ruku mojih zapovijedate?
12 Ja sam načinio zemlju
i čovjeka na njoj stvorio;
svojim sam rukama razapeo nebesa
i zapovijedam svim vojskama njihovim.
13 Ja sam ga podigao da pobijedi
i poravnao sam mu sve putove.
On će obnoviti moj Grad
i sužnje moje vratiti
bez otkupnine i naknade.«
Tako kaže Jahve nad vojskama.

14 Obraćenje narodâ

Ovako govori Jahve:
»Ratari Egipta i trgovci Kuša,
i Sebejci, ljudi rasta visoka,
prijeći će tebi i tvoji će biti;
za tobom će ići okovani,
tebi će se klanjati
i molit će ti se:
‘Jedino je kod tebe Bog, nema drugoga;
ništavni su bogovi.’«

15 Doista ti si Bog skriveni,
Bog Izraelov, Spasitelj.
16 Postidjet će se
i poniknut će svi zajedno,
otići će u ruglu
oni koji prave kipove.

17 A Jahve će vječnim spasenjem
spasit’ Izraela.
Nećete se postidjeti
i nećete poniknuti dovijeka.

18
Očitost Jahvina djela

Da, ovako govori Jahve,
nebesa Stvoritelj – on je Bog –
koji je oblikovao i sazdao zemlju,
koji ju je učvrstio
i nije je stvorio pustu,
već ju je uobličio za obitavanje:
»Ja sam Jahve i nema drugoga.
19 Nisam govorio u tajnosti,
u zakutku mračne zemlje.
Nisam rekao potomstvu Jakovljevu:
‘Tražite me u pustoši.’
Ja, Jahve, govorim pravo
i naviještam čestito.«

20 Jahve je sveopći Bog

»Saberite se i dođite,
pristupite zajedno,
svi preživjeli od naroda!
Neznalice puke oni su što nose kip izrađen od drveta
i mole boga koji ih spasit’ ne može.
21 Objavite, iznesite svoje dokaze,
svjetujte se zajedno:
tko je to od davnine navijestio
i od tada prorekao?
Nisam li ja, Jahve?
Nema drugoga boga do mene;
Boga pravednoga i Spasitelja
osim mene nema.

22 Obratite se k meni da se spasite,
svi krajevi zemlje,
jer ja sam Bog i nema drugoga!
23 Sobom se samim kunem,
iz mojih usta izlazi istina,
riječ neopoziva,
da će se preda mnom prignuti svako koljeno,
mnome će se svaki jezik zaklinjati
24 govoreći: ‘Jedino je u Jahvi
pobjeda i snaga!’«
K njemu će doći, postiđeni,
svi što na nj su bjesnjeli.
25 U Jahvi će pobijediti i proslavit’ se
sve potomstvo Izraelovo!

 

46

1 Belov pad

Pade Bel! Sruši se Nebo! Prte svoje kipove na životinje i stoku,
nose ih kao breme,
teret što zamara.
2 Padaju, ruše se svi zajedno,
ne mogu spasiti one što ih nose,
nego i sami u ropstvo odlaze.

3 »Slušajte me, kućo Jakovljeva,
i svi koji ostadoste od kuće Izraelove!
Ja sam vas ponio tek što se rodiste,
i nosio vas od krila materina.

4 Do starosti vaše ja ću ostat’ isti,
do vaših sjedina podupirat ću vas.
To sam činio; nosit ću vas i dalje,
pomagati vas, izbavljati.«

5 Jahve je neusporediv

»S kime biste me usporedili i izjednačili,
s kime prispodobili: komu da sam sličan?
6 Vade zlato iz kese
i tezuljom mjere srebro,
pa naimlju zlatara da od njeg boga načini,
te pred njim padaju ničice i klanjaju se.

7 Dižu ga na rame i nose ga,
onda ga stavljaju na njegovo mjesto;
on stoji i ne miče se s njega.
Prizivaju li ga, on ne odgovara,
i nikog ne spašava od nevolje njegove.«

8 Jahve je gospodar budućnosti

»Sjetite se toga i budite ljudi,
uzmite to k srcu, otpadnici,
9 sjetite se prošlosti pradavne:
ja sam Bog, i nema drugoga;
Bog, nitko mi sličan nije!
10 Onaj sam koji od početka svršetak otkriva
i unaprijed javlja što još se nije zbilo!
Ja kažem: Odluka će se moja ispuniti,
izvršit ću sve što mi je po volji.
11 S istoka zovem grabljivicu,
iz daleke zemlje zovem čovjeka svog nauma.
Rekao sam – ispunit ću,
naumio sam – izvršit ću.
12 Slušajte me, vi koji gubite srčanost
i koji ste daleko od pobjede.
13 Primičem svoju pobjedu,
nije više daleko,
spasenje moje zakasnit’ neće.
Na Sion ću spas staviti,
u Izraela svoju slavu.«

 

47

1 Plač nad Babilonom

Spusti se, sjedni u prašinu, djevice, kćeri babilonska!
Sjedni na zemlju, bez prijestolja,
kćeri kaldejska!
Jer, neće te više zvati
nježnom i tankoćutnom.

2 Uzmi mlin i melji brašno!
Skini prijevjes,
podigni skut, razgali bedra,
prijeđi preko rijeke!
3 Nek’ se golotinja tvoja otkrije,
nek’ se sramota tvoja pokaže!
Ja ću se osvetiti,
odvraćat’ me nitko neće.

4 Otkupitelj naš,
ime mu je Jahve nad vojskama,
Svetac Izraelov, kaže:
5 »Sjedi šutke, u mrak se povuci,
kćeri kaldejska.
Jer, néćê te više zvati
vladaricom kraljevstava.

6 Razgnjevih se na svoj narod,
oskvrnuh svoju baštinu.
Tebi ih u ruke izručih,
a ti im ne iskaza milosti.
Na starce si stavljala
jaram svoj preteški.
7 Govorila si: ‘Dovijeka
gospodaricom ću ostati.’
Nikad nisi to k srcu uzela
ni pomislila kako će se završiti.

8 A sad poslušaj, razvratnice,
koja sjediš bezbrižno
i u srcu svom govoriš:
‘Ja, i nitko drugi!
Nikad neću obudovjeti,
neću djece izgubiti!’
9 Stići će te oboje,
za tren, u isti dan!
Izgubit ćeš djecu, obudovjet ćeš!
Punom će te mjerom snaći oboje,
pokraj svega tvojeg vračanja
i množine tvojih zaklinjanja!
10 U zloću si se svoju uzdala,
govorila si: ‘Nitko me ne vidi!’
Mudrost tvoja i znanje
zavedoše te.
U svom si srcu govorila:
‘Ja i nitko drugi!’
11 Zlo će te snaći –
nećeš ga presresti;
oborit će se na te nesreća –
nećeš je odvratiti;
doći će na te propast iznenada –
nećeš je predvidjeti.

12 Ustraj, dakle, u svojim zaklinjanjima
i u tolikim svojim čaranjima,
oko kojih si se trudila od mladosti.
Možda će ti biti od koristi?
Možda ćeš s njima strah utjerati?
13 Izmoriše te mnogi tvoji savjetnici!
Nek’ ustanu samo da te spase
oni koji premjeravaju nebesa,
koji promatraju zvijezde
i koji svakog mjeseca proriču
ono što će te snaći.
14 Gle, oni će biti poput pljeve,
oganj će ih sažeći.
Ni sami sebe neće izbaviti
iz zagrljaja plamenoga.
Neće ostat’ ni žerave da se tko ogrije,
ni ognjišta da uza nj posjedne!
15 Takvi će ti biti vrači tvoji,
oko kojih si se trudila od mladosti!
Poći će svaki svojim putem,
i nikog neće biti da te spasi.«

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

20:15 Krunica - Radosna otajstva
21:00 Ispovijest vjere Hrvata katolika
21:01 Ne brinite se tjeskobno! - ur. i vod.: Ante Belić
22:00 Najava sutrašnjeg programa; Molitva BDM za zaštitu

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Bezuvjetnost

U svadbenoj dvorani pronalaziš čovjeka koji nema svadbeno odijelo. Izbacuješ ga van gdje će biti plač i škrgut zubi. Ako je tvoja ljubav bezuvjetna, ona je...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Lipanj 2024
P U S Č P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.