bibija_365_1-min.png

Iz 25- 28


25

1 Molitva zahvalnica

Jahve, ti si Bog moj, uznosim te, tvoje ime slavim,
jer si proveo čudesan naum,
smišljen od davnine, istinit i vjeran,
2 jer grad si pretvorio u hrpu kamenja,
a mjesto utvrđeno u ruševine.
Tvrđa neprijateljska više nije grad,
dovijeka se više obnoviti neće.
3 Zato te slavi narod snažan,
grad moćnih plemena tebe se boji;
4 jer ti si utočište nevoljnom,
utočište ubogom u nevolji;
ti si skrovište od pljuska
i od žege zaklon,
jer ćud je silnička
kao pljusak zimski;
5 kao žega nad zemljom sušnom
ti gušiš graju neprijatelja;
kao žega sjenom oblaka
prekinu se silniku pjesma pobjednička.

6 Mesijanska svečanost

I Jahve nad vojskama spremit će
svim narodima na ovoj gori
gozbu od pretiline,
gozbu od izvrsna vina,
od pretiline sočne,
od vina staložena.
7 Na ovoj gori on će raskinuti
zastor što zastiraše sve narode,
pokrivač koji sva plemena pokrivaše
8 i uništit će smrt zasvagda.
I suzu će sa svakog lica
Jahve, Gospod, otrti –
sramotu će svog naroda
na svoj zemlji skinuti:
tako Jahve reče.
9 I reći će se u onaj dan:
»Gle, ovo je Bog naš,
u njega se uzdasmo, on nas je spasio;
ovo je Jahve u koga se uzdasmo!
Kličimo i veselimo se spasenju njegovu,
10 jer ruka Jahvina na ovoj gori počiva!«
Moab je izgažen na svome mjestu
kao što se gazi slama na buništu;
11 ondje on razmahuje rukama
kao što ih razmahuje plivač kada pliva.
Ali Jahve obara njegovu ponositost
i propinjanja ruku njegovih.
12 Visoku tvrđu tvojih zidina on razvaljuje,
na zemlju baca, u prah ruši.

 

26

1 Pobjednička pjesma

U onaj dan pjevat ću ovu pjesmu u zemlji Judinoj: »Tvrd grad mi imamo:
za obranu nam On podiže zidove i predziđa.
2 Otvorite vrata! Nek’ uđe narod pravedni
koji čuva vjernost,
3 čiji je značaj čvrst,
koji čuva mir jer se u te uzda.
4 Uzdajte se u Jahvu dovijeka,
jer Jahve je stijena vječna;
5 on obara one koji obitavahu visoko,
razvaljuje tvrđu visoku,
ruši u prah,
sravnjuje sa zemljom,
6 te je gaze noge,
noge ubogih i koraci nevoljnih.«

7 Psalam

Put je pravednikov prav,
ti ravniš stazu pravednom.
8 Da, na stazi tvojih sudova
željno te, Jahve, čekamo;
ime tvoje i spomen tvoj
duša nam žudi.
9 Dušom svojom žudim tebe noću
i duhom svojim u sebi te tražim.
Jer kad se na zemlji pojave tvoji sudovi,
uče se pravdi stanovnici kruga zemaljskoga.
10 Ako se pomiluje opaki,
on se ne uči pravednosti.
U zemlji pravednosti on čini bezakonje
i ne obazire se na veličanstvo Jahvino.

11 Jahve, ruka je tvoja podignuta,
a oni je ne vide.
Nek’ vide i postide se,
nek’ ih proguta revnost za narod,
nek’ ih proždre oganj pripravljen
dušmanima tvojim.

12 Jahve, ti mir nama daješ,
jer ti si tvorac
svih djela naših.

13 Jahve, Bože naš, gospodarili su nama
osim tebe drugi gospodari,
ali tebe jedinog, ime tvoje, častimo.

14 Mrtvi neće oživjeti,
sjene neće uskrsnuti,
jer ti si ih kaznio i uništio
i zatro svaki spomen na njih!

15 Umnožio si narod, Jahve,
umnožio si narod,
proslavio se,
proširio sve granice zemlje!
16 Jahve, tražili su te u nevolji;
izlijevali tihu molitvu,
kad ih je stigla tvoja kazna.
17 Kao što se trudna žena pred porođajem
grči i viče u bolovima,
takvi smo, Jahve, pred tobom.

18 Zatrudnjeli smo, u mukama smo
kao da rađamo,
nismo donijeli duha spasenja zemlji
nit’ se rodiše stanovnici svijeta.

19 Tvoji će mrtvi oživjeti, uskrsnut će tijela.
Probudite se i kličite, stanovnici praha!
Jer rosa je tvoja – rosa svjetlosti,
i zemlja će sjene na svijet dati.

20 Proroštvo

Hajde, narode moj, uđi u sobe
i vrata za sobom zatvori.
Sakrij se časkom
dok jarost ne prođe.

21 Jer, gle, izići će Jahve
iz svog prebivališta
da stanovnike zemljine kazni
što se o njeg’ ogriješiše.
Izbacit će zemlja svu krv
što je na njoj prolivena
i neće više kriti onih
koji su na njoj poklani.

 

 

27

1 U onaj dan kaznit će Jahve mačem ljutim, velikim i jakim
Levijatana, zmiju hitru,
Levijatana, zmiju vijugavu,
i ubit će zmaja morskoga.

2 Jahvin vinograd

U onaj dan pjevajte mu,
vinogradu vinorodnom:
3 Ja, Jahve, njega čuvam,
svaki čas ga zalijevam,
i da ga tko ne ošteti,
danju i noću stražim.

4 Nema gnjeva u meni!
Nek’ se trnje i drač samo pojavi,
protiv njega ustat ću u boj,
svega ću ga sažgati!
5 Ili u moje nek’ dođe okrilje,
neka sklopi mir sa mnom,
mir neka sklopi sa mnom!

6 Milost Jakovu i kazna tlačitelju

Dolaze dani kad će se ukorijeniti Jakov,
razgranit’ se i procvasti Izrael,
i sav svijet plodovima napuniti.
7 Je li ga udario kako udari
one koji njega udarahu?
Je li ga ubio kako ubi
one koji njega ubiše?
8 Za kaznu ga potjera, izagna,
odnese ga silnim dahom svojim
u dan istočnjaka.
9 Tako će se okajati
bezakonje Jakovljevo;
a ovo je sve plod
oproštenja grijeha njegova.
Neka se smrve svi kamenovi žrtvenika
kao što se u prah drobi krečno kamenje!
Nek’ se više ne dižu ašere
i sunčani stupovi!
10 Jer opustje tvrdi grad,
naselje je poharano,
napušteno kao pustinja.
Telad ondje pase –
leži ondje, grmlje brsti.
11 Kad mu se osuše grane, lome ih,
dolaze žene i oganj pale.
Jer to je narod nerazuman,
zato ga neće žaliti Stvoritelj,
Tvorac mu se neće smilovati.

12 Proroštvo

Jahve će u dan onaj klasje vrijeći
od Eufrata do Potoka egipatskog,
i bit ćete pobrani jedan po jedan,
djeco Izraelova.
13 U onaj dan zatrubit će velika trublja,
i doći će izgubljeni u zemlji asirskoj,
i koji bijahu izgnani u zemlju egipatsku,
i poklonit će se Jahvi
na svetoj gori, u Jeruzalemu.

 

28

1 5. PJESME O SAMARIJI I JUDEJI

Opomena Samariji

Teško gizdavu vijencu pijanica Efrajimovih,
uvelu cvijetu blistava mu nakita –
onima što uvrh plodnog dola
leže vinom opijeni!
2 Evo, od Gospoda jaki i moćni,
kao pljusak s tučom,
kao vihor razorni,
prolom oblaka i povodanj,
i svom ih snagom na zemlju baca.
3 Bit će izgažen nogama
gizdav vijenac pijanica Efrajimovih
4 i uveo cvijet blistava mu nakita
uvrh plodnih dolina;
bit će kao rana smokva prije ljeta:
čim je tko spazi, odmah je ubere.
5 U onaj dan Jahve nad vojskama
postat će kruna slave
i sjajan vijenac
ostatku svoga naroda –
6 duh pravde onome
koji sjedi na stolici sudačkoj
i srčanost onome
koji odbija napad na vrata.

7 Protiv svećenikâ i lažnih proroka

Oni posrću od vina,
teturaju od žestoka pića:
svećenici i proroci
od žestoka pića posrću;
omami ih vino;
teturaju od žestoka pića,
posrću u viđenjima,
ljuljaju se sudeći.
8 Svi su stolovi puni gnusnih bljuvotina,
nigdje čista mjesta nema!
9 »Koga on to uči mudrosti,
koga on upućuje u objavu?
Zar djecu odviknutu od mlijeka
odbijenu od prsâ?

10 Sav la-sav, sav la-sav,
kav la-kav, kav la-kav,
zeer šam, zeer šam.«
11 Da, mucavim usnama
i na stranom jeziku
govorit će se ovom narodu.
12 On im reče: »Evo počinka,
dajte umornom da otpočine!
Evo odmora!«
Ali ne htjedoše poslušati.
13 Zato će im Jahve ovako govoriti:
»Sav la-sav, sav la-sav,
kav la-kav, kav la-kav,
zeer šam, zeer šam«,
da hodeći padnu nauznak,
da se razbiju, zapletu i uhvate.

14 Protiv zlih savjetnika

Stoga čujte riječ Jahvinu,
vi podsmjevači,
vi što vladate narodom ovim
koji je u Jeruzalemu.
15 Vi velite: »Sklopismo savez sa smrću
i s podzemljem učinismo sporazum.
Kad prođe bič razorni,
ne, neće nas dohvatiti,
jer od laži načinismo sebi sklonište
i od obmane skrovište.«

16 Proroštvo

Stog ovako govori Jahve Gospod:
»Evo, postavljam na Sion
kamen odabrani,
dragocjen kamen ugaoni, temeljac.
Onaj koji u nj vjeruje, neće propasti.
17 I uzet ću pravo za mjeru,
a pravdu za tezulju.«

Nastavak protiv zlih savjetnika

I tuča će vam zastrti sklonište od laži,
a voda otplaviti skrovište;
18 propast će savez vaš sa smrću,
vaš sporazum s podzemljem održat’ se neće.
Kada bič razorni prođe,
satrt će vas;
19 kad god prođe,
dohvatit će vas;
prolazit će svako jutro,
danju i noću.
Samo će vas strah
uputit’ u objavu.

20 Prekratka će bit’ postelja da se čovjek pruži,
preuzak pokrivač da se umota.
21 Da, kao na gori Perasimu,
Jahve će ustati,
kao u dolini gibeonskoj,
on će se razjariti,
da izvrši djelo svoje,
djelo čudnovato,
da ispuni naum svoj,
naum tajnoviti.

22 Podsmijevanja se okanite,
da vas jače okovi ne stegnu;
jer čuh da je od Gospoda,
Jahve nad vojskama,
zemlji ovoj dosuđeno uništenje.

23 Prispodoba s oračem

Poslušajte i čujte glas moj,
prisluhnite pomno moju besjedu.
24 Ore li orač svakog dana,
brâzdî , brànâ njivu svoju?

25 A kad joj poravna površinu,
ne sije li grahor, ne sipa li kumin?
Pšenicu gdje treba, proso i ječam,
i napokon raž po rubovima?
26 Bog ga njegov upućuje,
on ga uči djelu pravom.
27 Ne mlati se grahor cijepom,
nećeš točkom po kuminu,
već se grahor štapom mlati,
a kumin se prutom lupa.
28 A da li se žito tare?
Ne, nećeš ga dovijeka mlatiti:
po njem ćeš pognat’ kolski točak i konje,
ali ga zdrobiti nećeš.
29 I to dolazi od Jahve nad vojskama,
savjetom divnog,
mudrošću velikog.

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

04:00 Glazba
04:30 Ne brinite se tjeskobno! - tema: Izbavi nas od zla i anksioznosti; gost: p. Antun Volenik; ur. i vod.: Ante Belić
05:30 Upoznajmo Bibliju
05:40 Glazba

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Velika devetnica u čast o. Ante Gabrića u lipnju

VELIKA DEVETNICA SLUGI BOŽJEM OCU ANTI GABRIĆU »OD ZEMALJSKOGA DO NEBESKOG ROĐENDANA« Peta devetnica od 20. do 28. lipnja 2024.Uvod Nakon Marijina...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Veljača 2023
P U S Č P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.