bibija_365_1-min.png

Iz 21- 24


21

1 Propast Babilona

Proroštvo primorskoj pustinji. Kao što vihori,
hujeći nad Negebom,
dolaze iz pustinje,
kraja strahotna
2 – otkri mi se u strašnom viđenju –
tako pljačkaš pljačka,
pustošnik pustoši.
»Navali, Elame,
opsjedni, Medijo!
Dokrajčit ću
sve jauke.«
3 Zato bedra moja
probadaju grčevi;
bolovi me spopadaju
k’o trudovi rodilju;
od smućenosti ogluših,
od straha obnevidjeh.

4 Srce mi dršće,
groza me obuze,
sumrak za kojim čeznuh
postade mi užas.

5 Postavljaju stol,
prostiru stolnjak,
jede se i pije ...
Ustajte, knezovi,
mažite štit!

6 Jer Gospod mi ovako reče:
»Idi, postavi stražara!
Što vidi, nek’ javi.
7 Vidi li konjanike,
jahače udvojene,
jahače na magarcima,
jahače na devama,
neka dobro pazi
s pažnjom napetom!«

8 A stražar viknu:
»Povazdan, Gospodaru,
stojim na stražarnici,
čitavu noć
na straži prostojim.«

9 I gle, dolaze konjanici,
jahači udvojeni.
Oni mi viknuše, oni rekoše:
»Pade, pade Babilon!
Svi kipovi njegovih bogova
o zemlju se razbiše.«

10 Omlaćeno žito,
čedo gumna moga,
što čuh
od Jahve nad vojskama,
Boga Izraelova, objavih vam!

11 Odgovor Edomcima

Proroštvo o Edomu.
Viču mi iz Seira:
»Stražaru, koje je doba noći?
Stražaru, koje je doba noći?«
12 Stražar odgovori:
»Dolazi jutro, a zatim opet noć.
Hoćete li pitati, pitajte,
vratite se, dođite!«

13 Opomena Arapima

Proroštvo o Arapima.
U šikarama pustinjskim počivate,
dedanske karavane.
14 Vodu iznesite pred žedne,
stanovnici zemlje temske,
iziđite s kruhom pred bjegunca.

15 Pred mačevima bježe oni,
pred mačem trgnutim,
pred lukom zapetim,
pred bojem žestokim.

16 Protiv Kedra

Da, ovako mi reče Gospod: »Još jedna godina, godina nadničarska, i nestat će sve slave Kedrove. 17 A od mnogobrojnih strijelaca među hrabrim sinovima Kedrovim malo će ih ostati.« Tako je govorio Jahve, Bog Izraelov.

 

 

22

1 Protiv radovanja u nevrijeme

Proroštvo o Dolini viđenja.
Što ti je da uzlaziš
sav na krovove,
2 grade pun vreve, grade bučni,
grade razigrani?
Pobijeni tvoji ne padoše od mača,
nit’ u boju poginuše mrtvi tvoji;
3 glavari svi ti zajedno pobjegoše,
u ropstvo padoše lûka ne napevši.
Zasužnjeni su svi tvoji knezovi,
zalud umakoše daleko.
4 Zato velim: »Ostavite me,
zaplakat ću gorko;
nemojte me tješiti
zbog uništenja naroda moga.«

5 Jer ovo je dan pometnje i rasula
od Jahve, Gospoda nad vojskama.
U Dolini viđenja zid se ruši,
vapaj za pomoć diže se u goru.
6 Elam tobolac uzima,
Aram konja jaše,
a Kir štit otkriva.
7 Krasne doline tvoje pune su bojnih kola,
konjanici stižu pred vrata.
8 Tako pada Judi zaštita.

Protiv vojnih priprema

U onaj dan svrnuo si pogled
na oružje u Šumskoj kući.
9 Vidjeste da u gradu Davidovu
ima mnogo pukotina.
Sabraste vodu
iz donjega ribnjaka.
10 Prebrojiste kuće jeruzalemske,
porušiste kuće da zid učvrstite.
11 Između dva zida načiniste spremište
za vodu iz starog ribnjaka.
Ali se ne obazreste na Tvorca,
nit’ vidjeste onog što davno sve smisli.

12 Gospod, Jahve nad vojskama,
pozivaše vas u dan onaj
da plačete i tugujete,
da obrijete glave i pripašete kostrijet.
13 A gle: radost i veselje,
ubijaju goveda i kolju ovce;
jedu meso i piju vino:
»Jedimo i pijmo, jer sutra nam je mrijeti.«
14 Ali Jahve nad vojskama objavi mi:
»Dok ne umrete,
grijeh taj neće vam se oprostiti«,
reče Jahve, Gospod nad vojskama.

15 Protiv Šibne

Ovako govori Jahve,
Gospod nad vojskama:
»Hajde, idi k onom dvorjaninu,
k Šibni, nadstojniku dvora,
16 koji kleše sebi grob na uzvisini
i u stijeni sebi prebivalište usijeca:
‘Što tu posjeduješ i koga tu imaš
da sebi klešeš grobnicu?’
17 Gle, Jahve će te baciti daleko
udarcem jednim jedinim,
snažno će te uhvatiti,
18 smotat će te u klupko,
kao loptu te baciti po zemlji širokoj!
Ondje ti ćeš umrijeti,
s kolima što ti bijahu na slavu,
ti, sramoto dvoru svoga gospodara!«

19 Druga besjeda protiv Šibne

»Lišit ću te tvoje službe,
otjerat te sa tvog mjesta;
20 i pozvat ću svoga slugu
Elijakima, sina Hilkijina.

21 Obući ću mu tvoju haljinu,
tvojim ću ga pojasom opasat’,
tvoju ću mu vlast predati u ruke
te će biti otac
žiteljima jeruzalemskim
i kući Judinoj.
22 Metnut ću mu na pleća
ključ od kuće Davidove:
kad otvori, nitko neće zatvoriti,
kad zatvori, nitko neće otvoriti.

23 Kao klin zabit ću ga
na tvrdu mjestu;
i postat će prijesto slave
domu oca svojega.«

24 Propast

»O njega će se vješati sva slava njegova doma očinskog, izdanci i potomstvo, sve malo posuđe, od zdjelica do ćupova. 25 U onaj dan« – riječ je Jahve nad vojskama – »izvući će se klin zabijen na tvrdu mjestu, slomit će se i pasti. I sav teret što je visio na njemu razbit će se, jer je Jahve govorio.«

 

 

23

1 O Tiru i Sidonu

Proroštvo o Tiru. Kukajte, lađe taršiške,
jer vaša je tvrđa razorena!
Javljeno im je
dok se iz kitimske vraćahu zemlje.
2 Umuknite, stanovnici primorja,
trgovci sidonski,
kojih su glasnici brodili morem
po vodi velikoj.
3 Sjetva Nila, žetva Rijeke,
bijaše njegovo bogatstvo.
On bijaše sajmište narodima.
4 Stidi se, Sidone, jer more govori:
»Ne hvataju me trudovi niti rađam,
ne odgajam momaka
nit’ podižem djevojaka.«

5 Uzdrhtat će Egipćani
kad o Tiru vijest čuju.
6 Otplovite u Taršiš, kukajte,
stanovnici primorja.

7 Je li to vaš grad veseli
što postoji od davnih davnina
i noge ga daleko nosile
da se ondje naseli?
8 Tko li je to odlučio
protiv Tira okrunjenog,
kojeg trgovci bijahu knezovi
a prekupci odličnici zemlje?
9 Jahve nad vojskama odluči tako
da osramoti ponosnu slavu,
da ponizi sve odličnike zemlje.
10 Obrađuj zemlju, kćeri taršiška,
tvoje luke više nema!
11 Ruku svoju Gospod diže na more
i kraljevstvima zadrma.
Zapovjedi Jahve da se razore
tvrđave kanaanske.

12 Rekao je: »Nećeš više klikovati,
okaljana djevice, kćeri sidonska!«
Ustani i idi u Kitim;
ni ondje nećeš imati mira.
13 Evo zemlje kitimske ...
podižu se kule opsadne,
razaraju utvrde,
sve je ruševina.
14 Kukajte, brodovi taršiški,
razorena je vaša tvrđava!

15 Tir u ropstvu

Dogodit će se, u onaj dan, da će Tir biti zaboravljen sedamdeset godina, kao dani jednoga kralja. A poslije sedamdeset godina Tiru će biti kao bludnici iz pjesme:
16 »Uzmi citaru i skići se gradom,
bludnice zaboravljena!
Sviraj lijepo, pjevaj mnogo,
da te se spomenu!«
17 Poslije sedamdeset godina pohodit će Jahve Tir. I grad će opet dobivati svoju plaću bludničku. Podavat će se bludu sa svim kraljevstvima svijeta na licu zemlje. 18 Ali će njegova dobit i plaća biti posvećena Jahvi; neće se zgrtati ni čuvati, nego će njegova dobit biti za one koji prebivaju pred Jahvom da imaju hrane do sita i doličnu odjeću.

 

 

24

1 4. APOKALIPSA

Sud

Gle, Jahve razvaljuje zemlju, razara je, nakazi joj lice,
raspršuje stanovnike njene.
2 Svećenik će biti k’o i narod,
gospodar k’o i sluga,
gospodarica k’o i sluškinja,
prodavač k’o i kupac,
zajmodavac k’o i zajmoprimac,
vjerovnik k’o i dužnik.
3 Opustošena će biti zemlja,
opljačkana sasvim,
jer je Jahve odlučio.
4 Zemlja tuži, vene,
svijet gine, gasne,
nebo sa zemljom propada.
5 Oskvrnjena je zemlja
pod žiteljima svojim,
jer prestupiše Zakon, pogaziše odredbu,
Savez vječni razvrgoše.
6 Zato prokletstvo proždire zemlju,
okajavaju stanovnici njeni.
Zato su sažgani žitelji zemljini
i malo je ljudi preostalo.

7 Razoreni grad

Vino tuguje, loza vene,
uzdišu svi što bijahu srca vesela.
8 Prestalo je veselje uz bubnje,
zamrla je graja razigrana;
umukla je glazba citarâ.
9 Ne pije se više vino uz pjesmu,
ogrknu piće silovito.
10 Razoren je grad ništavila,
zatvoren ulaz svim kućama.
11 Jauk po ulicama zbog vina,
nesta svakog veselja,
radost je iz zemlje prognana.
12 Tek pustoš ostade u gradu,
u trijeske smrskana su vrata.
13 Jer tako se zbiva na zemlji,
među narodima,
kao kad se oberu masline
il’ paljetkuje grožđe nakon berbe.

14 Oni glas podižu, kliču od radosti;
uznose s mora veličajnost Jahvinu.
15 I na istoku ime Jahve slave oni,
na otocima mora ime Jahve, Boga Izraelova.
16 S kraja zemlje čujemo pjesme:
»Slava Pravedniku!«
Ali ja kažem: »Propadoh! Propadoh! Jao meni!
Vjerolomci se iznevjeriše,
nevjerom se, vjerolomci, iznevjeriše.«
17 Strava, jama, zamka
tebi, žitelju zemlje:
18 tko pred glasom strave uteče
u jamu će upasti;
tko se iz jame izvuče
zamka će ga uhvatit’.

Nastavak pjesme o sudu

Da, otvorit će se ustave u visini
i zatresti zemlji temelji.
19 Zemlja će se grozno razbiti,
zemlja će se strašno raspući,
zemlja će se silno uzdrmati,
20 zemlja će zateturati poput pijanca,
zanjihat se poput kolibe;
toliko će joj otežati bezakonje njeno
da će pasti i neće više ustati.
21 I dogodit će se u onaj dan:
Jahve će kazniti u visini vojsku nebesku,
a na zemlji sve kraljeve zemaljske;
22 bit će sakupljeni i zasužnjeni u jami,
zatvoreni u tamnicu
i nakon mnogih dana kažnjeni.
23 Pocrvenjet će mjesec,
postidjet se sunce,
jer će kraljevati Jahve nad vojskama
na gori Sionu i u Jeruzalemu
i slava će mu sjati pred starješinama.

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

02:40 Glazba
03:30 Čitamo knjigu - časni sluga Božji fra Ante Antić: „Miljokazi na putu života“ - pisma vjernicima; priredili: Ivan Macut i Dinko Aračić
04:00 Glazba
04:30 Ne brinite se tjeskobno! - tema: Izbavi nas od zla i anksioznosti; gost: p. Antun Volenik; ur. i vod.: Ante Belić

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Velika devetnica u čast o. Ante Gabrića u lipnju

VELIKA DEVETNICA SLUGI BOŽJEM OCU ANTI GABRIĆU »OD ZEMALJSKOGA DO NEBESKOG ROĐENDANA« Peta devetnica od 20. do 28. lipnja 2024.Uvod Nakon Marijina...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Lipanj 2024
P U S Č P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.