bibija_365_1-min.png

Iz 1 - 4


1

1 I. PRVI DIO KNJIGE PROROKA IZAIJE

1. PROROŠTVA PRIJE SIRIJSKO-EFRAJIMSKOG RATA

Naslov

Viđenje Izaije, sina Amosova, koje je imao o Judeji i Jeruzalemu u dane Uzije, Jotama, Ahaza i Ezekije, kraljeva judejskih.

2 Protiv glupog naroda

Čujte, nebesa, poslušaj, zemljo,
jer Jahve govori:
»Sinove sam ti odgojio, podigao,
al’ se oni od mene odvrgoše.
3 Vol poznaje svog vlasnika,
a magarac jasle gospodareve –
Izrael ne poznaje,
narod moj ne razumije.«

4 Kazna Judeje

Jao, grešna li naroda, puka u zlu ogrezla,
roda zlikovačkog, pokvarenih sinova!
Jahvu ostaviše, prezreše Sveca Izraelova,
njemu su okrenuli leđa.

5 Ta gdje da vas još udarim, odmetnici tvrdokorni?
Sva je glava bolna, srce iznemoglo;
6 od pete do glave nigdje zdrava mjesta,
već ozljede, modrice, otvorene rane, ni očišćene, ni povijene,
ni uljem ublažene.

7 Zemlja vam opustje, gradove oganj popali,
njive vam na oči haraju tuđinci –
pustoš k’o kad propade Sodoma.
8 Kći sionska ostade
kao koliba u vinogradu,
kao pojata u polju krastavaca,
kao grad opsjednut.
9 Da nam Jahve nad vojskama
ne ostavi Ostatak,
bili bismo k’o Sodoma,
Gomori slični.

10 Protiv vjerskog licemjerja

Čujte riječ Jahvinu, glavari sodomski,
poslušaj zakon Boga našega, narode gomorski!
11 »Što će mi mnoštvo žrtava vaših?«
– govori Jahve. –
»Sit sam ovnujskih paljenica
i pretiline gojne teladi.
I krv mi se ogadi
bikova, janjaca i jaradi.
12 Kad mi lice vidjet’ dolazite,
tko od vas ište da gazite mojim predvorjima?
13 Prestanite mi nositi ništavne prinose,
kâd mi omrznu.
Mlađaka, subote i sazive –
ne podnosim zborovanja i opačine.
14 Mlađake i svetkovine vaše
iz sve duše mrzim –
teški su mi,
podnijet’ ih ne mogu!
15 Kad na molitvu ruke širite,
ja od vas oči odvraćam.
Molitve samo množite,
ja vas ne slušam.
Ruke su vam u krvi ogrezle,
16 operite se, očistite.
Uklonite mi s očiju djela opaka,
prestanite zlo činiti!
17 Učite se dobrim djelima:
pravdi težite,
ugnjetenom pritecite u pomoć,
siroti pomozite do pravde,
za udovu se zauzmite.«

18 »Hajde, dakle, da se pravdamo«,
govori Jahve.
»Budu l’ vam grijesi kao grimiz,
pobijeljet će poput snijega;
kao purpur budu li crveni,
postat će kao vuna.
19 Htjednete l’ me poslušati,
uživat ćete plodove zemaljske.
20 U buntovništvu ako ustrajete,
proždrijet će vas mač.«
Tako usta Jahvina govorahu.

21 Plač nad Jeruzalemom

Kako li posta bludnicom
tvrđa vjerna?
Bješe puna pravičnosti,
pravda u njoj stolovala,
a sad – ubojice.
22 Srebro ti se u trosku obratilo,
vino ti se razvodnjelo.
23 Knezovi se tvoji odmetnuli,
s tatima se pobratili.
Svi za mitom hlepe,
za darovima lete.
Siroti pravdu uskraćuju,
udovička parnica ne stiže k njima.

24 Stog ovako govori Jahve, Gospod nad vojskama,
Junak Izraelov:
»Ah, kad se iskalim na protivnicima
i osvetim dušmanima!

25 Kada na te ruku pružim,
da lužinom tvoju trosku očistim,
da iz tebe uklonim olovo!

26 Da ti opet postavim suce kao negda,
savjetnike kao u početku,
pa da te zovu Gradom pravednim,
Tvrđom vjernosti.«

27 Sud pravedni otkupit će Sion,
a pravda obraćenike njegove.
28 Otpadnici i grešnici skršit će se zajedno,
a oni što Jahvu napuštaju poginut će.

29 Protiv svetoga drveća

Da, stidjet ćete se zbog hrastova
što ih sad obožavate
i crvenjet ćete zbog gajeva
u kojima sad uživate.
30 Jer, bit ćete poput hrasta
osušena lišća
i poput gaja
u kojem vode nema.
31 Junak će biti kučina,
a iskra djelo njegovo,
zajedno će izgorjeti,
a nikoga da ugasi.

 

 

2

1 Vječni mir

Viđenje Izaije, sina Amosova, o Judeji i Jeruzalemu:
2 Dogodit će se na kraju danâ:
Gora doma Jahvina
bit će postavljena vrh svih gora,
uzvišena iznad svih bregova.
K njoj će se stjecati svi narodi,
3 nagrnut će mnoga plemena i reći:
»Hajde, uziđimo na goru Jahvinu,
pođimo u dom Boga Jakovljeva!
On će nas naučiti svojim putovima,
hodit ćemo stazama njegovim.
Jer će iz Siona zakon doći,
iz Jeruzalema riječ Jahvina.«
4 On će biti sudac narodima,
mnogim će sudit’ plemenima,
koji će mačeve prekovati u plugove,
a koplja u srpove.
Neće više narod dizat’ mača protiv naroda
nit’ se više učit’ ratovanju.
5 Hajde, dome Jakovljev,
u Jahvinoj hodimo svjetlosti!

6 Jahvin dolazak

Da, ti si svoj odbacio narod,
dom Jakovljev,
jer je pun vračeva s istoka
i gatarâ kao Filistejci,
bratime se s tuđincima.
7 Zemlja mu je puna srebra i zlata
i blagu mu kraja nema;
zemlja mu je puna konja,
kolima mu broja nema.
8 Zemlja mu je prepuna kumira
i oni se klanjaju
pred djelom ruku svojih,
pred onim što njihovi načiniše prsti.
9 Smrtnik će se poviti, čovjek sniziti;
ne praštaj im.
10 Uđi među pećine,
skrij se u prašinu,
pred užasom Jahvinim,
pred sjajem veličanstva njegova,
kad ustane
da potrese zemlju.

11 Ohol pogled bit će skršen
i bahatost ljudska ponižena.
Jahve će se uzvisiti,
on jedini – u dan onaj.

12 Da, bit će to dan Jahve nad vojskama,
protiv svih oholih i bahatih,
protiv sviju što se uzvisiše, da ih obori;
13 protiv svih cedrova libanonskih
i svih hrastova bašanskih;
14 protiv svih gora uznositih
i svih bregova uzdignutih;
15 protiv svake visoke tvrđe
i svih tvrdih zidina;
16 protiv sveg brodovlja taršiškog
i svih brodova raskošnih.

17 Oholost ljudska skršit će se
i bahatost ljudska poniziti.
Jahve će se uzvisiti,
on jedini – u dan onaj,
18 i kumiri će netragom nestati.
19 Uđite u rupe među pećinama
i u špilje zemaljske
pred užasom Jahvinim,
pred sjajem veličanstva njegova,
kad ustane
da potrese zemlju.
20 U dan onaj: bacit će svaki
svoje srebro i zlatne kumire
koje sebi načini
da im se klanja,
21 kad uteče u šupljine pećina
i u raspukline stijena
pred užasom Jahvinim,
pred sjajem veličanstva njegova,
kad ustane
da potrese zemlju.

22 Čuvajte se, dakle, čovjeka
koji ima samo jedan dah u nosnicama:
jer što vrijedi?

 

3

1 Bezvlađe u Jeruzalemu

Gle, Gospod, Jahve nad vojskama, oduzima Jeruzalemu i Judeji
svaku potporu,
pomoć u kruhu i pomoć u vodi,
2 junaka i ratnika, suca i proroka,
vrača i starješinu, pedesetnika i odličnika,
3 savjetnika i mudra gatara
i onoga što se bavi čaranjem.
4 »A za glavare postavljam im djecu,
dajem deranima da njima vladaju.«

5 Ljudi se glože jedan s drugim
i svaki s bližnjim svojim;
dijete nasrće na starca,
prostak na odličnika
6 te svatko brata hvata
u očinskoj kući:
»Ti imaš plašt, budi nam glavarom,
uzmi u ruke ovo rasulo!«
7 A on će se, u dan onaj, braniti:
»Neću da budem vidar,
nema u mene ni kruha ni plašta:
ne stavljajte me narodu za glavara.«

8 Jeruzalem se ruši
i pada Judeja,
jer im se jezik i djela Jahvi protive
te prkose pogledu slave njegove.
9 Lice njihovo protiv njih svjedoči,
razmeću se grijehom poput Sodome
i ne kriju ga, jao njima,
sami sebi propast spremaju.
10 Kažite: »Blago pravedniku,
hranit će se plodom djela svojih!
11 Jao opakome, zlo će mu biti,
na nj će pasti djela ruku njegovih.«

12 Deran tlači narod moj
i žene njime vladaju.
O narode moj, vladaoci te tvoji zavode
i raskapaju put kojim hodiš.

13 Ustade Jahve
da se popravda s narodom svojim,
14 Jahve dolazi na sud
sa starješinama i glavarima svog naroda:
»Vinograd ste moj opustošili,
u vašim je kućama što oteste siromahu.
15 S kojim pravom narod moj tlačite
i gazite lice siromaha?« –
riječ je Jahve, Gospoda nad vojskama.

16 Prigovor ženama

I reče Jahve: »Što se to ohole
kćeri sionske
te ispružena vrata hode,
okolo okom namiguju,
koracima sitnim koracaju,
grivnama na nozi zveckaju?
17 Oćelavit će Gospod tjeme kćeri sionskih,
obnažit će Jahve golotinju njihovu.«

18 U onaj će dan Gospod strgnuti sve čime se ona ponosi: ukosnice i mjesečiće,
19 naušnice, narukvice i koprene,
20 poveze, lančiće, pojaseve, bočice s miomirisima i privjese,
21 prstenje i nosne prstenove,
22 skupocjene haljine i plašteve, prijevjese i torbice,
23 zrcala i košuljice, povezače i rupce.

24 Mjesto miomirisa, smrad;
mjesto pojasa, konopac;
mjesto kovrča, tjeme obrijano;
mjesto gizdave halje, kostrijet;
mjesto ljepote, žig.

25 Jeruzalemske udovice

Muževi tvoji od mača će pasti,
junaci tvoji u kreševu.
26 Vrata će tvoja kukat’ i tugovati,
na zemlji ćeš sjedit’ napuštena.

 

 

4

1 I sedam će se žena jagmiti za jednoga čovjeka – u dan onaj:
»Svoj ćemo kruh jesti«, reći će,
»i u halje se svoje oblačiti,
daj nam samo da tvoje nosimo ime,
skini sa nas svu sramotu našu.«

2 Ostatak Jeruzalema

U onaj će dan izdanak Jahvin
biti na diku i na slavu,
a plod zemlje na ponos i ures
spašenima u Izraelu.
3 Koji ostanu na Sionu
i prežive u Jeruzalemu,
zvat će se »sveti«
i bit će upisani da u Jeruzalemu žive.

4 Buduća obnova

Kad Gospod spere
ljagu kćeri sionskih
i obriše s Jeruzalema krv prolivenu
dahom suda i dahom što spaljuje,
5 sazdat će Jahve nad svom gorom sionskom
i nad svima što ondje budu zborovali
oblak s dimom danju,
a noću sjaj ognja žarkoga.
Jer, vrh svega Slava će biti zaklon
6 i sjenica da zasjenjuje danju od pripeke,
štit i utočište od pljuska i oluje.

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

02:40 Glazba
03:30 Čitamo knjigu - časni sluga Božji fra Ante Antić: „Miljokazi na putu života“ - pisma vjernicima; priredili: Ivan Macut i Dinko Aračić
04:00 Glazba
04:30 Ne brinite se tjeskobno! - tema: Izbavi nas od zla i anksioznosti; gost: p. Antun Volenik; ur. i vod.: Ante Belić

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Velika devetnica u čast o. Ante Gabrića u lipnju

VELIKA DEVETNICA SLUGI BOŽJEM OCU ANTI GABRIĆU »OD ZEMALJSKOGA DO NEBESKOG ROĐENDANA« Peta devetnica od 20. do 28. lipnja 2024.Uvod Nakon Marijina...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Lipanj 2024
P U S Č P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.