bibija_365_1-min.png

Mudr 6 - 10


6

1 II. PODRIJETLO, NARAV, UČINCI MUDROSTI I PUT DO NJE

Dužnost je kraljevima težiti mudrosti

Čujte, dakle, kraljevi, i urazumite se!
Poučite se, vladari zemalja dalekih!
2 Poslušajte, vi koji upravljate mnoštvima
i koji se hvastate silom svojih naroda!
3 Gospod je onaj koji vam je moć podario,
i vladavina je od Svevišnjeg,
koji će ispitivati djela vaša
i vaše nakane istražiti.
4 Iako ste upravljači njegova kraljevstva,
ne vladaste pravedno,
niti se držaste zakona,
niti služiste nakani Božjoj.
5 Gospod će vas napasti brzo i užasno,
jer za velikaše je nemilosrdna kazna;
6 maleni su oproštenja dostojni,
a moćnici će biti moćno kažnjeni.
7 Jer Gospod Svevladar ne uzmiče ni pred kim
niti se plaši kakve veličine:
ta on je stvorio i mala i velika
i jednako se brine za sve,
8 a istraga oštra očekuje moćnike.
9 Vama su dakle, vladari, upravljene riječi moje
da se naučite mudrosti i ne griješite.
10 Jer oni koji sveto čuvaju svetinje
sami se posvećuju,
i koji su u tom poučeni nalaze obranu.
11 Žudite stoga za riječima mojim,
čeznite za njima:
one će vas poučiti.

12 Tražena mudrost – nađena mudrost

Mudrost je sjajna i ona ne tamni:
lako je vide koji je ljube
i nalaze je oni koji je traže.
13 Ona pretječe sve koji je žude
i prva im se pokazuje.
14 Tko zorom rani njoj, taj se ne muči:
nalazi je gdje sjedi kraj vrata njegovih.
15 Jer je i sama misao na nju mudrost savršena,
a tko radi nje bdî, brzo je bezbrižan.
16 Ona hodi naokolo i traži sebi dostojne;
i pojavljuje im se dobrohotno na stazama
i ususret im dolazi u svakoj misli.
17 Jer njezin početak najistinskiji
želja je za poukom,
u težnji za poukom ljubav je prema njoj;
18 voljeti je znači držati njene zakone,
a posluh njezinim zakonima
pouzdana je besmrtnost,
19 a besmrtnost vodi u blizinu Božju;
20 tako žudnja za mudrošću dovodi
do kraljevstva.
21 Ako se vi, vladari nad pucima,
radujete prijestoljima i žezlima,
tad mudrost štujte
da dovijeka kraljujete.

22 Salomonov opis mudrosti

A sad ću vam priopćiti
što je mudrost
i kako je postala.
Neću vam skriti tajne,
nego ću je pratiti od početka
i na vidjelo iznijeti znanje njezino,
i neću istinu mimoići.
23 Neću poći ni s pogubnom Zavišću:
ona ništa zajedničko nema s Mudrošću.
24 Mnoštvo je mudraca svijetu spasenje
i kralj uman blagostanje narodu.
25 Zato crpite nauku iz riječi mojih
i bit će vam na probitak.

7

1 I Salomon je čovjek kao ostali

I ja sam smrtnik, kao i svi ostali, i potomak prvog bića od zemlje načinjena
i oblikovan kao tijelo u utrobi majčinoj,
2 u deset mjeseci, stisnut u krvi,
iz sjemena muževljeva i slasti družice u spavanju.
3 I ja sam, došavši na svijet,
udahnuo zajednički zrak
i pao na zemlju koja nas sve nosi,
i plač mi je bio prvi glas
kao i svima ostalima.
4 U pelenama bijah odgajan i u brigama,
5 jer nijedan kralj nije drukčije postao
niti na svijet došao.
6 Jer za sve postoji jedan ulazak u život,
a tako i jedan izlazak.

7 Salomonovo štovanje mudrosti

Zato se pomolih i razbor dobih;
zavapih i primih duh mudrosti.
8 Zavoljeh je više nego žezla i prijestolja
i ništa ne cijenih bogatstvo u usporedbi s njom.
9 Nisam je htio uspoređivati ni sa draguljima,
jer je sve zlato pred njom kao malo pijeska,
a srebro je prema njoj kao blato.
10 Ljubio sam je više od zdravlja i ljepote
i zavolio više od svjetlosti,
jer njezin sjaj bez prestanka svijetli.

11 A s njome su mi došla sva dobra
i od ruku njezinih blago nebrojeno.
12 I svemu sam se tome radovao,
jer mudrost sve donosi;
još nisam znao da je ona
roditeljka svega toga.
13 I ono što naučih bez primisli,
to bez zavisti predajem,
bogatstva njezina ne skrivam.
14 Ona je neiscrpljiva riznica ljudima,
i koji se njome služe, postaju prijatelji Božji,
preporučeni darovima njezina nauka.

15 Priziv za božanskim nadahnućem

Zato neka mi dade Bog govoriti kako me svjetova
i misliti misli dostojne darova njegovih,
jer on je vođa mudrosti
i upravlja mudracima.
16 U njegovoj smo ruci mi i riječi naše,
sa svim našim razborom i umijećem.
17 On mi je podario istinsku znanost o svemu što jest,
naučio me sustavu svijeta i svojstvima prapočela;
18 početku, svršetku i sredini vremena,
izmjeni suncovrata i slijedu godišnjih doba,
19 tijeku godina i položaju zvijezda;
20 naravi životinja i nagonima divljih zvijeri,
moći duhova i mislima ljudskim,
različnosti biljaka i ljekovitosti korijenja.
21 I spoznadoh sve što god je tajno i javno,
jer me poučavaše mudrost, umjetnica u svemu.

22 Pohvala mudrosti

Jer u nje je duh razborit, svet,
jedinstven, mnogostran, tanan,
okretan, pronicav, neoskvrnjen,
jasan, nepristran, dobrohotan, oštar
23 nezaprečiv, dobrotvoran, čovjekoljubiv,
postojan, pouzdan, bezbrižan,
svemoćan, svenadzoran,
što prodire kroza sve duše,
mudre, čiste i najtanje.
24 Jer je mudrost gibljivija od svakog gibanja,
ona proniče i prožima sve svojom čistoćom.

25 Jer je ona dah sile Božje
i čist odvir slave Svemogućeg;
zato je ništa nečisto ne može oskvrnuti.
26 Ona je odsjev vječne svjetlosti
i zrcalo čisto djela Božjeg,
i slika dobrote njegove.
27 Jedna je, a može sve,
i, ostajući u sebi, sve obnavlja.
Ona prelazi od naraštaja do naraštaja u duše svete
i čini od njih Božje prijatelje i proroke.
28 Jer Bog ne ljubi nikoga
osim onoga tko se druži s mudrošću.
29 Ona je od sunca sjajnija
i nad sve zviježđe uzvišena;
uspoređena sa svjetlošću, ona je nadmašuje:
30 jer svjetlost ustupa mjesto noći,
dok zloća nema moći protiv mudrosti.

 

8

1 Njena se snaga prostire s jednoga kraja svijeta na drugi i blagotvorno upravlja svemirom.

2 U mudrosti su sva dobra

Nju zavoljeh i za njom čeznuh od svoje mladosti;
i nastojah da mi bude zaručnica
i zaljubih se u ljepotu njezinu.
3 Njezina životna prisnost s Bogom
podaruje sjaj njezinu plemenitom podrijetlu
jer je ljubi gospodar svemira.
4 Ona je povjerenica znanja Božjeg,
izbiračica djela njegovih.
5 Ako je bogatstvo blago poželjno u ovom životu,
što je onda bogatije od mudrosti koja sve stvara?
6 Ako opet razum stvara,
tko je na svijetu od nje veći umjetnik?
7 Ako li pak tko ljubi pravednost,
pa, kreposti su plodovi njezinih napora:
ona poučava umjerenosti i razboritosti,
pravednosti i hrabrosti,
od kojih u životu nema ništa korisnije ljudima.
8 Ako li tko čezne za većim znanjem,
ona poznaje prošlost i proriče budućnost,
vična je izrekama
i umije odgonetati zagonetke.
Ona znade unaprijed znake i čudesa
i slijed razdoblja i vremena.

9 Mudrost neophodna vladarima

Zato odlučih dovesti je kao družicu životnu,
znajući da će mi biti savjetnica u sreći
i tješiteljica u brigama i tuzi.
10 Po njoj ću steći slavu u mnoštvu narodnom,
još kao mladić čast pred starcima.
11 Na sudu će se vidjeti kako sam oštrouman
i divit će mi se velikaši kad stanem pred njih.
12 Čekat će me kad budem šutio
i slušat će me kad prozborim;
ako se odulji govor moj,
držat će ruku na svojim ustima.
13 Po njoj ću zadobiti besmrtnost
i ostavit ću vječni spomen rodu budućem.
14 Vladat ću pucima
i narodi će mi biti podložni.
15 Pobojat će se strašni silnici kad čuju za me,
s narodom ću svojim biti dobrostiv i hrabar u ratu.
16 Kada se vratim kući, tad ću počinuti kraj nje,
jer u drugovanju s njome nema gorčine
i nema bola u zajedništvu s njom, već samo užitak i radost.

17
Salomon se pripravlja za mudrost

Kad sam tako sve u sebi razmislio
i srcem svojim razabrao
da je besmrtnost u srodstvu s mudrošću
18 i da je u ljubavi njezinoj radost čista
i u djelima ruku njezinih blago neiscrpno,
i razboritost u izmjeni misli s njome
i slava u zajedništvu riječi njezinih,
stao sam tad okolo hoditi i nastojati
kako bih je zadobio.

19 Ja bijah mladić sretne naravi
i imao sam dobru dušu,
20 ili bolje: jer bijah dobar,
ušao sam u tijelo bez ljage.
21 A znajući da neću mudrost zadobiti ako ne dâ Bog –
a razboritost je već bila znati čiji je ona dar –
pristupih Gospodu i pomolih se
i svim srcem svojim rekoh:

 

9

1 Molitva za mudrost

Bože otaca naših i Gospode milosrđa,
ti koji si riječju svojom stvorio svemir
2 i koji si sazdao čovjeka mudrošću svojom
da vlada nad stvorovima tvojim
3 i da svijetom upravlja u svetosti i pravednosti
i da sud sudi dušom pravičnom:
4 daj mi mudrost, prisjednicu svoga prijestolja
i ne odbaci me između djece svoje.
5 Jer sam sluga tvoj, sin sluškinje tvoje,
čovjek slab i malovjek,
nesposoban shvatiti pravdu i zakone.
6 Jer ako bi tko od sinova ljudskih bio i savršen,
ali bez mudrosti koja od tebe dolazi,
opet ne bi ničemu vrijedio.
7 Ti si me izabrao za kralja svome narodu
i za suca sinovima i kćerima svojim.
8 Odredio si mi da sagradim hram na svetoj gori tvojoj
i žrtvenik u gradu boravišta tvojeg,
u liku svetoga šatora
koji si odiskona bio spremio.
9 S tobom je mudrost, koja zna djela tvoja,
koja je bila nazočna kad si stvarao svijet;
ona zna što je milo tvojim očima
i što je pravo po tvojim zapovijedima.

10 Pošlji je s nebesa svetih
i otpravi je od svoga slavnog prijestolja,
da uza me bude i potrudi se sa mnom
i da spoznam što je tebi milo.
11 Jer ona sve zna i razumije,
ona će me razborito voditi u pothvatima mojim
i štititi svojom moći.
12 Tad će ti djela moja biti ugodna,
i ja ću pravedno upravljati pukom tvojim
i bit ću dostojan prijestolja oca svoga.
13 Jer tko može spoznati Božju namisao
i tko će se domisliti što hoće Gospod?
14 Plašljive su misli smrtnika
i nestalne su naše namisli.
15 Jer propadljivo tijelo tlači dušu
i ovaj zemljani šator pritiskuje um bremenit mislima.
16 Mi jedva nagađamo što je na zemlji
i s mukom spoznajemo i ono što je u našim rukama:
a što je na nebu, tko će istražiti?
17 Tko bi doznao tvoju volju
da ti nisi dao mudrosti
i da s visine nisi poslao duha svoga svetoga.
18 Samo tako su se poravnale staze ljudima na zemlji
i samo su tako naučili ljudi što je tebi milo
i spasili se tvojom mudrošću.

 

 

10

1 III. MUDROST I BOG U POVIJESTI

Od Adama do Mojsija

Ona je štitila prvooblikovanog oca svijeta,
koji je stvoren sâm,
istrgla ga iz grijeha njegova
2 i dala mu jakost da vlada svemirom.
3 A kad se u jarosti svojoj grešnik odmetnu od nje,
poginu u mržnji svojoj bratoubilačkoj.
4 I kad je zemlju zbog njega potop stigao,
opet ju je mudrost spasila
brodeći s pravednikom na krhkom drvetu.

5 I kada se, složni u opačini svojoj,
narodi bijahu pomutili,
ona je našla pravednika
i sačuvala ga Bogu nezazorna
i uzdržala jačim od ljubavi prema djetetu.
6 Kad su bezbožnici izgibali,
ona je izbavila pravednika
koji je bježao od ognja
što je s neba pao na pet gradova.
7 O opačini njihovoj još svjedoči pustoš puna dima
i bilje kojemu plod nikad ne sazrijeva
i stup od soli što stoji kao spomenik duši nevjernoj.
8 I jer nisu slijedili puta mudrosti,
izgubili su spoznaju o dobru
i još ostavili svijetu spomenik svoje ludosti
da se ne mogahu sakriti zlodjela njihova.

9 A mudrost je vjernike svoje spasila od nevolje.
10 Kad je pravednik bježao ispred jarosti bratove,
ona ga je vodila pravim stazama;
pokazala mu Božje kraljevstvo
i podarila mu znanje o svetinjama;
uspjehom okrunila napore njegove
i umnožila plodove truda njegova.
11 Kad su ga pritijesnili lakomci,
pomogla ga je i obdarila bogatstvom,
12 sačuvala ga od neprijatelja
i zaštitila ga od zasjeda,
darovala mu pobjedu u žestokom boju
da spozna kako je bogobojaznost od svega jača.
13 Ona nije ostavila prodanog pravednika,
nego ga je čuvala od grijeha.
14 S njime je u tamnicu sišla
te ga ni u okovima nije zapustila
dok mu nije donijela žezlo kraljevsko
i vlast nad onima koji ga tlačiše
i nagnala u laž one koji ga kaljahu,
a njemu dala slavu vječnu.

15 Izlazak

Ona je spasila sveti puk i rod besprijekorni
od vlasti naroda mučiteljskog.
16 Ušla je u dušu sluge Gospodnjeg,
i on se strašnim kraljevima opro čudesima i znacima.
17 Ona je dala plaću svetima za njihove trude
i vodila ih putem čudesnim,
danju im bila zaklon od žege
i noću zvjezdani sjaj.
18 Provela ih preko Mora crvenog,
provela ih je preko vode velike,
19 a neprijatelje njihove valovima potopila
i onda ih izbacila iz dubina bezdana.
20 Zato su pravednici oplijenili bezbožnike
i pjesmom proslavili tvoje sveto ime, Gospode,
jednodušno opjevali tvoju ruku zaštitnicu.
21 Jer je mudrost otvorila usta nijemima
i obdarila djecu nejaku jezikom rječitim.

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

11:15 Glazba
11:35 Virovitička panorama - ur. i vod.: Božidar Biondić
11:50 Glazba
12:00 Kraljice Neba; Molitva - Srednji čas

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Danas je 124. rođendan Danice Širole - Tko je bila "hrvatska Mala Terezija"?

Danas je 124. rođendan Danice Širola. Tko je bila Danica? Djevojka, učiteljica, koja je silno željela stupiti u samostan. Rođena je u Karlovcu 18....

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Travanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.