bibija_365_1-min.png

Mudr 1 - 6


1

1 Tražiti Boga, a kloniti se grijeha

Ljubite pravednost,
vi suci zemaljski, pravednim mislima mislite o Gospodinu
i tražite ga u jednostavnosti srca.
2 Jer njega nalaze koji ga ne iskušavaju
i otkriva se onima koji mu ne uskraćuju svoju vjeru.
3 A podmukle misli otuđuju od Boga
i iskušavana Svemoć posramljuje bezumnike.
4 Jer mudrost ne ulazi u dušu opaku
i ne nastanjuje se u tijelu grijehu podložnu.
5 Jer sveti duh pouke bježi od prijevare
i uklanja se od misli bezumnih
i uzmiče kad se nepravda pojavi.

6 Jer mudrost je duh čovjekoljubiv,
ali hulniku neće oprostiti njegovih riječi,
jer Bog proniče bubrege njegove,
istinski mu srce nadzire
i sluša njegove riječi.
7 Doista duh Gospodnji ispunja svemir,
i on, koji drži sve, zna i sve što se govori.
8 Zato ne ostaje skriven tko nepravedno govori
niti će ga mimoići osvetnička pravda.
9 Jer se namisli bezbožnikove točno ispituju
i glas riječi njegovih ide sve do Gospoda
da se kazne bezakonja njegova.
10 Jer postoji uho ljubomorno koje čuje sve
i ne izmiče mu ni glasak najtišeg gunđanja.
11 Čuvajte se isprazna gunđanja
i čuvajte jezik od opakih riječi,
jer i najtajnija riječ nije bez učinka, a lažljiva usta ubijaju dušu.

12 Ne trčite za smrću stranputicama života svojeg
i ne navlačite na se propast djelima ruku svojih.
13 Jer Bog nije stvorio smrt
niti se raduje propasti živih.
14 Već je sve stvorio da sve opstane,
i spasonosni su stvorovi svijeta,
i u njima nema smrtonosna otrova.
I podzemlje ne vlada zemljom,
15 jer pravednost je besmrtna.

16 Život u očima bezbožnikâ

Ali bezbožnici dozivaju smrt i rukama i riječju
i za njom ginu smatrajući je prijateljem
i s njome ugovor sklapaju,
dostojni da joj pripadaju.

 

 

2

1 Jer oni krivo misle
i ovako mudruju: »Kratkovjek je i tužan život naš
i nema lijeka kad čovjeku dođe kraj
i još nije poznat tko bi se iz podzemlja izbavio.
2 Mi smo djeca pukog slučaja
i kasnije ćemo biti kao da nikad nismo ni bili,
jer samo je dim ono čime dišu naše nosnice,
a misao je tek iskra od kucaja našega srca.
3 Kad se ona utrne, pretvorit će se tijelo u pepeo,
a duh će se rasplinuti kao lagan zrak.
4 Ime će nam se s vremenom zaboraviti
i nitko se neće sjećati djela naših;
i život će nam proći kao pramenje oblaka
i nestat će ga kao magle
što je gone zrake sunčane i pritiskuje žega njihova.
5 Jer život naš kao sjena odmiče,
iz naše smrti nema povratka,
zapečaćeno je i nitko se ne vraća.

6 Zato hodite ovamo! Uživajmo dobra sadašnja,
koristimo se stvorovima sa žarom mladosti.
7 Nauživajmo se odabranih vina i mirisa
i neka nas ne mimoiđe ni jedan cvijet proljetni,
8 okrunimo se ružama prije no što uvenu.
9 Neka svaki od nas sudjeluje u pijanki našoj,
ostavimo svuda znake našeg veseljenja:
to je naš dio i to je naša baština.

10 Potlačimo ubogoga pravednika, ne štedimo udovice,
ne poštujmo starca
ni sjedina od mnogih godina.
11 Nek’ naša snaga bude zakon pravde,
jer ono što je slabo nije ni za što.
12 Postavimo zasjedu pravedniku jer nam smeta
i protivi se našem ponašanju,
predbacuje nam prijestupe protiv Zakona
i spočitava kako izdadosmo odgoj svoj.
13 On se hvasta posjedom spoznaje o Bogu
i naziva se sinom Gospodnjim.
14 On je ukor utjelovljeni našim mislima,
sama njegova pojava tišti našu dušu.
15 Život njegov nije kao u ostalih
i njegovo je ponašanje nastrano.
16 Smatra nas patvorinom
i uklanja se od putova naših kao od nečisti.
On svršetak pravednika proglašava sretnim
i hvali se da mu je Bog otac.

17 Pogledajmo jesu li istinite riječi njegove,
istražimo kakav će biti njegov svršetak.
18 Jer ako je pravednik Božji sin,
On će se za nj zauzeti
i izbavit će ga iz ruku neprijateljskih.
19 Zato ga iskušajmo porugom i mukom
da istražimo blagost njegovu
i da prosudimo strpljivost njegovu.
20 Osudimo ga na smrt sramotnu,
jer će mu, kako veli, doći izbavljenje.«

21 Zabluda bezbožnička

Tako oni misle, ali se varaju,
jer ih zloća njihova zasljepljuje.
22 Oni ne znaju tajna Božjih,
ne očekuju nagradu za svetost,
ne vjeruju u naknadu čistim dušama.
23 Jer je Bog stvorio čovjeka za neraspadljivost
i učinio ga na sliku svoje besmrtnosti.
24 A đavlovom je zavišću došla smrt u svijet
i nju će iskusiti oni koji njemu pripadaju.

 

 

3

1 Blaženstvo pravednikâ

A duše su pravednika u ruci Božjoj i njih se ne dotiče muka nikakva.
2 Očima se bezbožničkim čini da oni umiru
i njihov odlazak s ovog svijeta kao nesreća;
3 i to što nas napuštaju kao propast,
ali oni su u miru.
4 Ako su, u očima ljudskim, bili kažnjeni,
nada im je puna besmrtnosti.
5 Za malo muke zadobili su dobra velika
jer Bog ih je stavio na kušnju
i našao da su ga dostojni.
6 Iskušao ih je kao zlato u taljiku
i primio ih kao žrtvu paljenicu.
7 Zato će se u vrijeme posjeta njegova zasjati
te će vrcati kao iskre u strnjici.
8 Sudit će pucima i vladati narodima
i Gospodin će kraljevat’ nad njima uvijeke.
9 Koji se u nj ufaju spoznat će istinu,
i koji su vjerni bit će u ljubavi s njim,
jer izabranici njegovi stječu milost i milosrđe.
10 A bezbožnici će zbog svojih misli biti primjereno kažnjeni
jer su prezreli pravednike i otpali od Gospodina.
11 Teško onima koji preziru mudrost i stegu!
Isprazna je nada njihova, napori uzaludni
i poslovi bez probitka.
12 Žene su im bezumne, djeca opaka
i proklet njihov rod!

13 Bolja je jalovost nego bezbožno potomstvo

Blago nerotkinji, ali bez ljage,
kojoj ložnica ne poznaje grijeha;
plodnost će se njezina pokazati na istrazi duša.
14 Blago i uškopljeniku koji ne počini zločina
niti smišlja zla protiv Gospoda;
jer će za vjernost dobiti milost izabranu
i baštinu najljupkiju u domu Gospodnjem.
15 Jer plemenit trud donosi plod pun slave
i neraspadljiv je korijen razbora.
16 A djeca preljubnička neće doći do savršenstva
i rod nezakonite ložnice propada.
17 Pa ako i žive dugo, nisu ni za što
i na koncu im je starost nečasna.
18 Umru li opet rano, nade nemaju
niti utjehe na sudnji dan:
19 jer okrutna je kob grešna roda.

 

4

1 Bolje i ne imati djece a posjedovati krepost,
jer je spomen njezin besmrtan,
i Bog i ljudi je cijene.
2 Kad je nazočna, oponašaju je,
kad je odsutna, priželjkuju je;
okrunjena vječno slavlje slavi,
jer je pobijedila u borbama bez ljage.

3 A mnogobrojno potomstvo bezbožnika nije ni za što;
izdanci se nečisti duboko ne korijene i nemaju čvrsta temelja.
4 Jer ako se načas i razgranaju,
slabo ukorijenjeni, na vjetru se zaljuljaju,
iščupa ih sila vihora,
5 i grane što tek su izbile polomi
i plod im je beskoristan,
nezreo za jelo
i nije ni za što.
6 Jer djeca rođena iz nezakonita spavanja
svjedoče na sudu o zlu roditelja.

7 Prijevremena smrt pravednika

A pravednik, ako i umre prijevremeno,
naći će mir.
8 Jer duljina danâ ne čini starost časnom
niti se ona mjeri brojem godina.
9 Već razboritost – to su sjedine ljudske,
i krepostan život – zrela starost.
10 I jer je ugađao Bogu,
On ga je zavolio,
i jer je živio među grešnicima,
On ga je uzeo k sebi.
11 Uzdignut je da zloća ne bi izopačila njegov razbor
ili da mu himba ne zavede duše.
12 Jer blještavilo opačine zasjenjuje dobro
i vihor požude izopačuje dobru dušu.
13 Stekavši savršenstvo u malo vremena,
dugo je živio;
14 i jer mu je duša bila draga Gospodu,
On ga je hitro izbavio od zloće oko njega.
Svjetina sve to vidi, ali ne shvaća;
njima i ne pada na um
15 da milost i milosrđe pripadaju izabranicima Gospodnjim
i zaštita njegovim svetima.
16 A pravednik koji umire
osuđuje žive bezbožnike
i prijevremeno dokončana mladost
produženu starost opakih.
17 Svjetina vidi kraj mudračev,
ali ne shvaća što je Gospod s njim naumio
ili zašto ga je uzeo u zaštitu.
18 Oni gledaju i preziru,
ali će se i njima Gospod podsmijevati.
19 Ubrzo će oni biti trupla prezrena i
ruglo među mrtvima dovijeka,
jer će ih Gospod strmoglaviti bez glasa,
otrgnut će ih od temelja njihova,
sasvim ih opustošiti;
na mukama će oni biti
i spomen će im propasti.

20 Bezbožnici na sudu

Puni straha doći će na obračun grijehâ,
i bezakonja njihova
u lice će ih optuživati.

 

5

1 A pravednik će se vedro sučeliti s onima koji ga tlačiše
i koji prezirahu patnje njegove.
2 Kad ga ugledaju, uzdrhtat će od silna straha,
zapanjeni njegovim iznenadnim spasenjem.
3 Govorit će među sobom, puni kajanja,
i uzdišući u tjeskobi svoje duše:
4 »To je onaj komu smo se nekoć podsmijevali
i koji nam je bio za porugu.
Mi, budale, smatrasmo njegov život ludošću
i svršetak njegov nečasnim.
5 Kako li se ubrojio među sinove Božje
i dobio udio svoj među svecima?
6 Mi, odista, zalutasmo s puta istine
i svjetlost pravde nije nam svijetlila
niti nam je sunce ogranulo.
7 Bazali smo stazama propasti
i prohodili bespuća pustinje,
ali puta Gospodnjega nismo spoznali.
8 Što nam je koristila oholost?
Što nam je vrijedilo bogatstvo i hvastanje?
9 Sve je prošlo kao sjena
i kao kratkotrajan glas.
10 I kao lađa koja siječe uzburkano more
i traga joj nema kuda prođe
niti brazde hrptici njezinoj u valovima;
11 ili kao ptica što zrakom proleti
i ne ostavi traga prolazu svojem:
šiba lagani uzduh udarcima svojih pera
i rasijeca ga uza snažan fijuk
i prodire zamasima svojih krila,
a poslije nema više nikakva traga njezinu letu;
12 ili kao strijela odapeta na svoj cilj:
probijeni se zrak odmah sklapa
i ne raspoznaje se staza njezina –
13 tako i mi: jedva što smo na svijet došli,
a već nestadosmo,
ni traga kreposti pokazati ne mogosmo:
u zloći se svojoj sasvim istrošismo.«

14 I doista, nada je bezbožnikova kao pljeva
što je vjetar raznosi
i kao sitna pjena
što je vihor razgoni;
ona nestaje kao dim na vjetru
i prolazi kao spomen na jednodnevna gosta.

15 Slava pravednikâ i kazna bezbožnikâ

A pravednici žive dovijeka,
i u Gospodu je nagrada njihova
i briga za njih u Svevišnjeg.
16 Zato će iz ruku Gospodnjih primiti
kraljevsku krunu slave i vijenac ljepote;
svojom će ih desnicom Gospod zakriliti
i svojom ih mišicom zaštititi.
17 Latit će se svog žara ljubomornog kao oružja
i naoružat će sve stvorenje
da kazni svoje neprijatelje;
18 kao oklop obući će pravednost,
a kao šljem stavit će sud bez himbe;
19 uzet će nepobjedivu svetost kao štit,
20 a kao mač naoštrit će žestok gnjev
i sav će svemir poći s njim u boj protiv bezumnika.
21 Tad će poletjet’ dobro naperene strijele:
munje iz oblaka padat će na cilj
kao iz nategnuta lûka;
22 iz bojne sprave izlijetat će zrna grada
srdžbom nabijena.
Na njih će voda morska bjesnjeti,
i rijeke će ih potapati bez milosti.
23 Dah Svemoći zapuhat će protiv njih,
izvijat će ih poput vihora.
I tako će svu zemlju opustošiti bezakonje
i opačina će prevrnuti prijestolja vladalačka.

 

 

6

1 II. PODRIJETLO, NARAV, UČINCI MUDROSTI I PUT DO NJE

Dužnost je kraljevima težiti mudrosti

Čujte, dakle, kraljevi, i urazumite se!
Poučite se, vladari zemalja dalekih!
2 Poslušajte, vi koji upravljate mnoštvima
i koji se hvastate silom svojih naroda!
3 Gospod je onaj koji vam je moć podario,
i vladavina je od Svevišnjeg,
koji će ispitivati djela vaša
i vaše nakane istražiti.
4 Iako ste upravljači njegova kraljevstva,
ne vladaste pravedno,
niti se držaste zakona,
niti služiste nakani Božjoj.
5 Gospod će vas napasti brzo i užasno,
jer za velikaše je nemilosrdna kazna;
6 maleni su oproštenja dostojni,
a moćnici će biti moćno kažnjeni.
7 Jer Gospod Svevladar ne uzmiče ni pred kim
niti se plaši kakve veličine:
ta on je stvorio i mala i velika
i jednako se brine za sve,
8 a istraga oštra očekuje moćnike.
9 Vama su dakle, vladari, upravljene riječi moje
da se naučite mudrosti i ne griješite.
10 Jer oni koji sveto čuvaju svetinje
sami se posvećuju,
i koji su u tom poučeni nalaze obranu.
11 Žudite stoga za riječima mojim,
čeznite za njima:
one će vas poučiti.

12 Tražena mudrost – nađena mudrost

Mudrost je sjajna i ona ne tamni:
lako je vide koji je ljube
i nalaze je oni koji je traže.
13 Ona pretječe sve koji je žude
i prva im se pokazuje.
14 Tko zorom rani njoj, taj se ne muči:
nalazi je gdje sjedi kraj vrata njegovih.
15 Jer je i sama misao na nju mudrost savršena,
a tko radi nje bdî, brzo je bezbrižan.
16 Ona hodi naokolo i traži sebi dostojne;
i pojavljuje im se dobrohotno na stazama
i ususret im dolazi u svakoj misli.
17 Jer njezin početak najistinskiji
želja je za poukom,
u težnji za poukom ljubav je prema njoj;
18 voljeti je znači držati njene zakone,
a posluh njezinim zakonima
pouzdana je besmrtnost,
19 a besmrtnost vodi u blizinu Božju;
20 tako žudnja za mudrošću dovodi
do kraljevstva.
21 Ako se vi, vladari nad pucima,
radujete prijestoljima i žezlima,
tad mudrost štujte
da dovijeka kraljujete.

22 Salomonov opis mudrosti

A sad ću vam priopćiti
što je mudrost
i kako je postala.
Neću vam skriti tajne,
nego ću je pratiti od početka
i na vidjelo iznijeti znanje njezino,
i neću istinu mimoići.
23 Neću poći ni s pogubnom Zavišću:
ona ništa zajedničko nema s Mudrošću.
24 Mnoštvo je mudraca svijetu spasenje
i kralj uman blagostanje narodu.
25 Zato crpite nauku iz riječi mojih
i bit će vam na probitak.

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

04:00 Glazba
04:30 SKAC - Pocast - tema: Vjera, ljubav i domovina; gosti: Gabrijel Lukić, predsjednik udruge „Mladi za domovinu“ i p. Niko Bilić, predstojnik Filozofsko-teološkog instituta DI; ur. i vod.: Tomislav Kaurloto
05:15 Glazba
05:30 Upoznajmo Bibliju

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Riječ Gospodnja - homilija apostolskog nuncija mons. Giorgia Lingue

Na Veliku subotu u 18:30 h i u nedjelju u 9:00 hu našem je programu Riječ Gospodnja – homilija apostolskog nuncija mons. Giorgia Lingue. Čitanja: Dj...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Travanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.