bibija_365_1-min.png

Izr 21 - 25


21

1 Kraljevo je srce u ruci Jahve kao voda tekućica; vodi ga kuda god hoće.

2 Svaki je put čovjeku pravedan u vlastitim očima,
a Jahve ispituje srca.

3 Da se vrši pravda i čini pravo,
draže je Jahvi nego žrtva.

4 Ponosite oči i oholo srce,
i svjetiljka opakih – to je grijeh.

5 Namisli marljivoga samo su na korist,
a nagloga samo na siromaštvo.

6 Blago stečeno jezikom lažljivim
nestalna je ispraznost onih koji traže smrt.

7 Opake će odnijeti nasilje njihovo,
jer ne žele činiti pravice.

8 Zapleten je put zločinca,
a pravo je djelo čista čovjeka.

9 Bolje je živjeti pod rubom krova
nego u zajedničkoj kući sa ženom svadljivom.

10 Duša opakoga želi zlo:
u njega nema samilosti ni za bližnjega.

11 Kad se podsmjevač kazni, neiskusan postaje mudar,
a mudri iz pouke crpe znanje.

12 Na kuću opakoga pazi Svepravedni
i opake strovaljuje u nesreću.

13 Tko zatvori uho svoje pred vikom siromaha,
i sam će vikati, ali ga neće nitko uslišati.

14 Potajan dar utišava srdžbu,
a poklon ispod ruke i žestoku jarost.

15 Sud pravičan radost je pravedniku,
a užas zločincima.

16 Čovjek koji skreće s puta razbora
počivat će u zboru mrtvačkom.

17 Tko ljubi veselje, postaje siromah,
i tko ljubi vino i mirisno ulje, ne obogati se.

18 Opak čovjek otkup je za pravednika,
i bezbožnik stupa na mjesto pravednog.

19 Bolje je živjeti u pustinji
nego sa ženom svadljivom i gnjevljivom.

20 Krasno je blago i ulje u stanu mudroga,
a bezuman ih čovjek rasipa.

21 Tko teži za pravdom i dobrohotnošću,
nalazi život i čast.

22 Mudrac nadvladava i grad pun ratnika
i krši silu u koju su se uzdali.

23 Tko čuva usta i jezik svoj,
čuva sebe od nevolje.

24 Drzovitom i oholici ime je »podsmjevač«;
on sve radi s prekomjernom drskošću.

25 Lijenčinu ubija želja njegova,
jer mu ruke bježe od posla.

26 Opak po cio dan živo želi,
a pravednik daje i ne škrtari.

27 Mrska je žrtva opakih,
osobito kad se požudno prinosi.

28 Lažljiv svjedok propada,
a čovjek koji sluša, opet će govoriti.

29 Opaki pokazuju drsko lice,
a poštenjak učvršćuje put svoj.

30 Nema mudrosti i nema razuma
i nema savjeta protiv Jahve.

31 Konj se oprema za dan boja,
ali Jahve daje pobjedu.

 

 

22

1 Dobro je ime bolje od velika bogatstva,
i bolja je naklonost od srebra i zlata.

2 Bogataš se i siromah sreću:
obojicu ih Jahve stvori.

3 Pametan čovjek vidi zlo i skrije se,
a glupaci idu bezbrižno i trpe kaznu.

4 Nagrada je poniznosti strah Gospodnji,
bogatstvo, čast i život.

5 Trnje i zamke su na putu varalici:
tko čuva život svoj, daleko je od oboga.

6 Upućuj dijete prema njegovu putu,
pa kad i ostari, neće odstupiti od njega.

7 Bogataš vlada nad siromasima,
a dužnik je sluga vjerovniku.

8 Tko sije nepravdu, žanje nesreću,
i šiba njegova gnjeva udarit će njega samog.

9 Milostivo se oko blagoslivlje,
jer daje od svog kruha siromahu.

10 Otjeraj podsmjevača i prestat će svađe
i nestat će nesloga i pogrda.

11 Jahve ljubi čisto srce,
i tko je ljubaznih usana, kralj mu je prijatelj.

12 Pogled Jahvin čuva znanje,
Jahve pomućuje riječi bezbožnika.

13 Lijenčina veli: »Lav je vani,
nasred trga poginuo bih.«

14 Duboka jama usta su preljubnice,
i na koga se Jahve srdi, pada onamo.

15 Ludost prianja uza srce djetinje:
šiba pouke otklanja je od njega.

16 Tko tlači siromaha, taj mu koristi;
tko daje bogatašu, samo mu šteti.

17 III. ZBIRKA IZREKA MUDRACA

Riječi mudracâ:
Prigni uho svoje i čuj riječi moje
i upravi svoje srce mojem znanju,
18 jer milina je ako ih čuvaš u nutrini svojoj,
i kad ti budu sve spremne na usnama tvojim.
19 Da bi uzdanje tvoje bilo u Jahvi,
upućujem danas i tebe.

20 Napisah ti trideset
što savjeta što pouka,

21 da te poučim riječima istine
da uzmogneš pouzdanim riječima odgovoriti onomu tko te zapita.

22 Nemoj pljačkati siromaha zato što je siromah
i ne gazi ubogoga na sudu.
23 Jer će Jahve parbiti parbu njihovu,
i otet će život onima koji ga njima otimlju.

24 Ne druži se sa srditim
i ne idi s čovjekom jedljivim
25 da se ne bi privikao na staze njegove
i namjestio zamku duši svojoj.

26 Ne budi među onima koji daju ruku,
koji jamče za dugove:
27 ako nemaš čime nadoknaditi,
zašto da ti oduzmu i postelju ispod tebe?

28 Ne pomiči prastare međe
koju su postavili oci tvoji.

29 Jesi li vidio čovjeka vična poslu svom:
takav ima pristup kraljevima i ne služi prostacima.

 

 

23

1 Kad sjedneš blagovati s moćnikom, dobro pazi što je pred tobom;
2 stavljaš nož sebi pod grlo
ako si proždrljivac;
3 ne poželi slastica njegovih,
jer su jelo prijevarno.

4 Ne trudi se stjecati bogatstvo;
okani se takve misli;
5 usmjeriš li oči prema njemu, njega već nema,
jer načini sebi krila kao orao i odleti u nebo.

6 Ne jedi jela zavidnikova,
ne čezni za slasticama njegovim,
7 jer on je onakav kako u sebi misli:
»Jedi i pij«, veli ti, ali mu srce nije s tobom.
8 Zalogaj koji si pojeo izbljuvat ćeš,
uzalud ćeš prosut’ svoje ljupke riječi.

9 Pred bezumnikom nemoj govoriti,
jer prezire tvoje umne riječi.

10 Ne pomiči prastare međe
i ne prodiri u polje siročadi,
11 jer je moćan njihov osvetnik:
branit će njihovo pravo protiv tebe.

12 Obrati pouci srce svoje
i uho svoje riječima mudrim.

13 Ne uskraćuj djetetu opomene,
jer, udariš li ga šibom, neće umrijeti:
14 biješ ga šibom,
ali mu dušu iz podzemlja izbavljaš.

15 Sine moj, kad ti je mudro srce,
i ja se od srca veselim;
16 i kliče sva nutrina moja
kad ti usne govore što je pravo.

17 Neka ti srce ne zavidi grešnicima,
nego neka ti uvijek bude u strahu Gospodnjem,
18 jer imat ćeš budućnost
i tvoja nada neće propasti.

19 Slušaj, sine moj, i mudar budi
i ravnim putem vodi srce svoje.

20 Ne druži se s vinopijama
ni sa žderačima mesa,
21 jer pijanica i izjelica osiromaše,
i pospanac se oblači u krpe.

22 Slušaj svoga oca, svoga roditelja,
i ne prezri majku kad ostari.
23 Pribavi istinu i ne prodaji je,
steci mudrost, pouku i razbor.
24 Radovat će se otac pravednikov,
i roditelj će se mudroga veseliti.
25 Neka se veseli otac tvoj i majka tvoja,
i neka se raduje roditeljka tvoja.

26 Daj mi, sine moj, srce svoje,
i neka oči tvoje raduju putovi moji.
27 Jer bludnica je jama duboka,
i tuđinka tijesan zdenac.
28 Ona i vreba u zasjedi kao lupež
i uvećava broj bezbožnika među ljudima.
29 Komu: ah? komu: jao? komu: svađe? komu: uzdasi?
komu: rane nizašto? komu: zamućene oči?
30 Onima što kasno sjede kod vina,
koji su došli kušati vino začinjeno.
31 Ne gledaj na vino kad rujno iskri,
kad se u čaši svjetlucavo prelijeva:
pije se tako glatko,
32 a na kraju ujeda kao zmija
i žaca kao guja ljutica.
33 Oči će ti gledati tlapnje
i srce govoriti ludosti.
34 I bit će ti kao da ležiš na pučini morskoj
ili kao da ležiš navrh jarbola.
35 »Izbiše me, ali me ne zabolje;
istukoše me, ali ne osjetih;
kad se otrijeznim, još ću tražiti.«

 24

1 Ne zavidi opakim ljudima niti želi da budeš s njima.
2 Jer im srce smišlja nasilje
i usne govore o nedjelu.

3 Mudrošću se zida kuća
i razborom utvrđuje,
4 i po znanju se pune klijeti
svakim blagom dragocjenim i ljupkim.

5 Bolji je mudar od jakoga
i čovjek razuman od silne ljudine.
6 Jer s promišljanjem se ide u boj,
i pobjeda je u mnoštvu savjetnika.

7 Previsoka je bezumnomu mudrost:
zato na sudu ne otvara usta svojih!

8 Tko smišlja zlo,
zove se učitelj podmukli.
9 Ludost samo grijeh snuje,
i podrugljivac je mrzak ljudima.
10 Kloneš li u dan bijede,
bijedna je tvoja snaga.
11 Izbavi one koje vode u smrt;
i spašavaj one koji posrćući idu na stratište.
12 Ako kažeš: »Nismo za to znali«,
ne razumije li onaj koji ispituje srca?
I ne znade li onaj koji ti čuva dušu?
I ne plaća li on svakomu po njegovim djelima?

13 Jedi med, sine moj, jer je dobar,
i saće je slatko nepcu tvome.
14 Takva je, znaj, i mudrost tvojoj duši:
ako je nađeš, našao si budućnost,
i nada tvoja neće propasti.

15 Ne postavljaj, opaki, zasjede stanu pravednikovu,
ne čini nasilja boravištu njegovu;
16 jer padne li pravednik i sedam puta, on ustaje,
a opaki propadaju u nesreći.

17 Ne veseli se kad padne neprijatelj tvoj
i ne kliči srcem kada on posrće,
18 da ne bi vidio Jahve i za zlo uzeo
i obratio srdžbu svoju od njega.

19 Nemoj se srditi zbog zločinaca,
nemoj zavidjeti opakima,
20 jer zao čovjek nema budućnosti,
svjetiljka opakih gasi se.

21 Boj se Jahve, sine moj, i kralja:
i ne buni se ni protiv jednoga ni protiv drugoga,
22 jer iznenada provaljuje nesreća njihova
i tko zna kad će doći propast njihova.

23 IV. NASTAVAK IZREKA MUDRACA

I ovo je od mudracâ:
Ne valja biti pristran na sudu.

24 Tko opakomu veli: »Pravedan si«,
proklinju ga narodi i kunu puci;
25 a oni koji ga ukore, nalaze zadovoljstvo,
i na njih dolazi blagoslov sreće.

26 U usta ljubi
tko odgovara pošteno.

27 Svrši svoj posao vani
i uredi svoje polje,
potom i kuću svoju zidaj.

28 Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga:
zar ćeš varati usnama svojim?

29 Ne reci: »Kako je on meni učinio, tako ću i ja njemu;
platit ću tom čovjeku po djelu njegovu!«

30 Prolazio sam mimo polje nekog lijenčine,
i mimo vinograd nekog luđaka,
31 i gle, sve bijaše zaraslo u koprive,
i sve pokrio čkalj,
i kamena ograda porušena.
32 Vidjeh to i pohranih u srcu,
promotrih i uzeh pouku:
33 »Još malo odspavaj, još malo odrijemaj,
još malo podvij ruke za počinak,
34 i doći će tvoje siromaštvo kao skitač
i oskudica kao oružanik!«

 

 

25

1 V. DRUGA SALOMONOVA ZBIRKA IZREKA

I ovo su mudre izreke Salomonove: sabrali ih ljudi Ezekije, kralja judejskog.

2 Slava je Božja sakrivati stvar,
a slava kraljevska istraživati je.
3 Neistražljivo je nebo u visinu,
zemlja u dubinu i srce kraljevsko.
4 Ukloni trosku od srebra,
i uspjet će posao zlataru.
5 Ukloni opakoga ispred kralja,
i utvrdit će se pravicom prijestol njegov.

6 Ne veličaj se pred kraljem,
i ne sjedaj na mjesto velikaško,
7 jer je bolje da ti se kaže: »Popni se gore«
nego da te ponize pred odličnikom.

8 Što su ti oči vidjele
ne iznosi prebrzo na raspru;
jer što ćeš učiniti na koncu,
kad te opovrgne bližnji tvoj?

9 Kad si u parbi s bližnjim svojim,
ne otkrivaj tuđe tajne,
10 da te ne izgrdi tko čuje,
i da ti se kleveta ne vrati.

11 Riječi kazane u pravo vrijeme
zlatne su jabuke u srebrnim posudama.
12 Mudrac koji kori uhu je poslušnu
zlatan prsten i ogrlica od tanka zlata.

13 Vjeran je glasnik onomu tko ga šalje
kao ledena studen u doba žetve:
on krijepi dušu svoga gospodara.
14 Tko se diči lažljivim darom,
on je kao oblak i vjetar bez kiše.

15 Strpljivošću se ublažava sudac,
mek jezik i kosti lomi.

16 Kad naiđeš na med, jedi umjereno,
kako se ne bi prejeo i pojedeno izbljuvao.

17 Rijetko zalazi u kuću bližnjega svoga,
da te se ne zasiti i ne zamrzi na te.

18 Čovjek koji svjedoči lažno na bližnjega svoga,
on je kao bojni malj i mač i oštra strijela.

19 Uzdanje u bezbožnika na dan nevolje – krnjav je zub i noga klecava.

20 Kao onaj koji skida haljinu u zimski dan
ili ocat lije na ranu,
takav je onaj tko pjeva pjesmu turobnu srcu.

21 Ako je gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga kruhom,
i ako je žedan, napoji ga vodom.

22 Jer mu zgrćeš ugljevlje na glavu,
i Jahve će ti platiti.

23 Sjeverni vjetar donosi dažd,
a himben jezik srdito lice.

24 Bolje je stanovati pod rubom krova
nego u zajedničkoj kući sa ženom svadljivom.

25 Kao studena voda žednu grlu,
takva je dobra vijest iz zemlje daleke.

26 Kao zatrpan izvor i vrelo zamućeno,
takav je pravednik koji kleca pred opakim.

27 Jesti mnogo meda nije dobro,
niti tražiti pretjerane časti.

28 Grad razvaljen i bez zidova –
takav je čovjek koji nema vlasti nad sobom.

 

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

21:01 "ZVUCI SRCA" - KONCERT UŽIVO; poslušajte zbor mladih "Izvor" iz župe sv. Josipa na zagrebačkoj Trešnjevci
22:00 Najava sutrašnjeg programa; Molitva BDM za zaštitu
22:10 Glazba
22:30 Upoznajmo Bibliju

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Riječ Gospodnja - homilija apostolskog nuncija mons. Giorgia Lingue

Na Veliku subotu u 18:30 h i u nedjelju u 9:00 hu našem je programu Riječ Gospodnja – homilija apostolskog nuncija mons. Giorgia Lingue. Čitanja: Dj...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Travanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.