bibija_365_1-min.png

Izr 11 - 15


11

1 Lažna je mjera mrska Jahvi, a puna mjera mila mu je.

2 S ohološću dolazi sramota,
a u smjernih je mudrost.

3 Pravednike vodi nevinost njihova,
a bezbožnike upropašćuje njihova opačina.

4 Ne pomaže bogatstvo u dan Božje srdžbe,
a pravednost izbavlja od smrti.

5 Nedužnomu pravda njegova put utire,
a zao propada od svoje zloće.

6 Poštene izbavlja pravda njihova,
a bezbožnici se hvataju u svoju lakomost.

7 Kad zao čovjek umre, nada propada,
i ufanje u imetak ruši se.

8 Pravednik se od tjeskobe izbavlja,
a opaki dolazi na mjesto njegovo.

9 Bezbožnik ustima ubija svoga bližnjega,
a pravednici se izbavljaju znanjem.

10 Sa sreće pravedničke grad se raduje
i klikuje zbog propasti opakoga.

11 Blagoslovom pravednika grad se diže,
a ustima opakih razara se.

12 Nerazumnik prezire svoga bližnjega,
dok čovjek uman šuti.

13 Tko s klevetom hodi, otkriva tajnu,
a čovjek pouzdana duha čuva se.

14 Gdje vodstva nema, narod propada,
jer spasenje je u mnogim savjetnicima.

15 Veoma zlo prolazi tko jamči za drugoga,
a bez straha je tko mrzi na jamstvo.
16 Ljupka žena stječe slavu,
a krepki muževi bogatstvo.

17 Dobrostiv čovjek sam sebi dobro čini,
a okrutnik muči vlastito tijelo.

18 Opak čovjek pribavlja isprazan dobitak,
a tko sije pravdu, ima sigurnu nagradu.

19 Tko je čvrst u pravednosti, ide u život,
a tko za zlom trči, na smrt mu je.

20 Mrski su Jahvi srcem opaki,
a mili su mu životom savršeni.

21 Zaista, zao čovjek neće proći bez kazne,
a rod će se pravednički izbaviti.

22 Zlatan je kolut na rilu svinjskom:
žena lijepa, a bez razuma.

23 Pravednička je želja samo na sreću,
a nada je opakih prolazna.

24 Tko dijeli obilato, sve više ima,
a tko škrtari, sve je siromašniji.

25 Podašna duša nalazi okrepu,
i tko napaja druge, sam će se napojiti.

26 Tko ne da žita, kune ga narod,
a blagoslov je nad glavom onoga koji ga prodaje.
27 Tko traži dobro, nalazi milost,
a tko za zlom ide, ono će ga snaći.

28 Tko se uzda u bogatstvo, propada,
a pravednici uspijevaju kao zeleno lišće.

29 Tko vlastitu kuću zapusti, vjetar žanje,
a luđak je sluga mudromu.

30 Plod je pravednikov drvo života,
i mudrac je tko predobiva žive duše.

31 Ako se pravedniku plaća na zemlji,
još će se više opakomu i grešniku.

 

 

12

1 Tko ljubi pouku, ljubi znanje, a tko mrzi ukor, lud je.

2 Dobar dobiva milost od Jahve,
a podmukao osudu.

3 Zloćom se čovjek ne utvrđuje,
a korijen se pravedniku ne pomiče.

4 Kreposna je žena vijenac mužu svojemu,
a sramotna mu je kao gnjilež u kostima.

5 Pravedničke su misli pravične,
spletke opakih prijevarne.

6 Riječi opakih pogubne su zamke,
a pravedne izbavljaju usta njihova.

7 Opaki se ruše i nema ih više,
a kuća pravednika ostaje.

8 Čovjek se hvali po oštrini svoga razuma,
a prezire se tko je opak srcem.

9 Bolje je biti malen i imati samo jednog slugu
nego se hvastati a nemati ni kruha.

10 Pravednik pazi i na život svog živinčeta,
dok je opakomu srce okrutno.

11 Tko obrađuje svoju zemlju, sit je kruha,
a tko trči za ništavilom, nerazuman je.

12 Čežnja je opakoga mreža od zala,
a korijen pravednika daje ploda.

13 Opakomu je zamka grijeh njegovih usana,
a pravednik se izbavlja od tjeskobe.

14 Od ploda svojih usta nasitit će se svatko obilno,
a ono što je rukama učinio vratit će mu se.

15 Luđaku se čini pravim njegov put,
a mudar čovjek sluša savjete.

16 Luđak odmah odaje svoj bijes,
a pametan pokriva sramotu.

17 Tko govori istinu, otkriva što je pravo,
a lažljiv svjedok prijevaru.

18 Nesmotren govori kao da mačem probada,
a jezik je mudrih iscjeljenje.

19 Istinita usta traju dovijeka,
a lažljiv jezik samo za čas.

20 Prijevara je u srcu onih koji snuju zlo,
a veselje u onih koji dijele miroljubive savjete.

21 Pravednika ne stiže nikakva nevolja,
a opaki u zlu grcaju.

22 Mrske su Jahvi usne lažljive,
a mili su mu koji zbore istinu.

23 Promišljen čovjek prikriva svoje znanje,
a srce bezumničko razglašuje svoju ludost.

24 Marljiva ruka vlada,
a nemar vodi u podložnost.

25 Briga u srcu pritiskuje čovjeka,
a blaga riječ veseli ga.

26 Pravednik vodi svojeg prijatelja,
a opake zavodi njihov put.

27 Nemaran ne ulovi svoje lovine,
a marljivost je čovjeku blago dragocjeno.

28 Na stazi pravice stoji život
i na njezinu putu nema smrti.

 

 

13

1 Mudar sin sluša naputak očev, a podsmjevač ne sluša ukora.

2 Od ploda usta svojih uživa čovjek sreću,
a srce je nevjernika puno nasilja.

3 Tko čuva usta svoja, čuva život svoj,
a tko nesmotreno zbori, o glavu mu je.

4 Uzaludna je žudnja lijenčine,
a ispunit će se želja marljivih.

5 Pravednik mrzi na lažljivu riječ,
a opaki goji mržnju i sramotu.

6 Pravda čuva pobožna,
a opake grijeh obara.

7 Netko se gradi bogatim, a ništa nema,
netko se gradi siromašnim, a ima veliko bogatstvo.

8 Otkup života bogatstvo je čovjeku;
a siromah ne sluša opomene.

9 Svjetlost pravednička blistavo sja,
a svjetiljka opakih gasi se.

10 Oholost rađa samo svađu,
a mudrost je u onih koji primaju savjet.

11 Naglo stečeno bogatstvo iščezava,
a tko sabira pomalo, biva bogat.

12 Predugo očekivanje ubija srce,
a ispunjena želja drvo je života.

13 Tko riječ prezire, taj propada,
a tko poštiva zapovijedi, plaću dobiva.

14 Pouka mudračeva izvor je životni,
ona izbavlja od zamke smrti.

15 Uvid u dobro pribavlja milost,
a put bezbožnika hrapav je.

16 Svatko pametan djeluje promišljeno,
a bezumnik se hvališe svojom ludošću.

17 Zao glasnik zapada u zlo,
a vjeran poslanik donosi spasenje.

18 Siromaštvo i sramota onomu tko odbija pouku,
a tko ukor prima, doći će do časti.

19 Slatka je duši ispunjena želja,
a bezumnicima je mrsko kloniti se oda zla.

20 Druži se s mudrima, i postat ćeš mudar,
a tko se drži bezumnika, postaje opak.

21 Grešnika progoni zlo,
a dobro je nagrada pravednima.

22 Valjan čovjek ostavlja baštinu unucima,
a bogatstvo se grešnikovo čuva pravedniku.

23 Izobilje je hrane na krčevini siromaškoj,
a ima i tko propada s nepravde.

24 Tko štedi šibu, mrzi na sina svog,
a tko ga ljubi, na vrijeme ga opominje.

25 Pravednik ima jela do sitosti,
a trbuh opakih poznaje oskudicu.

 

 

14

1 Ženska mudrost sagradi kuću, a ludost je rukama razgrađuje.

2 Tko živi s poštenjem, boji se Jahve,
a tko ide stranputicom, prezire ga.

3 U luđakovim je ustima šiba za oholost njegovu,
a mudre štite vlastite usne.

4 Gdje nema volova, prazne su jasle,
a obilna je žetva od snage bikove.

5 Istinit svjedok ne laže,
a krivi svjedok širi laž.

6 Podsmjevač traži mudrost i ne nalazi je,
a razumni lako dolazi do znanja.

7 Idi od čovjeka bezumna,
jer nećeš upoznati usne što zbore znanje.

8 Mudrost je pametna čovjeka u tom što pazi na svoj put,
a bezumnička ludost prijevara je.

9 Luđacima je grijeh šala,
a milost je Božja s poštenima.

10 Srce poznaje svoj jad,
i veselje njegovo ne može dijeliti nitko drugi.

11 Dom opakih propast će,
a šator će pravednika procvasti.
12 Neki se put učini čovjeku prav,
a na koncu vodi k smrti.

13 I u smijehu srce osjeća bol,
a poslije veselja dolazi tuga.

14 Otpadnik se siti svojim prestupcima,
a dobar čovjek svojim radom.

15 Glupan vjeruje svakoj riječi,
a pametan pazi na korak svoj.

16 Mudar se boji i oda zla se uklanja,
a bezuman se raspaljuje i bez straha je.

17 Nagao čovjek čini ludosti,
a razborit ih podnosi.

18 Glupaci baštine ludost,
a mudre ovjenčava znanje.

19 Zli padaju ničice pred dobrima
i opaki pred vratima pravednikovim.

20 I svom prijatelju mrzak je siromah,
a bogataš ima mnogo ljubitelja.

21 Griješi tko prezire bližnjega svoga,
a blago onomu tko je milostiv ubogima.

22 Koji snuju zlo, ne hode li stranputicom,
a zar nisu dobrota i vjernost s onima koji snuju dobro?
23 U svakom trudu ima probitka,
a pusto brbljanje samo je na siromaštvo.

24 Mudrima je vijenac bogatstvo njihovo,
a bezumnima kruna – njihova ludost.

25 Istinit svjedok izbavlja duše,
a tko laži širi, taj je varalica.

26 U strahu je Gospodnjem veliko pouzdanje,
i njegovim je sinovima utočište.

27 Strah Gospodnji izvor je života:
on izbavlja od zamke smrti.

28 Mnoštvo je naroda ponos kralju,
a bez puka knez propada.

29 Tko se teško srdi, velike je razboritosti,
a nabusit duhom pokazuje ludost.

30 Mirno je srce život tijelu,
ljubomor je gnjilež u kostima.

31 Tko tlači siromaha huli na stvoritelja,
a časti ga tko je milostiv ubogomu.

32 Opaki propada zbog vlastite pakosti,
a pravednik i u samoj smrti nalazi utočište.

33 U razumnu srcu mudrost počiva,
a što je u bezumnome, to se i pokaže.

34 Pravednost uzvisuje narod,
a grijeh je sramota pucima.

35 Kralju je mio razborit sluga,
a na sramotna se srdi.

 

 

15

1 Blag odgovor ublažava jarost, a riječ osorna uvećava srdžbu.

2 Jezik mudrih ljudi proslavlja znanje,
a usta bezumnih prosipaju ludost.

3 Oči su Jahvine na svakome mjestu
i budno motre i zle i dobre.

4 Blaga je besjeda drvo života,
a pakosna je rana duhu.

5 Luđak prezire pouku oca svog,
a tko ukor prima, pametno čini.

6 U pravednikovoj je kući mnogo blaga,
a opaki zarađuje propast svoju.

7 Usne mudrih siju znanje,
a srce je bezumnika nepostojano.

8 Žrtva opakog mrska je Jahvi,
a mila mu je molitva pravednika.

9 Put opakih Jahvi je mrzak,
a mio mu je onaj koji ide za pravicom.

10 Oštra kazna čeka onog tko ostavlja pravi put,
a umrijet će tko mrzi ukor.

11 I Šeol i Abadon stoje pred Jahvom,
a nekmoli srca sinova ljudskih.

12 Podsmjevač ne ljubi onog tko ga kori:
on se ne druži s mudrima.

13 Veselo srce razvedrava lice,
a bol u srcu tjeskoba je duhu.

14 Razumno srce traži znanje,
a bezumnička se usta bave ludošću.

15 Svi su dani bijednikovi zli,
a komu je srce sretno, na gozbi je bez prestanka.

16 Bolje je malo sa strahom Gospodnjim
nego veliko blago i s njime nemir.

17 Bolji je obrok od povrća gdje je ljubav
nego od utovljena vola gdje je mržnja.

18 Gnjevljiv čovjek zameće svađu,
a ustrpljiv utišava raspru.

19 Put je ljenivčev kao glogov trnjak,
a utrta je staza pravednikâ.

20 Mudar sin veseli oca,
a bezumnik prezire majku svoju.

21 Ludost je veselje nerazumnomu,
a razuman čovjek pravo hodi.

22 Ne uspijevaju nakane kad nema vijećanja,
a ostvaruju se gdje je mnogo savjetnika.

23 Čovjek se veseli odgovoru usta svojih,
i riječ u pravo vrijeme – kako je ljupka!

24 Razumnu čovjeku put života ide gore,
da izmakne carstvu smrti, koje je dolje.

25 Jahve ruši kuću oholima,
a postavlja među udovici.
26 Mrske su Jahvi zle misli,
a dobrostive riječi mile su mu.

27 Tko se grabežu oda, razara svoj dom,
a tko mrzi mito, živjet će.

28 Pravednikovo srce smišlja odgovor,
a opakomu usta govore zlobom.

29 Daleko je Jahve od opakih,
a uslišava molitvu pravednih.

30 Bistar pogled razveseli srce
i radosna vijest oživi kosti.

31 Uho koje posluša spasonosan ukor,
prebiva među mudracima.

32 Tko odbaci pouku, prezire vlastitu dušu,
a tko posluša ukor, stječe razboritost.

33 Strah je Gospodnji škola mudrosti,
jer pred slavom ide poniznost.

 

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

21:00 Ispovijest vjere Hrvata katolika
21:01 "ZVUCI SRCA" - KONCERT UŽIVO; poslušajte zbor mladih "Izvor" iz župe sv. Josipa na zagrebačkoj Trešnjevci
22:00 Najava sutrašnjeg programa; Molitva BDM za zaštitu
22:10 Glazba

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Riječ Gospodnja - homilija apostolskog nuncija mons. Giorgia Lingue

Na Veliku subotu u 18:30 h i u nedjelju u 9:00 hu našem je programu Riječ Gospodnja – homilija apostolskog nuncija mons. Giorgia Lingue. Čitanja: Dj...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Travanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.