bibija_365_1-min.png

Ps 116 - 120


116

1 PSALAM 116 (114 – 115)

Pjesma zahvalnica

Ljubim Jahvu jer čuje vapaj molitve moje:
2 uho svoje prignu k meni
u dan u koji ga zazvah.

3 Užeta smrti sapeše me,
stegoše me zamke podzemlja,
snašla me muka i tjeskoba.
4 Tada zazvah ime Jahvino:
»O Jahve, spasi život moj!«

5 Dobrostiv je Jahve i pravedan,
pun sućuti je Bog naš.
6 Jahve čuva bezazlene:
u nevolji bijah, on me izbavi.

7 Vrati se, dušo moja, u svoj pokoj,
jer Jahve je dobrotvor tvoj.
8 On mi život od smrti izbavi,
oči moje od suza, noge od pada.
9 Hodit ću pred licem Jahvinim
u zemlji živih.

10 Ja vjerujem i kada kažem:
»Nesretan sam veoma.«
11 U smetenosti svojoj rekoh:
»Svaki je čovjek lažac!«

12 Što da uzvratim Jahvi
za sve što mi je učinio?
13 Uzet ću čašu spasenja
i zazvat ću ime Jahvino.

14 Izvršit ću Jahvi zavjete svoje
pred svim pukom njegovim.
15 Dragocjena je u očima Jahvinim
smrt pobožnika njegovih.

16 Jahve, tvoj sam sluga,
tvoj sluga, sin sluškinje tvoje:
ti si razriješio okove moje.
17 Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne,
zazvat ću ime Jahvino.

18 Izvršit ću Jahvi zavjete svoje
pred svim pukom njegovim,
19 u predvorjima doma Jahvina,
posred tebe, Jeruzaleme!

 

117

1 PSALAM 117 (116)

Poziv na hvalu

Aleluja! Hvalite Jahvu, svi puci,
slavite ga, svi narodi!
2 Silna je prema nama ljubav njegova,
i vjernost Jahvina ostaje dovijeka!

 

 

118

1 PSALAM 118 (117)

Obred za Blagdan sjenicâ

Aleluja! Zahvaljujte Jahvi jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!
2 Neka rekne dom Izraelov:
»Vječna je ljubav njegova!«
3 Neka rekne dom Aronov:
»Vječna je ljubav njegova!«
4 Svi koji se Jahve boje neka reknu:
»Vječna je ljubav njegova!«

5 Iz tjeskobe Jahvu ja zazvah:
on me usliša i oslobodi.
6 Jahve je sa mnom i ja ne strahujem:
što mi tko može?
7 Jahve je sa mnom, pomoć moja,
i zbunjene gledam dušmane.

8 Bolje se Jahvi uteći
nego se uzdat’ u čovjeka.
9 Bolje se Jahvi uteći
nego se uzdat’ u mogućnike.

10 Pogani me okružiše:
imenom ih Jahvinim uništih.
11 Opkoliše me odasvud:
imenom ih Jahvinim uništih.
12 Opkoliše me poput pčela,
ubod im žeže kao trnje zapaljeno:
imenom ih Jahvinim uništih.

13 Gurahu me, gurahu, da me obore,
ali mi Jahve pomože.
14 Jahve je moja snaga i pjesma,
on mi je spasitelj.

15 Čuj! Radost i spasenje
odzvanja šatorima pravednika:
Jahvina se proslavi desnica,
16 Jahvina me uzdigne desnica,
Jahvina se proslavi desnica!

17 Ne, umrijeti neću, nego živjeti
i kazivat ću djela Jahvina.
18 Kaznom teškom kaznio me Jahve,
ali me smrti ne preda.

19 Otvorite mi širom vrata pravde:
ući ću, Jahvi zahvalit’!
20 »Ovo su vrata Jahvina,
na njih ulaze pravedni!«
21 Zahvalit ću ti što si me uslišio
i moj postao spasitelj.

22 Kamen što ga odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni.
23 Jahvino je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!
24 Ovo je dan što ga učini Jahve:
kličimo i radujmo se njemu!

25 O Jahve, spasenje nam daj!
Jahve, sreću nam daj!
26 Blagoslovljen koji dolazi u imenu Jahvinu!
Blagoslivljamo vas iz doma Jahvina!
27 Obasjao nas Bog, Jahve!
Složite povorku s grančicama u ruci
sve do rogova žrtvenika.

28 Ti si Bog moj – tebi zahvaljujem:
Bože moj, tebe ja uzvisujem.
29 Zahvaljujte Jahvi jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!

 

119

1 PSALAM 119 (118)

Pohvala Božjem zakonu

ALEF Blaženi oni kojih je put neokaljan, koji hode po zakonu Jahvinu!
2 Blaženi oni koji čuvaju propise njegove,
čitavim srcem njega traže;
3 koji ne čine bezakonje,
već hode putovima njegovim.
4 Naredbe si svoje dao
da se brižno čuvaju.
5 O, kad bi čvrsti bili putovi moji
da tvoja čuvam pravila!
6 Neću se postidjeti tada
kad budem pazio na zapovijedi tvoje.
7 Slavit ću te u čestitosti srca
kad naučim sudove pravde tvoje.
8 Tvoja ću pravila čuvati:
ne zapusti me nikada!

9 BET Kako će mladić čistim sačuvati put svoj?
Čuvajući riječi tvoje.
10 Svim srcem svojim tebe tražim;
ne daj da zastranim od zapovijedi tvojih.
11 U srce pohranih riječ tvoju
da protiv tebe ne sagriješim.
12 Blagoslovljen si, o Jahve,
nauči me svojim pravilima.
13 Usnama svojim navješćujem
sudove usta tvojih.
14 Putu se propisa tvojih radujem
više no svemu bogatstvu.
15 Razmišljat ću o naredbama tvojim
i putove ću tvoje razmatrat’.
16 Uživat ću u pravilima tvojim,
riječi tvojih neću zaboravit’.

17 GIMEL Milostiv budi meni, sluzi svojem,
da živim i tvoje riječi čuvam.
18 Otvori oči moje
da gledam divote tvoga zakona!
19 Ja sam došljak na zemlji,
zapovijedi svoje nemoj od mene skrivati!
20 Duša mi gine u svako doba
žudeći za tvojim odlukama.
21 Oholima ti si zaprijetio:
prokleti koji odstupaju od zapovijedi tvojih.
22 Uzmi s mene rug i sramotu,
jer tvoje ja čuvam propise.
23 Pa nek’ se sastaju knezovi i proti meni govore,
tvoj sluga razmišlja o pravilima tvojim.
24 Jer tvoja su svjedočanstva uživanje moje,
tvoja su pravila moji savjetnici.

25 DALET Moja duša leži u prašini:
po riječi svojoj vrati mi život.
26 Kazivao sam ti svoje putove i ti si me čuo:
pravilima me svojim nauči.
27 Pokaži mi put odredaba svojih
i o čudesima ću tvojim razmišljat’.
28 Suze roni duša moja od žalosti:
po riječi svojoj ti me podigni!
29 Daleko me drži od puta zablude
i zakonom me svojim obdari!
30 Put istine ja sam odabrao,
pred oči sam stavio odluke tvoje.
31 Uz propise tvoje ja čvrsto prianjam,
o Jahve, nemoj me postidjeti!
32 Ja kročim putem zapovijedi tvojih
jer si mi prosvijetlio srce.

33 HE Pokaži mi, Jahve, stazu pravila svojih
i ja ću je čuvati do kraja.
34 Pouči me da se tvoga držim zakona
i čuvat ću ga svim srcem.
35 Uputi me stazom svojih zapovijedi,
jer ja u njoj uživam.
36 Prikloni mi srce propisima svojim,
a ne k pohlepi!
37 Odvrati moje oči da ne vide ništavost,
život mi čuvaj na putu svojemu!
38 Ispuni svom sluzi obećanje
koje si onima dao što te se boje.
39 Ukloni sramotu od koje strahujem,
jer divni su tvoji sudovi.
40 Evo, čeznem za naredbama tvojim:
pravdom me svojom poživi.

41 VAU Nek’ milost tvoja, o Jahve, dođe na mene
i spasenje tvoje po tvom obećanju.
42 Odgovorit ću onima koji me ruže,
jer se uzdam u riječ tvoju.
43 Od mojih usta ne oduzmi riječ istine,
jer se uzdam u sudove tvoje.
44 Tvoj ću zakon čuvati
uvijek i dovijeka.
45 Hodit ću putem prostranim,
jer naredbe tvoje istražujem.
46 Pred kraljevima o tvojim ću propisima govorit’
i zbunit’ se neću.
47 U zapovijedima tvojim moja je naslada
jer ih veoma ljubim.
48 Prema zapovijedima tvojim ja podižem ruke
i o tvojim odredbama razmišljam.

49 ZAJIN Spomeni se svoje riječi sluzi svojem
kojom si mi dao nadu.
50 U nevolji sva mi je utjeha
što mi život čuva riječ tvoja.
51 Oholice me napadaju žestoko,
ali ja od tvog zakona ne odstupam.
52 Sjećam se, o Jahve, davnih sudova tvojih
i to me tješi.
53 Bijes me hvata zbog grešnika
koji tvoj zakon napuštaju.
54 Tvoje su mi naredbe pjesma
u zemlji kojom putujem.
55 Noću se spominjem, Jahve, imena tvojega
i tvoj čuvam zakon.
56 Evo što je želja moja:
čuvati tvoje odredbe.

57 HET Dio je moj, o Jahve – rekoh –
da tvoje čuvam riječi.
58 Svim srcem lice tvoje ganuti hoću:
smiluj mi se po svom obećanju.
59 Promislio sam putove svoje
i k tvojem sam svjedočanstvu upravio noge.
60 Hitam i ne oklijevam
da zapovijedi tvoje čuvam.
61 Opletoše me užeta grešnikâ,
ali tvoga zakona ja ne zaboravljam.
62 U ponoći ustajem da te slavim
zbog pravednih tvojih odluka.
63 Prijatelj sam svima koji te se boje
i koji tvoje čuvaju naredbe.
64 Dobrote tvoje, Jahve, puna je zemlja;
nauči me odredbama svojim.

65 TET Učinio si dobro svom sluzi, Jahve,
po riječi svojoj.
66 Nauči me razumu i znanju,
jer u zapovijedi tvoje vjerujem.
67 Prije nego bjeh ponižen, lutao sam,
ali sada tvoju čuvam riječ.
68 Ti si tako dobar i dobrostiv:
nauči me pravilima svojim.
69 Oholi na me prijevare smišljaju,
ali se ja svim srcem držim naredaba tvojih.
70 Srce im je poput sala bešćutno,
a ja uživam u tvom zakonu.
71 Dobro mi je što sam ponižen
da bih tvoja naučio pravila.
72 Draži mi je zakon usta tvojih
no tisuće zlatnika i srebrnika.

73 JOD Tvoje me ruke stvoriše i oblikovaše;
prosvijetli me da naučim zapovijedi tvoje.
74 Štovatelji tvoji videć’ me vesele se,
jer se u riječ tvoju ja pouzdah.
75 Znadem, o Jahve, da su ti sudovi pravedni
i da si me s pravom ponizio.
76 Tvoja ljubav nek’ mi bude tješiteljicom
po obećanju koje si dao sluzi svom.
77 Nek’ dođe na me milosrđe tvoje da poživim,
jer zakon tvoj moja je naslada.
78 Nek’ se smetu oholi, jer me tlače nizašto,
a ja ću o naredbama tvojim razmišljat’.
79 Nek’ mi se priklone štovatelji tvoji
i koji znaju tvoje zapovijedi.
80 Nek’ mi srce savršeno bude u tvojim pravilimada ne budem postiđen.

81 KAF Duša moja gine za tvojim spasenjem,
riječ tvoju željno čekam.
82 Oči mi čeznu za tvojom besjedom:
kad ćeš mi donijeti utjehu?
83 Kao mijeh u dimu postadoh,
ali pravila tvojih ne zaboravih.
84 Koliko dana ima sluga tvoj?
Kad ćeš suditi progonitelje moje?
85 Oholnici mi jame iskopaše:
oni ne rade po zakonu tvojemu.
86 Sve zapovijedi tvoje istina su sama:
nekriva me gone, pomozi mi.
87 Umalo me smrviše u zemlji,
ali naredaba tvojih ja ne ostavljam.
88 Po svojoj me milosti poživi
i čuvat ću svjedočanstvo tvojih usta.

89 LAMED Dovijeka, o Jahve, riječ tvoja ostaje,
stalna poput nebesa.
90 od koljena do koljena tvoja je vjernost;
učvrstio si zemlju i ona stoji.
91 Po tvojim zakonima stoje zauvijek
jer sve tebi služi.
92 Da nije tvoj zakon uživanje moje,
propao bih u nevolji svojoj.
93 Naredaba tvojih neću zaboravit’ dovijeka,
jer po njima ti me oživljavaš.
94 Tvoj sam, Gospodine: spasi me,
jer tvoje ja ištem naredbe.
95 Bezbožni vrebaju da me upropaste,
ali ja na tvoje pazim propise.
96 Svakom savršenstvu vidim granicu,
a zapovijed tvoja nema granica.

97 MEM O, kako ljubim zakon tvoj,
po cio dan o njemu razmišljam.
98 Tvoja me zapovijed mudrijim učini od dušmana mojih
jer ona je sa mnom vječito.
99 Umniji sam od svih svojih učitelja
jer razmišljam o svjedočanstvima tvojim.
100 Razumniji sam i od staraca
jer tvoje čuvam naredbe.
101 Zla puta klone mi se noge
da riječ tvoju sačuvam.
102 Od tvojih sudova ne odstupam,
jer ti si me poučio.
103 Kako su slatke nepcu mom riječi tvoje,
od meda su slađe ustima mojim.
104 Po tvojim naredbama postajem razuman,
stoga mrzim sve putove lažne.

105 NUN Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka
i svjetlo mojoj stazi.
106 Kunem se i čvrsto odlučujem, i riječ ću održati:
pravedne ću tvoje slijedit’ odluke.
107 U nevolji sam velikoj, Jahve,
po riječi me svojoj poživi.
108 Prinose usta mojih primi, Jahve,
uči me sudovima svojim.
109 Život mi je u pogibelji neprestanoj,
ali tvog zakona ja ne zaboravljam.
110 Grešnici mi postaviše zamku,
ali ne skrećem od tvojih naredaba.
111 Svjedočanstva tvoja vječna su mi baština,
ona su radost mome srcu.
112 Prignuh srce da vrši naredbe tvoje
uvijek i do kraja.

113 SAMEK Ja mrzim one koji su dvostruka srca,
a ljubim zakon tvoj.
114 Ti si moj štit i moj zaklon,
u tvoju se riječ ja uzdam.
115 Odstupite od mene, zlikovci:
držat ću zapovijedi Boga svoga.
116 Podrži me po svom obećanju i živjet ću;
nemoj da se u svojoj nadi postidim.
117 Pomozi mi i spasit ću se,
na tvoja ću pravila svagda paziti.
118 Ti prezireš one koji odstupaju od pravila tvojih
jer je lažna misao njihova.
119 K’o rđu zlotvore zemlje uklanjaš,
zato ljubim tvoje propise.
120 Moje tijelo dršće od straha pred tobom,
sudova tvojih ja se bojim.

121 AJIN Činim što je pravo i pravedno,
ne predaj me tlačiteljima mojim.
122 Založi se za slugu svojega
da me ne satru oholice!
123 Moje oči ginu od čežnje za spasenjem tvojim,
za tvojom riječi pravednom.
124 Učini sluzi svom po svojoj dobroti
i nauči me pravilima svojim.
125 Ja sam sluga tvoj: prosvijetli me
da upoznam tvoje propise.
126 Čas je, o Jahve, da se javiš:
oskvrnuše zakon tvoj.
127 Stoga ljubim zapovijedi tvoje
više no zlato, zlato žeženo.
128 Zato hodim po odredbama tvojim,
mrski su mi svi lažni putovi.

129 PE Divna su tvoja svjedočanstva,
stoga ih čuva duša moja.
130 Objava riječi tvojih prosvjetljuje,
bezazlene urazumljuje.
131 Otvaram usta svoja zadahtan u žudnji
jer čeznem za zapovijedima tvojim.
132 Obrati se k meni i milostiv mi budi
kao onima koji ljube ime tvoje.
133 Korake mi upravljaj po svom obećanju
da nikakva opačina ne ovlada mnome.
134 Izbavi me od nasilja ljudskog,
i naredbe tvoje ja ću čuvati.
135 Licem svojim obasjaj slugu svog
i nauči me pravilima svojim!
136 Potoci suza potekoše mi iz očiju
jer se zakon tvoj ne čuva.

137 SADE Pravedan si, Jahve,
i pravi su sudovi tvoji.
138 Dao si Zakon pravedan
i vjeran veoma.
139 Revnost me moja izjeda
jer moji tlačitelji zaboravljaju riječi tvoje.
140 Tvoje su riječi prokušane veoma,
zato ih tvoj sluga ljubi.
141 Malen sam i prezren,
ali naredaba tvojih ne zaboravljam.
142 Pravda je tvoja pravda vječita
i zakon tvoj sama istina.
143 Tjeskoba me i nevolja snađe,
al’ tvoje su zapovijedi uživanje moje.
144 Vječna je pravda tvojeg svjedočanstva,
prosvijetli me i živjet ću.

145 KOF Iz svega srca vapijem, Jahve, usliši me:
tvoja ću pravila čuvati.
146 K tebi vapijem, spasi me,
tvojeg ću se držat’ svjedočanstva.
147 Pretječem zoru i molim za pomoć,
u tvoje se riječi uzdam.
148 Oči moje straže noćne pretječu
da razmišljam o besjedi tvojoj.
149 Po svojoj dobroti, Jahve, glas mi poslušaj,
i po svojoj odluci poživi me.
150 Primiču se koji me podlo progone,
daleko su oni od zakona tvojega.
151 A ti si blizu, Jahve,
i vjerne su sve zapovijedi tvoje.
152 Odavno znam za tvoje propise
da si ih sazdao zasvagda.

153 REŠ Pogledaj na nevolju moju, izbavi me,
jer zakona tvog ne zaboravih.
154 Parnicu moju brani,
po svom obećanju poživi me!
155 Daleko je spasenje od grešnika
jer za pravila tvoja ne mare.
156 Veliko je, o Jahve, tvoje smilovanje:
po odlukama svojim poživi me.
157 Mnogi me progone i tlače,
od tvojih svjedočanstava ja ne odstupam.
158 Otpadnike vidjeh i zgadiše mi se
jer tvojih riječi ne čuvaju.
159 Gle, naredbe tvoje ljubim, o Jahve:
po dobroti svojoj poživi me.
160 Srž je riječi tvoje istina,
vječan je sud pravde tvoje.

161 ŠIN Mogućnici me progone nizašto,
al’ samo pred tvojim riječima srce mi dršće.
162 Radujem se besjedama tvojim
kao onaj koji se domogao velika plijena.
163 Mrzim na laž, grsti mi se ona,
a ljubim tvoj zakon.
164 Sedam puta na dan tebe hvalim
zbog pravednih sudova tvojih.
165 Koji tvoj zakon ljube, velik mir uživaju,
ni o što se oni ne spotiču.
166 Pomoć tvoju čekam, o Jahve,
tvoje zapovijedi izvršavam.
167 Moja duša čuva propise tvoje
i ljubi ih veoma.
168 Čuvam tvoje naredbe i svjedočanstvo tvoje,
jer svi su putovi moji pred tobom.

169 TAU Vapaj moj, Jahve, nek’ do tebe dopre,
po svojoj me riječi prosvijetli.
170 Nek’ molitva moja dođe pred lice tvoje,
po svojoj me riječi izbavi.
171 Usne moje nek’ zapjevaju pohvalnu pjesmu
jer si me naučio pravilima svojim.
172 Nek’ mi pjeva jezik o riječi tvojoj,
jer zapovijedi su tvoje sve pravedne.
173 Nek’ mi ruka tvoja na pomoć bude
jer odabrah tvoje naredbe.
174 Jahve, za tvojim spasenjem čeznem,
uživam u tvom zakonu.
175 Nek’ živi duša moja i neka te hvali,
a tvoji sudovi nek’ mi na pomoć budu!
176 K’o ovca izgubljena ja zalutah:
o, potraži slugu svojega
jer zapovijedi tvoje ja ne zaboravih.

120

1 PSALAM 120 (119)

Neprijatelj mira

Hodočasnička pjesma. Kad bijah u nevolji, Jahvi zavapih
i on me usliša.
2 Jahve, izbavi dušu moju od usana prijevarnih,
od zlobna jezika!

3 Kojim zlom da te prokunem,
zlobni jeziče?
4 Strelicama oštrim iz ratničke ruke
i ugljevljem žarkim.

5 Jao meni što mi je boraviti u Mešeku
i stanovati u šatorima kedarskim!
6 Predugo mi duša mora živjeti
s mrziteljima mira.
7 Kada o miru govorim,
oni sile na rat.

 

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

21:01 "ZVUCI SRCA" - KONCERT UŽIVO; poslušajte zbor mladih "Izvor" iz župe sv. Josipa na zagrebačkoj Trešnjevci
22:00 Najava sutrašnjeg programa; Molitva BDM za zaštitu
22:10 Glazba
22:30 Upoznajmo Bibliju

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Riječ Gospodnja - homilija apostolskog nuncija mons. Giorgia Lingue

Na Veliku subotu u 18:30 h i u nedjelju u 9:00 hu našem je programu Riječ Gospodnja – homilija apostolskog nuncija mons. Giorgia Lingue. Čitanja: Dj...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Travanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.