bibija_365_1-min.png

Ps 71 - 75


71

1 PSALAM 71 (70)

Molitva starca

Tebi se, Jahve, utječem,
ne daj da se ikada postidim!
2 U pravdi me svojoj spasi i izbavi,
prikloni uho k meni i spasi me!

3 Budi mi hrid utočišta i čvrsta utvrda spasenja:
jer ti si stijena i utvrda moja.
4 Bože moj, istrgni me iz ruke zlotvora,
iz šake silnika i tlačitelja:

5 jer ti si, o Gospode, ufanje moje,
Jahve, uzdanje od moje mladosti!
6 Na te se oslanjam od utrobe;
ti si mi zaštitnik od majčina krila:
u te se svagda uzdam.

7 Mnogima postadoh čudo,
jer ti si mi bio silna pomoć.
8 Usta mi bijahu puna tvoje hvale,
slaviše te svaki dan!

9 Ne zabaci me u starosti:
kad mi malakšu sile, ne zapusti me!
10 Jer govore o meni moji dušmani,
i koji me vrebaju složno se svjetuju:

11 »Bog ga je napustio;
progonite ga i uhvatite
jer nema tko da ga spasi!«
12 O Bože, ne stoj daleko od mene,
Bože moj, pohitaj mi u pomoć!

13 Neka se postide i propadnu koji traže moj život;
nek’ se sramotom i stidom pokriju koji mi žele nesreću!

14 A ja ću se uvijek uzdati,
iz dana u dan hvaleć’ te sve više.
15 Ustima ću naviještati pravednost tvoju,
povazdan pomoć tvoju:
jer im ne znam broja.

16 Kazivat ću silu Jahvinu,
Gospode, slavit ću samo tvoju pravednost.
17 Bože, ti mi bijaše učitelj od mladosti moje,
i sve do sada naviještam čudesa tvoja.

18 Ni u starosti, kad posijedim,
Bože, ne zapusti me,
da kazujem mišicu tvoju naraštaju novom
i svima budućima silu tvoju,
19 i pravednost tvoju, Bože, koja seže do neba,
kojom učini velika djela.
Bože, tko je kao ti!

20 Trpljenja mnoga i velika bacio si na me:
ali ti ćeš me opet oživiti
i opet me podići iz dubine zemlje.
21 Povećaj dostojanstvo moje
i opet me utješi:

22 A ja ću uz harfu slaviti tvoju vjernost, o Bože,
svirat ću ti u citaru, Sveče Izraelov!

23 Moje će usne klicati pjevajuć’ tebi
i moja duša koju si spasio.
24 I moj će jezik svagda slaviti pravdu tvoju,
jer su postiđeni i posramljeni
oni što traže moju nesreću.

 

72

1 PSALAM 72 (71)

Mesijino kraljevstvo

Salomonov. Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
2 Nek’ puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici!

3 Nek’ bregovi narodu urode mirom,
a brežuljci pravdom.
4 Sudit će pravo ubogim pučanima,
djeci siromaha donijet će spasenje,
a tlačitelja on će smrviti.

5 I živjet će dugo kao sunce
i kao mjesec u sva pokoljenja.
6 Sići će kao rosa na travu,
kao kiša što natapa zemlju!

7 U danima njegovim cvjetat će pravda
i mir velik – sve dok bude mjeseca.
8 I vladat će od mora do mora
i od Rijeke do granica svijeta.

9 Dušmani će njegovi preda nj kleknuti
i protivnici lizati prašinu.
10 Kraljevi Taršiša i otokâ nosit će dare,
vladari od Arabije i Sabe danak donositi.
11 Klanjat će mu se svi vladari,
svi će mu narodi služiti.

12 On će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema;
13 smilovat će se ubogu i siromahu
i spasit će život nevoljniku:
14 oslobodit će ih nepravde i nasilja,
jer je dragocjena u njegovim očima krv njihova.

15 Stog’ neka živi! Neka ga daruju zlatom iz Arabije,
nek’ mole za njega svagda
i neka ga blagoslivljaju!

16 Nek’ bude izobila žita u zemlji,
po vrhuncima klasje neka šušti k’o Libanon!
I cvjetali stanovnici gradova
kao trava na livadi.

17 Bilo ime njegovo blagoslovljeno dovijeka!
Dok je sunca, živjelo mu ime!
Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje,
svi narodi nazivali ga blaženim!

18 Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov,
koji jedini tvori čudesa!
19 I blagoslovljeno slavno mu ime dovijeka!
Sva se zemlja napunila slave njegove!
Tako neka bude. Amen!

20 Time se završavaju molitve Jišajeva sina Davida.

 

73

1 PSALAM 73 (72)

Konačna pravda

Psalam.
Asafov. Kako je dobar Bog čestitima,
Bog onima koji su čista srca!

2 A meni umalo noge ne posrnuše,
zamalo koraci ne okliznuše,
3 jer zločincima zavidjeh
motreći sreću grešnikâ.

4 Nikakvu patnju ne snose,zdravo je i pretilo tijelo njihovo.
5 Ne žive u mukama smrtnika,
ljudske ih nevolje ne biju.

6 Stoga je oholost ogrlica vratu njihovu,
a nasilje haljina koja ih pokriva.
7 Iz pretila srca izlazi opakost njihova,
srca im se prelijevaju ispraznim tlapnjama.

8 Podsmjehuju se i zlobno govore,
nasiljem prijete odozgo.
9 Ustima na nebo nasrću,
a jezik se njihov obara na zemlju.

10 Zato moj narod za njima leti
i srče obilne vode
11 pa veli: »Kako da dozna Bog?
Spoznaje li Svevišnji?«
12 Eto, takvi su grešnici:
uvijek spokojni, bogatstvo zgrću.

13 Jesam li, dakle, samo ja uzalud čuvao srce čisto
i u nedužnosti prao ruke

14 kad sam primao udarce svaki dan
i kaznu jutro za jutrom?
15 Da sam kazao: »Govorit ću kao i oni«,
izdao bih rod sinova tvojih.

16 Promišljah tada da bih spoznao:
al’ mi se učini mučno u očima mojim
17 sve dok ne nađoh ulaz u Božje svetinje
pa prozreh kakav im je svršetak.

18 Zaista, na klizavu stazu ti ih postavljaš,
u propast ih obaraš.

19 Kako učas propadoše,
nestaše, užas ih izjede!
20 Kao što čovjek prezire san kad se probudi,
tako ćeš, Gospode, prezreti lik im kada ustaneš.

21 Kad mi duša bijaše ojađena,
a bubrezi probodeni,
22 bezumnik bijah bez razbora,
k’o živinče pred tobom.

23 Al’ ću odsad uvijek biti s tobom,
jer ti prihvati desnicu moju:
24 vodit ćeš me po naumu svojem
da me zatim uzmeš u slavu svoju.

25 Koga ja imam u nebu osim tebe?
Kad sam s tobom, ne veselim se zemlji.
26 Malaksalo mi tijelo i srce:
okrilje srca moga, i baštino moja, o Bože, dovijeka!

27 Doista, propast će oni koji se udaljuju od tebe,
istrebljuješ svakog tko ti se iznevjeri.
28 A meni je milina biti u Božjoj blizini,
imati sklonište svoje u Jahvi.
Pripovijedat ću sva tvoja djela
na vratima kćeri sionske.

 

 

74

1 PSALAM 74 (73)

Tužaljka zbog opustošenja Hrama

Poučna pjesma.
Asafova. Zašto si, Bože, posve zabacio,
zašto kiptiš gnjevom na ovce paše svoje?
2 Sjeti se zajednice koju si davno stekao,
plemena koje namače kao svoju baštinu
i brda Siona gdje si šator svoj udario!

3 Korakni k ruševinama vječnim –
sve je u Svetištu razorio neprijatelj.

4 Protivnici tvoji vikahu posred skupštine tvoje,
znakove svoje postaviše k’o pobjedne znakove.
5 Bijahu kao oni koji mašu sjekirom po guštari,
6 sjekirom i maljem vrata mu razbijali.

7 Ognju predadoše svetište tvoje,
do zemlje oskvrnuše prebivalište tvoga imena.

8 Rekoše u srcu: »Istrijebimo ih zajedno;
spalite sva svetišta Božja na zemlji!«
9 Ne vidimo znakova svojih, proroka više nema,
i nitko među nama ne zna dokle ...

10 Dokle će se još, o Bože, dušmanin rugati?
Hoće li protivnik dovijeka prezirati ime tvoje?
11 Zašto povlačiš ruku,
zašto u krilu sakrivaš desnicu svoju?

12 No Bog je moj kralj od davnine,
on koji posred zemlje spašava!
13 Ti svojom silom rasječe more,
smrska glave nakazama u vodi.

14 Ti si Levijatanu glave zdrobio,
dao ga za hranu nemanima morskim.
15 Ti si dao da provre izvor i bujica,
ti si presušio rijeke nepresušne.

16 Tvoj je dan i noć je tvoja,
ti ùčvrsti mjesec i sunce;
17 ti sazda sve granice zemlji,
ti stvori ljeto i zimu.

18 Spomeni se ovoga: dušmanin ti se rugaše, Jahve,
i bezumni narod pogrdi ime tvoje.
19 Ne predaj jastrebu život grlice svoje,
i život svojih siromaha ne zaboravi zauvijek!

20 Pogledaj na savez svoj,
jer svi su zakutci zemlje puni tmina i nasilja.
21 Ne daj da jadnik otiđe postiđen:
neka siromah i ubog hvale ime tvoje!

22 Ustani, Bože, zauzmi se za svoju parnicu,
spomeni se pogrde koju ti bezumnik svaki dan nanosi.
23 Ne zaboravi vike neprijatelja svojih:
buka buntovnika još se diže k tebi!

 

 

75

1 PSALAM 75 (74)

Bog – pravedni sudac

Zborovođi. Po napjevu »Ne razori!«
Psalam. Asafov. Pjesma.
2 Slavimo te, Bože, slavimo
i zazivamo ime tvoje,
pripovijedamo čudesa tvoja.

3 »Kad odredim vrijeme,
sudit ću po pravu.
4 Pa neka se strese zemlja sa stanovnicima svojim,
ja sam učvrstio stupove njezine.«

5 Drznike opominjem: »Ne budite drski!«,
bezbožnike: »Ne budite tako rogati!«
6 Ne dižite roga svog protiv Neba,
nemojte govoriti drsko na Boga!

7 Jer niti sa istoka niti sa zapada,
niti iz pustinje niti sa bregova?…
8 Bog je koji sudi:
ovoga snizuje, onog uzvisuje!
9 Jer je u Jahvinoj ruci pehar
pun vina pjenušava, začinjena mirisnim travama;
iz njega on napaja,
do taloga će ga iskapiti
i ispiti svi zlotvori svijeta.

10 A ja ću klicati dovijeka,
pjevat ću Bogu Jakovljevu.
11 Rogove ću polomiti bezbožniku,
a pravednik će podići glavu.

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

20:15 Krunica - Otajstva svjetla
20:40 Glazba
21:00 Ispovijest vjere Hrvata katolika
21:01 "ZVUCI SRCA" - KONCERT UŽIVO; poslušajte zbor mladih "Izvor" iz župe sv. Josipa na zagrebačkoj Trešnjevci

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Riječ Gospodnja - homilija apostolskog nuncija mons. Giorgia Lingue

Na Veliku subotu u 18:30 h i u nedjelju u 9:00 hu našem je programu Riječ Gospodnja – homilija apostolskog nuncija mons. Giorgia Lingue. Čitanja: Dj...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Travanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.