bibija_365_1-min.png

Ps 66 - 70


66

1 PSALAM 66 (65)

Zahvalnica za oslobođenje

Zborovođi.
Pjesma. Psalam.
2 Kliči Bogu, zemljo sva,
opjevaj slavu imena njegova,
podaj mu hvalu dostojnu.
3 Recite Bogu: »Kako su potresna djela tvoja!
Zbog velike sile tvoje dušmani ti laskaju.
4 Sva zemlja nek’ ti se klanja i nek’ ti pjeva,
neka pjeva tvom imenu!«

5 Dođite i gledajte djela Božja:
čuda učini među sinovima ljudskim.
6 On pretvori more u zemlju suhu
te rijeku pregaziše.
Stog’ se njemu radujmo!
7 Dovijeka vlada jakošću svojom,
oči mu paze na narode
da se ne izdignu ljudi buntovni.

8 Blagoslivljajte, narodi, Boga našega,
razglašujte hvalu njegovu!
9 Našoj je duši darovao život
i ne dade da nam posrne noga.

10 Iskušavao si nas teško, Bože,
iskušavao ognjem kao srebro.
11 Pustio si da u zamku padnemo,
stisnuo lancima bokove naše.
12 Pustio si da nam zajašu za vrat:
prošli smo kroz oganj i vodu,
onda si pustio da odahnemo.

13 S paljenicama ću u dom tvoj ući,
zavjete ispuniti pred tobom
14 što ih obećaše usne moje,
što ih usta moja u tjeskobi obrekoše.

15 Prinijet ću ti paljenice s kadom ovnova,
žrtvovati volove i jarad.

16 Dođite, počujte, koji se Boga bojite,
pripòvjedit ću što učini duši mojoj!

17 Na svoja sam usta njega zvao,
jezikom ga hvalio.
18 Da sam u srcu na zlo mislio,
ne bi uslišio Gospod.
19 No Bog me uslišio:
obazro se na glas molitve moje.

20 Blagoslovljen Bog koji mi molitvu ne odbi,
naklonosti ne odvrati od mene!

 

 

67

1 PSALAM 67 (66)

Zahvalnica za žetvu

Zborovođi. Uza žičana glazbala.
Psalam. Pjesma.
2 Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas,
obasjao nas licem svojim,
3 da bi sva zemlja upoznala putove tvoje,svi puci tvoje spasenje!

4 Neka te slave narodi, Bože,
svi narodi neka te slave!

5 Nek’ se vesele i kliču narodi,
jer sudiš pucima pravedno
i narode vodiš na zemlji.

6 Neka te slave narodi, Bože,
svi narodi neka te slave!

7 Zemlja plodom urodila!
Bog nas blagoslovio, Bog naš!
8 Bog nas blagoslovio!
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

 

68

1 PSALAM 68 (67)

Slavni put Jahvin od Egipta do Siona

Zborovođi.
Davidov. Psalam. Pjesma.
2 Bog nek’ ustane! Razbježali se dušmani njegovi!
Svi mrzitelji njegovi pobjegli pred njim!
3 Kao što dim iščezava, i njih neka nestane!
Kako se vosak topi na ognju,
nek’ nestane grešnika pred licem Božjim!

4 Pravedni neka se raduju,
neka klikću pred Bogom,
neka kliču od radosti.
5 Pjevajte Bogu, slavite mu ime!
Poravnajte put onome koji ide pustinjom –
kojemu je ime Jahve – i kličite pred njim!

6 Otac sirotâ, branitelj udovicâ,
Bog je u svom svetom šatoru.
7 Napuštene okućit će Jahve,
sužnjima pružit’ sretnu slobodu:
buntovnici samo ostaše u sažganoj pustinji.

8 Kad si stupao, Bože, pred narodom svojim,
dok si prolazio pustinjom,
9 tresla se zemlja, nebo se rosilo pred Bogom,
Sinaj drhtao pred Bogom, Bogom Izraela.

10 Blagoslovljen dažd pustio si, Bože, na baštinu svoju,
okrijepio je umornu.
11 Stado se tvoje nastani u njoj,
u dobroti, Bože, ti je spremi siromahu.

12 Jahve riječ zadaje,
veliko je mnoštvo radosnih vjesnica:
13 kraljevi vojskâ bježe te bježe,
domaćice plijen dijele.

14 Dok vi počivaste među stadima,
krila golubice zablistaše srebrom,
a njeno perje žućkastim zlatom:
15 ondje Svemogući razbijaše kraljeve,
a ona poput snijega zablista na Salmonu.

16 Božanska je gora
gora bašanska vrletna.
17 Zašto vi, gore vrletne, zavidno gledate
na goru gdje se svidje Bogu prebivati?
Jahve će na njoj boraviti svagda!

18 Božja su kola bezbrojna, tisuću tisućâ:
Jahve sa Sinaja u Svetište dolazi!
19 Na visinu uzađe vodeći sužnje,
na dar si ljude primio,
pa i one što ne žele prebivati kod Boga.

20 Blagoslovljen Jahve dan za danom,
nosi nas Bog, naš spasitelj.

21 Bog naš jest Bog koji spašava,
Jahve od smrti izbavlja.
22 Zaista, Bog će satrti glave dušmana svojih,
kuštravo tjeme onog što hodi u grijesima.

23 Reče Gospodin: »Iz Bašana ću ih dovesti,
dovest ću ih iz dubine mora,
24 da okupaš nogu u krvi,
da jezici tvojih pasâ imadnu dio od dušmanâ.«

25 Ulazak ti, Bože, gledaju,
ulazak moga Boga i Kralja u svetište:
26 sprijeda pjevači, za njima svirači,
u sredini djevojke s bubnjićima.

27 »U svečanim zborovima slavite Boga,
slavite Jahvu, sinovi Izraelovi!«

28 Predvodi ih najmlađi, Benjamin, koji ide pred njima,
ondje su knezovi Judini sa četama svojim,
knezovi Zebulunovi i knezovi Naftalijevi.

29 Pokaži, Bože, silu svoju,
silu kojom se, Bože, boriš za nas
30 iz hrama svojega u Jeruzalemu!
Nek’ ti kraljevi darove donose!

31 Ukroti neman u trsci,
stado bikova s teladi narodâ!
Neka se prostru pred tobom sa srebrnim žezlima:
rasprši narode koji se ratu vesele!

32 Nek’ dođu velikani iz Egipta,
Etiopija nek’ pruži ruke Bogu!

33 Kraljevstva zemlje, pjevajte Bogu, svirajte Gospodinu,
34 koji se vozi po nebu, po nebu iskonskom!Čuj, glasom grmi, glasom svojim silnim:
35 »Priznajte silu Božju!«
Nad Izraelom veličanstvo njegovo,
u oblacima sila njegova!

36 Strašan je Bog iz svojega svetišta.
Bog Izraelov daje moć i silu narodu svojemu.
Blagoslovljen Bog!

 

 

69

1 PSALAM 69 (68)

Tužaljka patnika

Zborovođi. Po napjevu »Ljiljani«.
Davidov.
2 Spasi me, Bože:
vode mi dođoše do grla!

3 U duboko blato zapadoh
i nemam kamo nogu staviti;
u duboku tonem vodu,
pokrivaju me valovi.

4 Iznemogoh od vikanja,
grlo mi je promuklo,
oči mi klonuše Boga mog čekajuć’.

5 Brojniji su od vlasi na glavi mojoj
oni koji me mrze nizašto.
Tvrđi su od kostiju mojih
oni što mi se nepravedno protive:
zar mogu vratiti što nisam oteo?

6 Bože, ti znadeš bezumnost moju,
moji ti grijesi nisu sakriti.

7 Nek’ se ne postide zbog mene koji se u te uzdaju,
Gospode, Jahve nad vojskama!
Neka se ne posrame zbog mene
koji traže tebe, Bože Izraelov!

8 Jer zbog tebe podnesoh pogrdu,
i stid mi pokri lice.
9 Tuđinac postadoh braći
i stranac djeci majke svoje.
10 Jer me izjela revnost za dom tvoj
i poruge onih koji se rugaju tebi padoše na me.

11 Dušu sam postom mučio,
okrenulo mi se u ruglo.
12 Uzeh kostrijet za haljinu,
i postah im igračka.
13 Koji sjede na vratima protiv mene govore,
vinopije mi rugalice poju.

14 No tebi se molim, Jahve,
u vrijeme milosti, Bože;
po velikoj dobroti svojoj ti me usliši
po svojoj vjernoj pomoći!

15 Izvuci me iz blata da ne potonem,
od onih koji me mrze izbavi me –
iz voda dubokih.
16 Nek’ me ne pokriju valovi,
nek’ me ne proguta dubina,
nek’ bezdan ne zatvori usta nada mnom!

17 Usliši me, Jahve, jer je dobrostiva milost tvoja,
po velikom milosrđu pogledaj na me!
18 Ne sakrivaj lica pred slugom svojim;
jer sam u stisci, usliši me brzo!
19 Približi se duši mojoj i spasi je;
zbog dušmana mojih oslobodi me!

20 Ti mi znadeš porugu, stid i sramotu,
pred tvojim su očima svi koji me muče.
21 Ruganje mi slomilo srce i klonuh;čekao sam da se tko sažali nada mnom, ali ga ne bi;
i da me tko utješi, ali ga ne nađoh.

22 U jelo mi žuči umiješaše,
u mojoj me žeđi octom napojiše.
23 Nek’ im stol bude zamka,
a žrtvene gozbe stupica!
24 Nek’ im potamne oči da ne vide,
nek’ im bokovi zasvagda oslabe!

25 Izlij na njih ljutinu,
žar tvoga gnjeva nek’ ih zahvati!
26 Njihova kuća nek’ opusti,
u njihovu šatoru nek’ nitko ne stanuje!
27 Jer su progonili koga ti pokara,
bol povećaše onomu koga ti rani.

28 Na njihovu krivnju krivnju još dodaj,
ne opravdali se pred tobom!
29 Nek’ budu izbrisani iz knjige živih,
među pravednike neka se ne broje!

30 A ja sam jadnik i bolnik –
nek’ me štiti tvoja pomoć, o Bože!
31 Božje ću ime hvaliti popijevkom,
hvalit ću ga zahvalnicom.
32 Bit će to milije Jahvi no bik žrtveni,
milije nego junac s papcima i rozima.

33 Gledajte, ubogi, i radujte se,
nek’ vam oživi srce, svima koji Boga tražite.
34 Jer siromahe Jahve čuje,
on ne prezire sužanja svojih.
35 Neka ga hvale nebesa i zemlja,
mora i sve što se u njima miče.

36 Jer Bog će spasiti Sion
– on će sagradit’ gradove Judine –
tu će oni stanovat’, imati baštinu.
37 Baštinit će ga potomci slugu njegovih;
prebivat će u njemu oni što ljube ime Božje.

 

 

70

1 PSALAM 70 (69)

Vapaj za pomoć

Zborovođi.
Davidov. Za spomen.
2 O Bože, spasi me,
Jahve, u pomoć mi pohitaj!
3 Nek’ se postide i smetu
svi koji mi o glavi rade!
Nek’ odstupe i nek’ se posrame
koji se nesreći mojoj raduju!
4 Nek’ uzmaknu u sramoti svojoj
koji zlurado na me grohoću!

5 Neka kliču i nek’ se vesele u tebi
svi koji tebe traže!
Neka govore svagda: »Velik je Bog!«
svi koji spasenje tvoje ljube!

6 A bijedan sam ja i nevoljan,
o Bože, u pomoć mi pohitaj!
Ti si pomoć moja i spasitelj;
Jahve, ne kasni!

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

19:40 Glazba
20:00 Kraljice Neba; Molitva za obitelj
20:05 Glazba
20:15 Krunica - Otajstva svjetla

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Riječ Gospodnja - homilija apostolskog nuncija mons. Giorgia Lingue

Na Veliku subotu u 18:30 h i u nedjelju u 9:00 hu našem je programu Riječ Gospodnja – homilija apostolskog nuncija mons. Giorgia Lingue. Čitanja: Dj...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Travanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.