bibija_365_1-min.png

Ps 36 - 40


36

1 PSALAM 36 (35)

Ljudska pokvarenost i Božja dobrota

Zborovođi.
Od sluge Jahvina Davida.
2 Grešan je naum u srcu zlotvora,
straha Božjega nema on pred očima.

3 Sam sebi on laska suviše,
grijeha svog ne vidi i ne mrzi.
4 Riječi usta njegovih prijevara su i zlodjelo,
za razumnost i dobro on više ne mari.

5 Bezakonje smišlja na postelji svojoj,
na opaku ostaje putu,
od zla ne odustaje.

6 Do neba je, Jahve, dobrota tvoja,
do oblaka vjernost tvoja.
7 Pravednost je tvoja k’o Božji vrhunci,
a sudovi tvoji k’o duboko more:
ljude i stoku ti, Jahve, spašavaš.

8 Kako li je dragocjena, Bože, dobrota tvoja,
pod sjenu krila tvojih ljudi se sklanjaju;
9 site se pretilinom doma tvojega,
potocima svojih slasti ti ih napajaš.
10 U tebi je izvor životni,
tvojom svjetlošću mi svjetlost vidimo.

11 Zakrili dobrotom sve koji te štuju
i pravednošću svojom sve koji su srca čestita.
12 Neka me ne zgazi noga ohola,
i ruka grešnika neka me ne goni.

13 Gle, padoše koji čine bezakonje:
oboreni su da više ne ustanu.

 

 

37

1 PSALAM 37 (36)

Sudbina pravednika i bezbožnika

Davidov. ALEF Nemoj se žestiti na opake,
zavidjet nemoj pakosnicima:
2 kao trava brzo se osuše,
k’o mlada zelen brzo uvenu.

3 BET U Jahvu se uzdaj i čini dobro,
da smiješ stanovati u zemlji
i živjeti u miru.
4 Sva radost tvoja neka bude Jahve:
on će ispuniti želje tvoga srca!

5 GIMEL Prepusti Jahvi putove svoje,
u njega se uzdaj i on će sve voditi.
6 Pravda će tvoja zasjati k’o svjetlost
i tvoje pravo k’o sunce podnevno.

7 DALET Smiri se pred Jahvom i njemu se nadaj,
ne žesti se na onog koji ima sreće,
na čovjeka koji spletke kuje.

8 HE Stišaj svoj gnjev i ostavi se srdžbe,
ne žesti se da zlo ne učiniš.
9 Jer će biti satrti zlikovci,
a koji se u Jahvu uzdaju, baštinit će zemlju.

10 VAU Još malo i nestat će bezbožnika:
mjesto ćeš njegovo tražiti, a njega više nema.
11 Zemlju će posjedovati krotki,
obilje mira oni će uživat’.

12 ZAJIN Bezbožnik smišlja zlo pravedniku
i zubima škrguće na njega.
13 A Gospod se njemu smije
jer vidi da dan njegov dolazi.

14 HET Mač potežu bezbošci i zapinju lukove
da obore jadnika i siromaha,
da pokolju one koji hode pravim putem.
15 Mačem će vlastito srce probiti,
slomit će se njihovi lukovi.

16 TET Bolje je i malo u pravednika
no golemo blago u zlotvora:
17 jer će se ruke zlotvora slomiti,
a Jahve je oslon pravedniku.

18 JOD Jahve se brine za život čestitih,
dovijeka će trajati baština njihova.
19 Neće se postidjeti u vrijeme nevolje,
bit će siti u danima gladi.

20 KAF A bezbožnici će propasti,
dušmani Jahvini povenut će k’o ures livada,
poput dima se rasplinuti.

21 LAMED Bezbožnik zaima, ali ne vraća,
pravednik se sažalijeva i daje.
22 Oni koje Jahve blagoslovi baštinit će zemlju,
a koje prokune bit će zatrti.

23 MEM Jahve vodi i učvršćuje korake čovjeku
i mio mu je put njegov.
24 Ako i posrne, ne pada
jer ga Jahve drži za ruku.

25 NUN Mlad bijah i ostarjeh,
al’ ne vidjeh pravednika napuštena
ili da mu djeca kruha prose.
26 Uvijek je milosrdan i u zajam daje,
na njegovu je potomstvu blagoslov.

27 SAMEK Zla se kloni i čini dobro,
i ostat ćeš dovijeka.
28 Jer Jahve ljubi pravdu
i pobožnika svojih ne ostavlja.
AJIN Zauvijek će biti zatrti zlikovci,
istrijebit će se potomstvo bezbožnika.
29 Zemlju će posjedovati pravednici
i živjet će na njoj dovijeka.

30 PE Pravednikova usta mudrost kazuju,
a jezik njegov govori pravo.
31 Zakon mu je Božji u srcu,
ne kolebaju se koraci njegovi.

32 SADE Bezbožnik vreba pravednoga
i smišlja da ga usmrti.
33 Jahve ga neće ostaviti u njegovoj vlasti
i neće dopustiti da ga na sudu osude.

34 KOF U Jahvu se uzdaj i drži se puta njegova:
on će te uzvisit’ i baštinit ćeš zemlju;
radostan ćeš gledati propast bezbožnih.

35 REŠ Vidjeh obijesna zlotvora
gdje se k’o cedar krošnjat širi.
36 Prođoh, i gle – nema ga više;
potražih ga i ne nađoh.

37 ŠIN Promatraj čestita i gledaj neporočna:
mirotvorac ima potomstvo.
38 A grešnici bit će svi iskorijenjeni,
istrijebit će se zlikovačko sjeme.

39 TAU Od Jahve dolazi spas pravednicima,
on im je zaklon u vrijeme nevolje.
40 Jahve im pomaže, on ih izbavlja:
on će ih izbaviti od zlotvora i spasiti,
jer u njemu traže okrilje.

 

 

38

1 PSALAM 38 (37)

Molitva u nevolji

Psalam. Davidov.
Za spomen.
2 Jahve, u srdžbi svojoj nemoj me karati,
i nemoj me kazniti u svojemu gnjevu.
3 Strijele se tvoje u me zabodoše,
ruka me tvoja teško pritisnu:
4 na tijelu mi ništa zdravo nema zbog gnjeva tvog,
od grijeha mojih mira mi nema kostima.

5 Zloće moje glavu su mi nadišle,
kao preteško breme tište me.
6 Rane moje zaudaraju i gnjiju
zbog bezumnosti moje.
7 Pogurih se sav i zgrčih,
povazdan lutam žalostan.

8 Moji bokovi puni su ognjice,
na tijelu mi ništa zdravo nema.
9 Iscrpljen sam i satrven posve,
stenjem od jecanja srca svojega.

10 O Gospode, sve su mi želje pred tobom,
i vapaji moji nisu ti skriveni.
11 Srce mi udara silno, snaga me ostavlja
i svjetlost vida očinjeg gasi se.

12 Prijatelji i drugovi od rana mojih uzmakoše,
i moji najbliži stoje daleko.
13 Namještaju mi zamke oni koji mi život vrebaju,
koji mi žele nesreću, propašću mi prijete
i uvijek smišljaju prijevare.

14 A ja sam kao gluh i ništa ne čujem
i, kao nijem, usta ne otvaram.
15 Postadoh k’o čovjek koji ne čuje
i koji u ustima nema odgovora.

16 Jer u tebe se, o Jahve, uzdam,
ti ćeš me uslišati, Jahve, Bože moj!
17 Rekoh: »Nek’ se ne raduju nada mnom;
kad mi noga posrne, nek’ se ne uzdižu nada mnom!«
18 Jer umalo ne propadoh,
i moja je bol svagda preda mnom.
19 Bezakonje svoje ja priznajem
i pun sam žalosti zbog grijeha svojega.

20 A koji su bez razloga protiv mene, moćni su,
i mnogi su koji me mrze nepravedno.
21 Za dobro zlom mi uzvraćaju,
protive mi se što tražim dobro.

22 O Jahve, ne ostavljaj me!
Bože moj, ne udaljuj se od mene!
23 Požuri se meni u pomoć,
Gospode, spase moj!

 

 

39

1 PSALAM 39 (38)

Ništavilo čovjekovo pred Bogom

Zborovođi. Jedutunu.
Psalam. Davidov.
2 Odlučio sam: »Čuvat ću put svoj
da ne zgriješim jezikom;
usta ću svoja zauzdati
dokle god preda mnom bude bezbožnik.«
3 Zamukoh, zanijemjeh, glasa ne puštah,
ali uzalud – bol mi postade gorča.

4 U meni srce je gorjelo,
na samu pomisao buknuo bi oganj;
tad progovorih svojim jezikom:
5 »Objavi mi, Jahve, moj svršetak
i kolika je mjera mojih dana,
da znam kako sam ništavan.
6 Evo, pedljem si mi dane izmjerio,
život moj je kao ništa pred tobom:
tek dašak je svaki čovjek.
7 Poput sjene čovjek prolazi
tek dašak je sve bogatstvo njegovo:
zgrće, a ne zna tko će ga pokupiti.«

8 A sada, čemu da se nadam, Gospode?
Sva je nada moja u tebi!
9 Izbavi me svih mojih bezakonja,
ne daj da ruglo budem luđaku!
10 Šutim i usta ne otvaram,
jer tako si ti učinio.

11 Bič svoj otkloni od mene,
jer izdišem pod težinom ruke tvoje.
12 Ti kaznama popravljaš čovjeka
i sve mu najdraže kao moljac rastačeš:
tek dašak je svaki čovjek.

13 Čuj, o Jahve, molitvu moju,
vapaje mi poslušaj,
na suze se moje ne ogluši!
Jer u tebe ja sam došljak,
pridošlica kao svi oci moji.
14 Odvrati pogled od mene, da odahnem
prije nego odem i više ne budem!

 

 

40

1 PSALAM 40 (39)

Zahvala i molba

Zborovođi.
Davidov.
2 Uzdah se u Jahvu uzdanjem silnim,
i on se k meni prignu i usliša vapaj moj.

3 Izvuče me iz jame propasti,
iz blata kalnoga;
noge mi stavi na hridinu,
korake moje ukrijepi.

4 U usta mi stavi pjesmu novu,
slavopoj Bogu našemu.
Vidjet će mnogi i strah će ih obuzeti:
uzdanje će svoje staviti u Jahvu.

5 Blago čovjeku koji se u Jahvu uzda,
koji ne ide za štovateljima lažnih bogova,
za onima koji se predaju prijevari.

6 Čudesa mnoga tvoriš, o Jahve, Bože moj,
i namisli čudesne – ravna ti nema!
Kazivat’ ih i objavljivati želim,
al’ odveć ih je da bi se nabrojit’ mogli.

7 Nisu ti mile ni žrtve ni prinosi,
nego si mi uši otvorio:
paljenice ni okajnice ne tražiš.

8 Tada rekoh: »Evo dolazim!
U svitku knjige piše za mene:
9 Milje mi je, Bože moj, vršit’ volju tvoju,
Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.«

10 Tvoju ću pravdu naviještat’ u velikom zboru,
i usta svojih zatvoriti neću,
o Jahve, sve ti je znano.

11 Tvoju pravdu neću kriti u srcu,
kazivat ću vjernost tvoju i tvoj spas.
Tajit neću dobrote tvoje,
ni tvoje vjernosti velikoj skupštini.

12 A ti, o Jahve, milosrđa mi svog ne krati,
dobrota tvoja i vjernost neka me svagda čuvaju.

13 Jer me okružiše nesreće nebrojene,
krivice me moje sustigoše da gledat’ ne mogu:
više ih je no vlasi na glavi,
i srce mi je stoga klonulo.

14 Bilo ti milo, o Jahve, da me izbaviš;
Gospodine, u pomoć mi pohitaj!
15 Neka se postide i smetu
svi koji mi o glavi rade.

Nek’ uzmaknu i neka se posrame
koji se nesreći mojoj raduju!
16 Neka se skamene u sramoti svojoj
koji zlurado na me grohoću!

17 Neka kliču i nek’ se vesele u tebi
svi koji te traže!
Neka govore svagda: »Velik je Jahve!«
svi koji spasenje tvoje ljube.

18 Bijedan sam ja i nevoljan,
al’ Jahve se brine za me.
Ti si pomoć moja i moj spasitelj;
o Bože moj, ne kasni!

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

03:30 Čitamo knjigu - Antonia Salzano Acutis: „Tajna moga sina“ – Carlo Acutis, očima svoje majke
04:00 Glazba
04:30 SKAC - Pocast - tema: Vjera, ljubav i domovina; gosti: Gabrijel Lukić, predsjednik udruge „Mladi za domovinu“ i p. Niko Bilić, predstojnik Filozofsko-teološkog instituta DI; ur. i vod.: Tomislav Kaurloto
05:15 Glazba

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Riječ Gospodnja - homilija apostolskog nuncija mons. Giorgia Lingue

Na Veliku subotu u 18:30 h i u nedjelju u 9:00 hu našem je programu Riječ Gospodnja – homilija apostolskog nuncija mons. Giorgia Lingue. Čitanja: Dj...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Siječanj 2022
P U S Č P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.