bibija_365_1-min.png

 

 Am 5-9


5

1 Tužaljka nad Izraelom

Počujte ovu riječ što je iznosim protiv vas,
naricaljku, dome Izraelov:
2 Pade i više neće ustati
djevica izraelska.
Na tlu svojem ona leži,
nikog da je digne.
3 Jer ovako govori Jahve Gospod
domu Izraelovu:
u gradu iz kojeg izlažaše tisuća,
ostat će stotina,
iz kojeg izlažaše stotina,
ostat će ih deset.

4 Bez obraćenja nema spasenja

Jer ovako govori Jahve domu Izraelovu:
»Tražite i živjet ćete.
5 Ne tražite Betela,
ne idite u Gilgal,
ne putujte u Beer Šebu,
jer će Gilgal bit’ odveden u izgnanstvo,
a Betel će se prometnuti u ništa.
6 Tražite Jahvu i živjet ćete,
il’ će k’o oganj zahvatiti kuću Josipovu
i sažeć’ je, a u Betelu nikog da plamen ugasi.«

7 Prijetnje

Jao onima koji pravdu pretvaraju u pelin,
u prah bacaju poštenje!

8 On napravi Vlašiće i Štapce,
on obrće mrak u zoru,
a dan u najglušu noć.
On saziva morske vode
i valja ih preko lica zemlje.
Jahve mu je ime.
9 Nenadano šalje pustoš na tvrđavu
i utvrdi propast nosi.

10 Mrze čovjeka što na vratima pravdu dijeli
i grde onog što zbori pošteno.
11 Stoga, jer gazite siromaha,
dižući od njega porez u žitu –
u kućama što ih sazdaste od tesanika
nikad živjet’ nećete;
iz ljupkih vinograda što ih posadiste
nikad nećete piti vina.
12 Jer znam mnoge vaše zločine,
i vaše grijehe pregoleme:
tlačite pravednika i primate mito,
odbijajuć’ siromaha na gradskim vratima.

13 Mudrac šuti u ovo vrijeme,
jer vremena su tako zla.

14 Poticaj

Tražite dobro, a ne zlo, da biste živjeli,
i da Jahve, Bog nad vojskama, odista s vama bude
kao što velite da jest.
15 Mrzite zlo, ljubite dobro,
držite pravicu na gradskim vratima,
pa će se možda Jahve, Bog nad vojskama,
smilovat’ ostatku Josipovu.

16 Skora kazna

Stog ovako govori Jahve,
Bog nad vojskama, Gospod:
»Na svakom će trgu biti kuknjava,
po svim će ulicama zapomagati: ‘Jao! Jao!’
Težake će sazvat’ da jauču,
narikače da nariču,
17 bit će jauk u svakom vinogradu,
jer ću proći posred tebe« –
veli Jahve.

18 Dan Jahvin

»Jao vama što žudite za danom Jahvinim!
Što će vam biti dan Jahvin?
Tama, a ne svjetlost.
19 Bit će vam k’o onom što uteče lavljim raljama,
a sretne ga medvjed;
koji uđe u kuću i stavi ruku na zid,
a ujede ga zmija.
20 Neće li dan Jahvin biti tama, a ne svjetlost?
Mrklina, a ne sunčan sjaj?«

21 Protiv izvanjskoga bogoštovlja

»Mrzim i prezirem vaše blagdane
i nisu mi mile vaše svečanosti.
22 Paljenice kad mi prinosite,
prinosnice mi vaše nisu mile,
na pričesnice se od ugojenih telaca vaših i ne osvrćem.
23 Uklonite od mene dreku svojih pjesama,
neću da slušam zvuke vaših harfa.
24 Pravda nek’ poteče kao voda
i pravica k’o bujica silna.
25 Prinosiste li mi žrtve i prinos u pustinji
četrdeset godina, dome Izraelov?
26 Nosit ćete Sikuta, svoga kralja,
i Kevana, boga svoga,
likove što ih sebi napraviste,
27 dok vas budem odvodio onkraj Damaska«,
govori Jahve –
Bog nad vojskama njemu je ime.

 

6

1 Moab

Ovako govori Jahve: »Za tri zločina Moaba, za četiri zločina,
odluka je neopoziva:
jer kosti edomskoga kralja spališe u vapno,
2 pustit ću oganj na Moab
da dvorce kerijotske sažeže,
a Moab će umrijet’ u metežu,
s bojnom grajom i sa zvukom trube;
3 oborit ću suca u njemu
i poklati sve knezove s njime«,
veli Jahve Gospod.

4 Juda

Ovako govori Jahve:
»Za tri zločina Judina, za četiri zločina,
odluka je neopoziva:
jer odbaciše zakon Jahvin
i njegovih se odredaba ne držahu;
zavedoše ih lažni bozi
za kojima iđahu očevi njihovi,
5 pustit ću oganj na Judu,
da sažeže dvorce jeruzalemske.«

6 Izrael

Ovako govori Jahve:
»Za tri zločina Izraela, za četiri zločina,
odluka je neopoziva:
jer prodavahu pravednika za srebro
i nevoljnika za sandale;
7 jer gaze po glavi siromahu
i sirotinju na zlo vode;
sin i otac k istoj djevojci idu
da oskvrnu moje sveto ime;
8 i na haljinama u zalog uzetima
leže kraj svakoga žrtvenika;
i piju vino oglobljenih
u domu Boga svojega.

9 Ja pred njima istrijebih Amorejce
visoke k’o cedar,
jake poput hrašća,
ja uništih i plod na njima
i korijen pod njima.
10 Ja vas izvedoh iz zemlje egipatske
i četrdeset vas godina vodih po pustinji
da zaposjednete zemlju amorejsku.
11 Ja podigoh proroke izmeđ’ vaših sinova
i nazireje među vašim mladićima.
Nije li tako, sinovi Izraelovi?« –
riječ je Jahvina.
12 »Al’ vi nagnaste nazireje da vino piju,
a prorocima zapovjediste:
‘Ne prorokujte!’
13 Gle, ja vas prignječujem o tlo pod vama,
k’o što vršalice gnječe klasje;
14 neće biti bijega brzu,
jaka neće učvrstiti snaga,
junak se neće spasiti,
15 strijelac se neće održati,
hitri trkač pobjeć’ neće,
nit’ će jahač umaći,
16 najsrčaniji će ratnici
bježat’ nagi onog dana« –
riječ je Jahvina.

 

 

7

1 II. OPOMENE I PRIJETNJE

Izabranje i kazna

Počujte, sinovi Izraelovi, ovu riječ koju Jahve zbori protiv vas,
protiv svakoga roda
što ga izvedoh iz zemlje egipatske:
2 »Među svim plemenima zemaljskim samo vas poznah,
zato ću vas kazniti za sve grijehe vaše.«

3 Proročki je poziv neotklonjiv

Idu li dvojica zajedno
da se ne dogovore?
4 Riče li lav u šumi
ako plijena nema?
Reži li lavić u brlogu
ako ništa ne ulovi?
5 Pada l’ ptica na zemlju
ako na njoj zamke nema?
Diže li se mreža sa zemlje
ako se ništa ne uhvati?
6 Trubi li truba po gradu
da se narod ne uzbuni?
Hoće li kob pogoditi grad
ako je Jahve ne pošalje?
7 Ništa ne čini Jahve Gospod
a da osnove svoje ne otkrije
slugama svojim prorocima.
8 Lav riče: tko da se ne prestravi?
Gospod Jahve govori: tko da ne prorokuje?

9 Pokvarena će Samarija propasti

Proglasite ovo po dvorcima asirskim
i po dvorcima u zemlji egipatskoj;
recite: »Skupite se na planini Samarije,
pogledajte velik nered u njoj
i tlačenje posred nje.
10 Jer ne znaju činiti pravo« –
riječ je Jahvina –
»u dvorcima gomilaju nasilje i tlačenje.«

11 Stog ovako govori Jahve Gospod:
»Neprijatelj će opkoliti zemlju,
utvrde će tvoje razvaliti,
tvoje dvorce oplijeniti.«
12 Ovako govori Jahve:
»Kao kad pastir istrgne
dvije golijeni ili komadić uha
iz lavljih ralja,
tako će se istrgnuti sinovi Izraelovi
koji sjede u Samariji
na rubu počivaljke i na divanima.«

13 Protiv Betela i raskošnih stanova Čujte i posvjedočite protiv doma Jakovljeva –
riječ je Jahve Gospoda, Boga nad vojskama:
14 »Onoga dana kad kaznim Izraela za zločine,
kaznit ću i žrtvenike betelske;
žrtvenički će se rozi odlomiti
i na tlo popadati.
15 Razorit ću zimsku kuću i ljetnu kuću,
propast će kuće bjelokosne.
Mnogih će kuća nestati« –
riječ je Jahvina.

8

1 Protiv Samarijanki

Počujte ovu riječ, krave bašanske, što boravite na samarijskoj gori,
tlačite potrebite, ugnjetavate siromahe,
govorite muževima: »Donesi da pijemo!«
2 Zakle se Jahve Gospod svetošću svojom:
»Dolaze vam, evo, dani
kad će vas izvlačiti kukama,
a posljednju od vas ostima.
3 Kroz pukotine ćete izlaziti,
ne obziruć’ se nikamo,
i biti bačene prema Hermonu« –
riječ je Jahvina.

4 Izraelova opsjena, nepokornost i kazna

»Idite samo u Betel i griješite,
u Gilgal i množite grijehe svoje!
Prinosite svakog jutra žrtve,
i desetine svaki treći dan.
5 Palite tijesto uskislo na žrtvu zahvalnicu,
oglasite žrtve dragovoljne, razglasite ih,
jer to volite, sinovi Izraelovi« –
riječ je Jahve Gospoda.

6 »Zato dadoh da vam zubi čisti ostanu u svim gradovima vašim,
ostavih vas bez kruha u svim selima vašim;
pa ipak se ne obratiste k meni« –
riječ je Jahvina.

7 »Uskratih vam i kišu tri mjeseca prije žetve;
pustih da kiši na jedan grad, al’ ne i na drugi;
jedno bi se polje nakvasilo,
a drugo bi se – na koje ne pustih kiše – sasušilo.
8 Dva-tri grada lutahu tako u treći da piju vode,
ali se ne mogoše napiti,
pa ipak se ne obratiste k meni« –
riječ je Jahvina.

9 »Udarah vas snijeću i medljikom,
sasuših vam vrtove i vinograde,
proždriješe vam skakavci smokve i masline,
pa ipak se ne obratiste k meni« –
riječ je Jahvina.

10 »Poslah na vas kugu poput kuge egipatske;
mladiće vaše poklah mačem,
a konji vam bjehu k’o plijen odvedeni;
napunih vam nosnice smradom iz tabora vašega,
pa ipak se ne obratiste k meni« –
riječ je Jahvina.

11 »Obarah vas k’o što Bog obori Sodomu i Gomoru,
bijaste k’o glavnja iz ognja istrgnuta,
pa ipak se ne obratiste k meni« –
riječ je Jahvina.

12 »Stog ću, Izraele, ovako s tobom postupiti,
i jer ću tako s tobom postupiti,
pripravi se, Izraele, da susretneš Boga svoga!«

13 Hvalospjev

Jer, gle, on sazda planine i stvori vjetar,
otkriva čovjeku misao svoju,
on tvori zoru i mrak,
i penje se na vrh visova zemaljskih,
Jahve, Bog nad vojskama,
njegovo je ime.

9

1 Protiv Samarijanki

Počujte ovu riječ, krave bašanske, što boravite na samarijskoj gori,
tlačite potrebite, ugnjetavate siromahe,
govorite muževima: »Donesi da pijemo!«
2 Zakle se Jahve Gospod svetošću svojom:
»Dolaze vam, evo, dani
kad će vas izvlačiti kukama,
a posljednju od vas ostima.
3 Kroz pukotine ćete izlaziti,
ne obziruć’ se nikamo,
i biti bačene prema Hermonu« –
riječ je Jahvina.

4 Izraelova opsjena, nepokornost i kazna

»Idite samo u Betel i griješite,
u Gilgal i množite grijehe svoje!
Prinosite svakog jutra žrtve,
i desetine svaki treći dan.
5 Palite tijesto uskislo na žrtvu zahvalnicu,
oglasite žrtve dragovoljne, razglasite ih,
jer to volite, sinovi Izraelovi« –
riječ je Jahve Gospoda.

6 »Zato dadoh da vam zubi čisti ostanu u svim gradovima vašim,
ostavih vas bez kruha u svim selima vašim;
pa ipak se ne obratiste k meni« –
riječ je Jahvina.

7 »Uskratih vam i kišu tri mjeseca prije žetve;
pustih da kiši na jedan grad, al’ ne i na drugi;
jedno bi se polje nakvasilo,
a drugo bi se – na koje ne pustih kiše – sasušilo.
8 Dva-tri grada lutahu tako u treći da piju vode,
ali se ne mogoše napiti,
pa ipak se ne obratiste k meni« –
riječ je Jahvina.

9 »Udarah vas snijeću i medljikom,
sasuših vam vrtove i vinograde,
proždriješe vam skakavci smokve i masline,
pa ipak se ne obratiste k meni« –
riječ je Jahvina.

10 »Poslah na vas kugu poput kuge egipatske;
mladiće vaše poklah mačem,
a konji vam bjehu k’o plijen odvedeni;
napunih vam nosnice smradom iz tabora vašega,
pa ipak se ne obratiste k meni« –
riječ je Jahvina.

11 »Obarah vas k’o što Bog obori Sodomu i Gomoru,
bijaste k’o glavnja iz ognja istrgnuta,
pa ipak se ne obratiste k meni« –
riječ je Jahvina.

12 »Stog ću, Izraele, ovako s tobom postupiti,
i jer ću tako s tobom postupiti,
pripravi se, Izraele, da susretneš Boga svoga!«

13 Hvalospjev

Jer, gle, on sazda planine i stvori vjetar,
otkriva čovjeku misao svoju,
on tvori zoru i mrak,
i penje se na vrh visova zemaljskih,
Jahve, Bog nad vojskama,
njegovo je ime.


 

Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

05:40 Glazba
06:00 Anđeo Gospodnji; Molitva prije rada
06:05 Glazba
06:15 Nakane Apostolata molitve za svibanj; Krunica - Radosna otajstva

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Velika devetnica u čast sluge Božjega o. Ante Gabrića u svibnju - III. dan

VELIKA DEVETNICA SLUGI BOŽJEM OCU ANTI GABRIĆU »OD ZEMALJSKOGA DO NEBESKOG ROĐENDANA« Četvrta devetnica od 20. do 28. svibnja 2024. 3. DAN GOSPA...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Svibanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.