bibija_365_1-min.png

 

 Am 1-4


1

1 Uvod

Riječi Amosa, pastira iz Tekoe. Njegova viđenja o Izraelu u doba judejskoga kralja Uzije i Jeroboama, sina Joaša, izraelskoga kralja, dvije godine prije potresa.
2 Veli on:
»Jahve grmi sa Siona,
iz Jeruzalema glas mu se ori;
stočarski pašnjaci tuže
i suši se vrh Karmela.«

3 I. SUD NAD IZRAELOM I OKOLNIM NARODIMA

Damask

Ovako govori Jahve:
»Za tri zločina Damaska, za četiri zločina,
odluka je neopoziva:
jer su vrhli Gilead
cijepom željeznim,
4 pustit ću oganj na dom Hazaelov
da sažeže Ben-Hadadove dvorce;
5 polomit ću zasune Damaska,
istrijebiti živalj Bikat Avena
i žezlonošu iz Bet Edena;
narod će aramski u ropstvo u Kir«,
veli Jahve Gospod.

6 Gaza i Filisteja

Ovako govori Jahve:
»Za tri zločina Gaze, za četiri zločina,
odluka je neopoziva:
jer odvedoše sve u izgnanstvo
i Edomu predadoše,
7 pustit ću oganj na zidine Gaze
da dvorce joj sažeže.
8 Istrijebit ću žitelje ašdodske
i žezlonošu iz Aškelona.
Pružit ću ruku na Ekron
da ostatak filistejski pogine«,
veli Jahve Gospod.

9 Tir i Fenicija

Ovako govori Jahve:
»Za tri zločina Tira, za četiri zločina,
odluka je neopoziva:
jer predade sve izgnanike Edomu
i nisu se sjetili bratskog saveza,
10 pustit ću oganj na zidove Tira
da sažeže njihove dvorce.«

11 Edom

Ovako govori Jahve:
»Za tri zločina Edoma, za četiri zločina,
odluka je neopoziva:
jer gonjaše brata mačem
prigušujuć’ samilost svoju,
jer gnjev svoj potpirivaše jednako,
jer poticaše bijes svoj,
12 pustit ću oganj na Teman
da sažeže dvorce u Bosri.«

13 Amon

Ovako govori Jahve:
»Za tri zločina Amonovih sinova, za četiri zločina,
odluka je neopoziva:
jer parahu trudnice gileadske
da rašire granice svoje,
14 potpalit ću oganj na zidinama Rabe
da dvorce joj sažeže,
s bojnom grajom u dan rata,
s burama u dan vihora,
15 a kralj će im otić’ u izgnanstvo,
on i knezovi njegovi s njime«,
veli Jahve Gospod.

 

2

1 Moab

Ovako govori Jahve: »Za tri zločina Moaba, za četiri zločina,
odluka je neopoziva:
jer kosti edomskoga kralja spališe u vapno,
2 pustit ću oganj na Moab
da dvorce kerijotske sažeže,
a Moab će umrijet’ u metežu,
s bojnom grajom i sa zvukom trube;
3 oborit ću suca u njemu
i poklati sve knezove s njime«,
veli Jahve Gospod.

4 Juda

Ovako govori Jahve:
»Za tri zločina Judina, za četiri zločina,
odluka je neopoziva:
jer odbaciše zakon Jahvin
i njegovih se odredaba ne držahu;
zavedoše ih lažni bozi
za kojima iđahu očevi njihovi,
5 pustit ću oganj na Judu,
da sažeže dvorce jeruzalemske.«

6 Izrael

Ovako govori Jahve:
»Za tri zločina Izraela, za četiri zločina,
odluka je neopoziva:
jer prodavahu pravednika za srebro
i nevoljnika za sandale;
7 jer gaze po glavi siromahu
i sirotinju na zlo vode;
sin i otac k istoj djevojci idu
da oskvrnu moje sveto ime;
8 i na haljinama u zalog uzetima
leže kraj svakoga žrtvenika;
i piju vino oglobljenih
u domu Boga svojega.

9 Ja pred njima istrijebih Amorejce
visoke k’o cedar,
jake poput hrašća,
ja uništih i plod na njima
i korijen pod njima.
10 Ja vas izvedoh iz zemlje egipatske
i četrdeset vas godina vodih po pustinji
da zaposjednete zemlju amorejsku.
11 Ja podigoh proroke izmeđ’ vaših sinova
i nazireje među vašim mladićima.
Nije li tako, sinovi Izraelovi?« –
riječ je Jahvina.
12 »Al’ vi nagnaste nazireje da vino piju,
a prorocima zapovjediste:
‘Ne prorokujte!’
13 Gle, ja vas prignječujem o tlo pod vama,
k’o što vršalice gnječe klasje;
14 neće biti bijega brzu,
jaka neće učvrstiti snaga,
junak se neće spasiti,
15 strijelac se neće održati,
hitri trkač pobjeć’ neće,
nit’ će jahač umaći,
16 najsrčaniji će ratnici
bježat’ nagi onog dana« –
riječ je Jahvina.

 

 

3

1 II. OPOMENE I PRIJETNJE

Izabranje i kazna

Počujte, sinovi Izraelovi, ovu riječ koju Jahve zbori protiv vas,
protiv svakoga roda
što ga izvedoh iz zemlje egipatske:
2 »Među svim plemenima zemaljskim samo vas poznah,
zato ću vas kazniti za sve grijehe vaše.«

3 Proročki je poziv neotklonjiv

Idu li dvojica zajedno
da se ne dogovore?
4 Riče li lav u šumi
ako plijena nema?
Reži li lavić u brlogu
ako ništa ne ulovi?
5 Pada l’ ptica na zemlju
ako na njoj zamke nema?
Diže li se mreža sa zemlje
ako se ništa ne uhvati?
6 Trubi li truba po gradu
da se narod ne uzbuni?
Hoće li kob pogoditi grad
ako je Jahve ne pošalje?
7 Ništa ne čini Jahve Gospod
a da osnove svoje ne otkrije
slugama svojim prorocima.
8 Lav riče: tko da se ne prestravi?
Gospod Jahve govori: tko da ne prorokuje?

9 Pokvarena će Samarija propasti

Proglasite ovo po dvorcima asirskim
i po dvorcima u zemlji egipatskoj;
recite: »Skupite se na planini Samarije,
pogledajte velik nered u njoj
i tlačenje posred nje.
10 Jer ne znaju činiti pravo« –
riječ je Jahvina –
»u dvorcima gomilaju nasilje i tlačenje.«

11 Stog ovako govori Jahve Gospod:
»Neprijatelj će opkoliti zemlju,
utvrde će tvoje razvaliti,
tvoje dvorce oplijeniti.«
12 Ovako govori Jahve:
»Kao kad pastir istrgne
dvije golijeni ili komadić uha
iz lavljih ralja,
tako će se istrgnuti sinovi Izraelovi
koji sjede u Samariji
na rubu počivaljke i na divanima.«

13 Protiv Betela i raskošnih stanova Čujte i posvjedočite protiv doma Jakovljeva –
riječ je Jahve Gospoda, Boga nad vojskama:
14 »Onoga dana kad kaznim Izraela za zločine,
kaznit ću i žrtvenike betelske;
žrtvenički će se rozi odlomiti
i na tlo popadati.
15 Razorit ću zimsku kuću i ljetnu kuću,
propast će kuće bjelokosne.
Mnogih će kuća nestati« –
riječ je Jahvina.

4

1 Protiv Samarijanki

Počujte ovu riječ, krave bašanske, što boravite na samarijskoj gori,
tlačite potrebite, ugnjetavate siromahe,
govorite muževima: »Donesi da pijemo!«
2 Zakle se Jahve Gospod svetošću svojom:
»Dolaze vam, evo, dani
kad će vas izvlačiti kukama,
a posljednju od vas ostima.
3 Kroz pukotine ćete izlaziti,
ne obziruć’ se nikamo,
i biti bačene prema Hermonu« –
riječ je Jahvina.

4 Izraelova opsjena, nepokornost i kazna

»Idite samo u Betel i griješite,
u Gilgal i množite grijehe svoje!
Prinosite svakog jutra žrtve,
i desetine svaki treći dan.
5 Palite tijesto uskislo na žrtvu zahvalnicu,
oglasite žrtve dragovoljne, razglasite ih,
jer to volite, sinovi Izraelovi« –
riječ je Jahve Gospoda.

6 »Zato dadoh da vam zubi čisti ostanu u svim gradovima vašim,
ostavih vas bez kruha u svim selima vašim;
pa ipak se ne obratiste k meni« –
riječ je Jahvina.

7 »Uskratih vam i kišu tri mjeseca prije žetve;
pustih da kiši na jedan grad, al’ ne i na drugi;
jedno bi se polje nakvasilo,
a drugo bi se – na koje ne pustih kiše – sasušilo.
8 Dva-tri grada lutahu tako u treći da piju vode,
ali se ne mogoše napiti,
pa ipak se ne obratiste k meni« –
riječ je Jahvina.

9 »Udarah vas snijeću i medljikom,
sasuših vam vrtove i vinograde,
proždriješe vam skakavci smokve i masline,
pa ipak se ne obratiste k meni« –
riječ je Jahvina.

10 »Poslah na vas kugu poput kuge egipatske;
mladiće vaše poklah mačem,
a konji vam bjehu k’o plijen odvedeni;
napunih vam nosnice smradom iz tabora vašega,
pa ipak se ne obratiste k meni« –
riječ je Jahvina.

11 »Obarah vas k’o što Bog obori Sodomu i Gomoru,
bijaste k’o glavnja iz ognja istrgnuta,
pa ipak se ne obratiste k meni« –
riječ je Jahvina.

12 »Stog ću, Izraele, ovako s tobom postupiti,
i jer ću tako s tobom postupiti,
pripravi se, Izraele, da susretneš Boga svoga!«

13 Hvalospjev

Jer, gle, on sazda planine i stvori vjetar,
otkriva čovjeku misao svoju,
on tvori zoru i mrak,
i penje se na vrh visova zemaljskih,
Jahve, Bog nad vojskama,
njegovo je ime.


 

Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

19:00 Sveta misa - prijenos iz bazilike sv. Antuna Padovanskog na Svetom Duhu u Zagrebu - pobožnost 13 utoraka sv. Antunu
20:00 Anđeo Gospodnji; Molitva za obitelj
20:05 Glazba
20:15 Krunica - Slavna otajstva; Litanije BDM

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Velika devetnica u čast sluge Božjega o. Ante Gabrića u svibnju - II. dan

VELIKA DEVETNICA SLUGI BOŽJEM OCU ANTI GABRIĆU »OD ZEMALJSKOGA DO NEBESKOG ROĐENDANA« Četvrta devetnica od 20. do 28. svibnja 2024. 2. DAN FATIMSKA...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Svibanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.