bibija_365_1-min.png

 

 Hoš 9-14


9

1 Nevolje izgnanstva

Ne raduj se, Izraele, ne kliči k’o drugi narodi;
bludu se oda,
jer, ostavivši Boga svoga,
zavolio si plaću bludničku
po svim gumnima žitnim.
2 Ni gumno ni kaca neće ih hraniti,
i mlado će ih vino prevariti.
3 Neće više živjeti u zemlji Jahvinoj,
Efrajim će se vratiti u Egipat
i nečista će jela jesti u Asuru.
4 Neće više Jahvi lijevati vina,
nit’ će mu prinositi žrtve svoje;
kruh će im biti kao kruh žalosti,
i nečist će biti tko ga bude jeo;
jer njihov je kruh samo za njih,
neće ući u dom Jahvin.
5 Što ćete činiti na dan blagdanski,
na dan svetkovine Jahvine?
6 Jer, evo gdje odoše pred pustošenjem;
prihvatit će ih Egipat, sahraniti Memfis,
srebrna im blaga kopriva će baštiniti,
šatore će njihove obrasti trnje.

7 Progon proroka

Dođoše dani kazne!
Dođoše dani odmazde!
Nek’ znade Izrael!
Lud je prorok,
nadahnuti bunca!
Zbog velikog bezakonja tvoga
i silnog buntovništva.
8 Efrajim uhodi šator prorokov,
stavljaju mu zamke po svim putovima,
odmazda je u kući Boga njegova.
9 U duboku su pali pokvarenost
kao u dane Gibeje;
spomenut će se Jahve bezakonja njihova
i grijehe će njihove kazniti.

10 Kazna za zločin u Baal Peoru

Kao grožđe u pustinji nađoh ja Izraela,
kao rani plod na smokvi vidjeh oce vaše;
oni dođoše u Baal Peor, posvetiše se sramoti
i postadoše grozote kao ljubimci njihovi.
11 Odletje poput ptice slava Efrajimova:
od rođenja, od utrobe, od začeća.
12 Ako i podignu svoje sinove,
oduzet ću ih prije dobi muževne,
da, teško njima kada ih ostavim!
13 Efrajim je k’o da gledam Tir na njivi posađen,
al’ će Efrajim djecu svoju voditi na klanje.
14 Daj im, o Jahve! A što da im dadeš?
Daj im krilo jalovo, dojke usahle.

15 Kazna za zločin u Gilgalu

U Gilgalu sva je njihova zloća,
ondje sam ih zamrzio.
Zbog njihovih djela opakih
iz kuće svoje ću ih izagnati,
voljeti ih više neću,
svi su im knezovi odmetnici.
16 Pogođen je Efrajim,
korijen mu je usahnuo;
roda neće imati.
Ako im se i rodi djece,
ubit ću im mili plod utrobe.
17 Odbacit će ih Bog moj
jer ga nisu poslušali;
i potucat će se među narodima.

 

10

1 Uništenje Izraelovih kumira

Bujna je loza bio Izrael, rod bogat ona je nosila.
I što mu je više rodilo plodova,
to je više umnažao žrtvenike;
što mu je bogatija zemlja bila,
to je kićenije dizao stupove.
2 Srce je njihovo prijevarno,
okajat će to oni!
Porušit će im On žrtvenike,
polomiti stupove njihove.

3 Kazat će tada: »Mi kralja nemamo
jer se Jahve bojali nismo.
Ta čemu bi nam bio kralj?«
4 Riječi prosiplju,
lažno se kunu,
sklapaju saveze;
a právo cvate k’o otrovno bilje
u brazdama polja.
5 Za tele betavensko
strepe stanovnici Samarije;
da, zbog njega tuguje narod njegov,
svećenici njegovi kukaju nad njim,
nad slavom njegovom jer je od njega prognana.
6 A njega samog odvući će u Asiriju
na dar velikome kralju.
Efrajima stid će spopasti,
crvenjet će se Izrael zbog svoje odluke.

7 Uništena je Samarija.
Njen kralj tek trunak je vodi na površju.
8 Bit će razorene sramne uzvišice,
grijeh Izraelov;
trnje će i čičak rasti
po žrtvenicima njihovim.
Tad će govoriti brdima: »Pokrijte nas!«
i bregovima: »Padnite na nas!«

9 Protiv Gibeje

Većma no u dane gibejske griješio si, Izraele!
A da se i ondje zaustaviše,
ne bi li ih zatekao rat kao bezakonike gibejske?
10 Kako mi se svidi, kaznit ću ih:
sabrat će se protiv njih narodi
da ih za dvostruko kazne bezakonje.
11 Prijetnje i poziv na obraćenje Efrajim je junica dobro naučena
koja rado vrše;
šiju ću joj lijepu ujarmiti,
upregnut ću Efrajima.
Juda će orati,
Jakov branat’.
12 Sijte pravednost,
požet ćete ljubav;
krčite zemlje nove:
vrijeme je da Jahvu tražite
dok ne dođe
i podaždi vam pravdom.
13 Prijetnja ratom Orali ste bezbožnost,
želi bezakonje,
jeli plod prijevare.
Pouzdao si se u kola svoja
i u mnoštvo svojih ratnika,
14 zato će se vika bojna
razlijegati tvojim gradovima
i sve će ti tvrđe biti razorene
k’o što Šalman razori Bet Arbel
u dan ratni,
kada mater smrskaše na sinovima.
15 Evo što vam Betel učini
jer ste u zlu ogrezli:
u zoru će zavijek nestati
kralja Izraelova!

 

 

11

1 Neuzvraćena očinska ljubav

Dok Izrael bijaše dijete, ja ga ljubljah,
iz Egipta dozvah sina svoga.
2 Al’ što sam ih više zvao,
sve su dalje od mene odlazili;
baalima su žrtvovali,
kadili kumirima.
3 A ja sam Efrajima hodati učio,
držeći ga za ruke njegove;
al’ oni ne spoznaše da sam se za njih brinuo.
4 Užima za ljude privlačio sam ih,
konopcima ljubavi;
bijah im k’o onaj
koji u čeljustima njihovim
žvale opušta;
nad njega se saginjah
i davah mu jesti.

5 U zemlju egipatsku on će se vratiti,
Asirac će mu kraljem biti,
jer se ne htjede vratiti k meni.
6 Mač će bješnjeti njegovim gradovima,
uništiti prijevornice njegove,
proždirat će zbog spletaka njegovih.

7 Ljubav je jača

Narod je moj sklon otpadu;
i premda ga k Višnjem dozivlju,
nitko da ga podigne.
8 Kako da te dadem, Efrajime,
kako da te predam, Izraele!
Kako da te dadem kao Admu,
da učinim s tobom kao Sebojimu?
Srce mi je uznemireno,
uzavrela mi sva utroba:
9 neću više gnjevu dati maha,
neću opet zatirati Efrajima,
jer ja sam Bog, a ne čovjek:
Svetac posred tebe –
neću više gnjevan dolaziti!

10 Povratak iz izgnanstva

Za Jahvom će ići on,
k’o lav on će rikati;
a kad zarikao bude,
sinovi će mu veselo dohrliti sa zapada;
11 k’o ptice će dohrliti iz Egipta,
k’o golubica iz zemlje asirske,
i naselit ću ih po kućama njihovim –
riječ je Jahvina.


12

1 Iskvarenost Izraelova

Opkolio me lažju Efrajim i prijevarom Izraelov dom.
A i Juda još je nestalan
Bogu, Svecu vjernome.
2 Efrajim pase vjetar,
za vjetrom istočnim trči cio dan,
sve više je laži njegovih i nasilja.
Savez sklapaju s Asirijom,
ulje nose u Egipat.

3 Protiv Jakova

S Izraelom ima Jahve parnicu,
kaznit će Jakova prema postupcima,
vratit će mu po djelima njegovim.
4 Već u krilu materinu brata je potisnuo,
u snazi muževnoj s Bogom se borio.
5 S anđelom se borio i nadvladao ga,
plakao je i zaklinjao ga.
Našao ga je u Betelu
i ondje mu je govorio.

6 Da, Jahve, Bog nad vojskama,
Jahve je ime njegovo.
7 Ti se, dakle, Bogu svojem vrati,
čuvaj ljubav i pravednost
i u Boga se svoga uzdaj svagda!

8 Pohlepa i kazna Izraelova

U ruci je Kanaanu kriva tezulja,
on voli zakidati.
9 I reče Efrajim: »Samo sam se obogatio,
blago sam nagomilao.«
Ali ništa mu od sveg dobitka neće ostati,
jer se ogriješio bezakonjima.

10 Izgledi za pomirenje

Ja sam Jahve, Bog tvoj, sve od zemlje egipatske,
još ću ti dati da stanuješ pod šatorima
kao u dane Sastanka;
11 govorit ću prorocima,
umnožit ću viđenja
i po prorocima prispodobom učiti.

12 Nove prijetnje

Gilead je puko bezakonje,
ispraznost sama;
u Gilgali žrtvuju bikove;
zato će im oltari biti k’o hrpe kamenja
u brazdama poljskim.

13 Protiv Jakova i Efrajima

Jakov pobježe u kraj aramski,
za ženu služaše Izrael,
za ženu jednu stada čuvaše.
14 Al’ po Proroku izvede Jahve Izraela iz Egipta,
i po Proroku on ga je čuvao.
15 Pregorko ga Efrajim uvrijedi:
stoga će krv njegovu na nj svaliti,
platit će mu Gospod njegov za pogrde.

13

1 Kazna za idolopoklonstvo

Kad je Efrajim govorio, strah je zadavao,
jer bijaše on prvak u Izraelu,
al’ ogriješi se Baalom i poginu.
2 I sad još griješe oni
od srebra praveć’ sebi kipove,
kumire po svojoj mašti;
svi su oni djelo rukotvorca!
Tima – vele – žrtvujte,
ljudi neka cjelivaju teoce!
3 Zato, bit će oni kao oblak jutarnji,
kao rosa koje brzo nestaje,
kao pljeva raznesena s gumna,
kao dim što kroz otvor izlazi.

4 Kazna za nezahvalnost

A ja sam Jahve,
Bog tvoj sve od zemlje egipatske:
drugog Boga osim mene ne ljubi!
Osim mene nema spasitelja.
5 Ja te ljubljah u pustinji,
u zemlji suhoj.
6 Ja ih pasoh, i siti bijahu;
nasićenima srce se uzoholi;
i tako me zaboraviše.
7 Stoga ću im biti kao lav,
kao leopard što na putu vreba;
8 kao medvjedica kojoj ugrabiše mlade,
ja ću se na njih baciti,
rastrgat’ im grudi do srca;
k’o lav ću proždrijeti meso njihovo,
zvijeri će ih poljske rastrgati.

9 Konac kraljevstva

Uništit ću te, Izraele,
i tko će ti pomoći?
10 Ta gdje ti je kralj da te spasi,
gdje tvoji knezovi da te brane –
oni za koje si govorio:
»Daj mi kralja i knezove!«
11 U gnjevu svom kralja ti dadoh
i u srdžbi ti ga uzimam.

12 Neizbježna propast

Dobro se čuva bezakonje Efrajimovo,
grijeh je njegov dobro pohranjen.
13 Dođoše na nj trudovi porodiljski,
ali on je ludo čedo,
ne izlazi na vrijeme
iz utrobe materine!

14 Ja ću ih izbaviti od vlasti podzemlja,
od smrti ću ih spasiti!
Gdje je tvoja kuga, o smrti,
gdje pomor tvoj, podzemlje?
Samilost se sakri od mojih očiju!
15 Tako je rodan među braćom Efrajim,
ali će doći vjetar istočni,
vjetar Jahvin iz pustinje:
isušit će mu izvore, presahnuti studence,
opljačkat’ mu riznicu, blago odnijeti.



14

1 Ispaštat će Samarija jer se protiv Boga svoga pobunila.
Od mača past će oni,
djecu će njihovu smrskati,
žene trudne rasporiti.

2 III. IZRAELOVO OBRAĆENJE I ZADOBIVANJE MILOSTI POGLED U BUDUĆNOST

Izraelov iskren povratak Jahvi

Vrati se, Izraele, Jahvi Bogu svome,
jer zbog svojeg si bezakonja posrnuo.
3 Uzmite sa sobom riječi
i Jahvi se vratite.
Recite mu: »Skini s nas bezakonje
i dobrohotno primi
da ti prinesemo plod svojih usana.
4 Asirac nas neće izbavljati
i nećemo konje više jahati
niti ćemo djelu ruku svojih
govoriti: ‘Bože naš!’ –
jer u tebe sirota milost nalazi.«
5 Iscijelit ću ih od njihova otpada,
od svega ću ih srca ljubiti;
jer gnjev se moj odvratio od njih.
6 Bit ću kao rosa Izraelu;
kao ljiljan on će cvasti,
pustit će korijen poput jablana,
7 nadaleko pružat će izdanke.
Ljepota će mu biti kao u masline,
miris poput libanonskog.
8 Opet će u mojoj sjeni boraviti,
uzgajat će svoju pšenicu,
vinograde gajit’
što će steći ime vina helbonskog.
9 Efrajime, što ti imaš još s kumirima?
Ja sam ga uslišao i pogledao.
Ja sam poput zelena čempresa:
po meni si rodan plodovima.

10 Završna opomena

Tko je mudar neka shvati ovo,
i čovjek razuman neka spozna!
Jer pravi su putovi Jahvini:
pravednici hode po njima,
grešnici na njima posrću.


 

Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

20:05 Glazba
20:15 Krunica - Radosna otajstva
21:00 Ispovijest vjere Hrvata katolika
21:01 U ovo vrijeme - tema: "Poče ih slati" (Mk 6,7-13); ur. i vod.: Ivica Ursić

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Molitva za život - svakoga dana u 14:55h

Svakoga dana u 14:55 h molimo molitvu za život. Pridružite nam se u zajedništvu molitve za blagoslov obitelji, sklad i plodnost supružnika i...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Srpanj 2026
P U S Č P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.