bibija_365_1-min.png

 

 Ez 25-28


25

1 II. PROROČANSTVA PROTIV NARODA

Protiv Amonaca

I dođe mi riječ Jahvina: 2 »Sine čovječji, okreni lice k sinovima Amonovim te prorokuj protiv njih! 3 Reci sinovima Amonovim: Poslušajte riječ Jahve Gospoda! Ovako govori Jahve Gospod: ‘Zato što vi klicaste ‘ha, ha!’ nad mojim svetištem kad ono bijaše oskvrnuto, i nad zemljom Izraelovom kad ona bijaše opustošena, i nad domom Judinim kad odlažaše u izgnanstvo, 4 predat ću vas, evo, u posjed sinovima Istoka da usred vas razapnu svoje šatore, udare svoja prebivališta. Oni neka jedu tvoje plodove i piju mlijeko tvoje! 5 Od Rabe ću pašnjake za deve načiniti, a u zemlji Amonovih sinova torove ću za ovce podići. I znat ćete da sam ja Jahve!’
6 Jer ovako govori Jahve Gospod: ‘Zato što si pljeskao rukama i udarao nogama i svom se dušom radovao nad zemljom Izraelovom, 7 ja ću, evo, ruku na te podići i kao plijen te predati narodima! Istrijebit ću te iz narodâ, iskorijeniti iz zemalja! Zatrijet ću te! I znat ćeš da sam ja Jahve!’«

8 Protiv Moaba

»Ovako govori Jahve Gospod: ‘Zato što Moab i Seir govorahu: ‘Gle, dom je Judin poput svih naroda’, 9 otkrit ću, evo, obronke moapske, da s kraja na kraj ostane bez gradova što bijahu ukras zemlje: Bet Haješimot, Baal Meon i Kirjatajim. 10 Dat ću ih u posjed sinovima Istoka, neprijateljima Amonaca, da se sinovi Amonovi među narodima više ne spominju! 11 Tako ću izvršiti sud nad Moabom. I znat će da sam ja Jahve!’«

12 Protiv Edoma

»Ovako govori Jahve Gospod: ‘Zato što se Edom osveti domu Judinu i tom se osvetom teško ogriješi, 13 ovako govori Jahve Gospod: Podići ću ruku na Edom, istrijebit ću iz njega ljude i životinje! Pretvorit ću ga u pustinju: od Temana do Dedana svi će od mača izginuti. 14 Tako ću se osvetiti Edomu rukom svojega naroda izraelskog. Oni će postupiti s Edomom prema mojem gnjevu i mojoj srdžbi. I spoznat će moju osvetu!’ – riječ je Jahve Gospoda.«

15 Protiv Filistejaca

»Ovako govori Jahve Gospod: ‘Zato što Filistejci izvršiše odmazdu, krvavo se osvećujući s mržnjom u srcu, razarajući sve zbog svojeg neprijateljstva, 16 ovako govori Jahve Gospod: Evo, podižem ruku na Filistejce, istrijebit ću Kerećane, uništit ću sve što preostane na morskoj obali! 17 Tako ću im se strašno osvetiti kaznama jarosnim. I kad im se osvetim, znat će da sam ja Jahve.’«26

1 Protiv Tira

Godine jedanaeste, prvoga dana u mjesecu, dođe mi riječ Jahvina:
2 »Sine čovječji, jer Tir
nad Jeruzalemom klicaše:
‘Ha, ha! Razbiše se ta vrata narodâ,
i k meni se okrenuše;
obogatit ću se: on je opustošen’ –
3 stoga ovako govori Jahve Gospod:
‘Evo me protiv tebe, Tire,
dići ću na te silne narode,
kao što more valove diže!
4 Porušit će zidine tirske
i razoriti sve kule njegove.
A ja ću mu i prašinu pomesti,
načinit’ od njega pećinu golu!
5 Bit će sušilište mrežâ.
Jer ja rekoh!’ – riječ je Jahve Gospoda.
‘I narodima plijen će postati.
6 A sve kćeri njegove
od mača će pasti u polju!
Znat će da sam ja Jahve!’
7 Jer ovako govori Jahve Gospod:
‘Gle, dovest ću na Tir sa sjevera
Nabukodonozora, kralja babilonskoga,
kralja nad kraljevima,
s konjima i bojnim kolima,
s konjanicima, četama i mnoštvom naroda!
8 Kćeri će tvoje u polju
mačem posjeći!
Protiv tebe dići će kule opsadne,
nasuti protiv tebe nasipe
i podić’ protiv tebe štitove
9 Na zidove će tvoje upraviti zidodere
i tvoje će kule kukama oborit’!
10 Od nebrojenih konja njegovih
svega će te prašina prekriti,
a od štropota konjanika i točkova
i bojnih kola njihovih
zadrhtat će zidine tvoje,
kad bude prolazio kroz vrata tvoja,
k’o što se prolazi kroz grad osvojen.
11 Kopitima svojih konja
zgazit će ti sve ulice;
narod tvoj mačem će pobiti
i srušiti stupovlje tvoje.
12 Poplijenit će bogatstvo tvoje,
tvoje će razgrabiti blago!
Razorit će tvoje zidine
i kuće tvoje divne srušiti!
Kamenje, drvo, prašinu tvoju
u more će pobacati!
13 A ja ću prekinuti jeku tvojih pjesama,
i zvuk se tvojih harfa više neće čuti!
14 Pretvorit ću te u pećinu golu,
postat ćeš sušilište mrežâ.
Više se nikad nećeš podići,
jer ja, Jahve, rekoh!’ –
to riječ je Jahve Gospoda.«
15 Ovako Jahve Gospod govori Tiru: »A neće li od trijeska pada tvojega i jecanja tvojih ranjenika, kad nastane u tebi pokolj nemili, zadrhtati svi otoci? 16 I neće li tada svi morski knezovi sići s prijestolja svojih, odbaciti svoje plašteve, i skinuti vezene haljine, u strah se zaodjeti, na zemlju posjedati, dršćući bez prestanka, užasnuti tvojim udesom? 17 A zatim će nad tobom zakukati i reći ti: ‘Kamo li propade?
Kamo li s mora nestade,
grade proslavljeni,
što bijaše tako moćan na moru,
ti i žitelji tvoji,
koji strah zadavahu
zemlji svoj?
18 Sada na dan pada tvojega
otoci će zadrhtati,
otoci u moru prestravit će se
zbog propasti tvoje!’
19 Jer ovako govori Jahve Gospod: ‘Kad te pretvorim u pusti grad, kakvi su gradovi u kojima više nitko ne boravi, i kada na tebe dovedem bezdane da te velike vode prekriju, 20 spustit ću te s onima koji su sišli u grob, k narodu pradavnom, i smjestit ću te u najdublje zemljine predjele, u vječnu samoću, s onima što u grob siđoše, da se više ne vratiš u zemlju živih. 21 Pretvorit ću te u užas i više te neće biti. Tražit će te, ali te više nikad neće naći!’ – riječ je Jahve Gospoda.«

27

1 Tužaljka nad propašću Tira

I dođe mi riječ Jahvina: 2 »A ti, sine čovječji, udari u tužaljku nad Tirom 3 i reci Tiru što leži na ulazu u more i trguje s narodima bezbrojnih otoka: Ovako govori Jahve Gospod: ‘Tire, što govoraše:
Ja sam lađa prekrasna, izvanredne ljepote.
4 Tvoje međe sežu u more duboko,
graditelji tvoji
besprimjerno te lijepa načiniše.
5 Od senirskih čempresa oplate ti sagradiše,
cedar libanonski uzeše, jarbole ti podigoše;
6 od bašanskih hrastova istesaše ti vesla,
od bjelokosti i šimšira s kitijimskog otočja
palubu ti načiniše!
7 Od vezena lana egipatskog
bijahu ti jedra
da ti budu zastava!
A grimiz i skrlet s eliških otoka
staviše ti za krovišta.
8 Žitelji Sidona i Arvada
bjehu ti veslači,
a mudraci tvoji, Tire,
bijahu ti kormilari!
9 Starješine gebalske i vještaci
popravljahu kvarove tvoje.
Sve morske lađe i mornari bijahu tvoji i s tobom trgovahu! 10 Perzijanci, Ludijci i Putijci u tvojoj vojsci bijahu ratnici, u tebi vješahu štitove i kacige; oni ti sjaj davahu. 11 Sinovi arvadski s vojnicima na bedemima tvojim uokrug čuvahu ti kule. O zidove ti uokolo štitove vješahu da uzveličaju jedinstvenu ljepotu tvoju! 12 Zbog bogatstva tvoga golemog čak i Taršiš s tobom trgovaše, plaćajući srebrom i gvožđem, olovom i kositrom trg tvoj. 13 Javan i Tubal i Mešek s tobom trgovahu: davahu ljude i suđe mjedeno za trg tvoj. 14 Oni iz Bet Togarme davahu konje, trkaće konjiće i mazge. 15 I sinovi Dedanovi s tobom trgovahu. Mnogi ti otoci bijahu podložni: plaćahu ti daću u bjelokosti i ebanovini. 16 Zbog obilja robe tvoje Edom s tobom trgovaše. Davahu ti za trg dragulje, purpur i vezivo, koralje, rubine i bez; 17 i Judeja i zemlja Izraelova trgovahu s tobom: minitskim žitom, voskom, medom, uljem i balzamom trg tvoj plaćahu! 18 Zbog obilja trga tvojeg, silnoga ti blaga, i Damask s tobom trgovaše za helbonsko vino i saharsku vunu. 19 I Dan i Javan iz Uzala za trg tvoj prekaljeno gvožđe mijenjahu, cimet i slatku trsku. 20 Dedan s tobom trgovaše prostirkama jahačkim. 21 Arapi i kedarski knezovi mijenjahu se s tobom, trg ti plaćajući jaganjcima, jarcima i ovnovima. 22 Trgovci iz Šebe i Rame trgovahu s tobom, za trg ti davahu najbolje dragulje i zlato. 23 Haran, Kane i Eden, trgovci Šebe, Asirije i Kišmada trgovahu s tobom. Mijenjahu za trg tvoj 24 skupocjene halje, purpurne i vezene plašteve, sagove šarene i užad čvrsto pletenu. 25 Taršiške su lađe nakrcane prevozile robu tvoju! Bješe tako puna i teška veoma.
26 Na pučinu morsku,
na mnoga te mora izvedoše veslači.
Istočni te vjetar
razbi na pučini morskoj!
27 Tvoje blago i trg ti, rukodjela tvoja,
lađari tvoji i krmilari,
popravljači pukotina,
mjenjači trga tvojeg,
svi ratnici na tebi
i sve mnoštvo posred tebe
potonut će na dno morsko
na dan tvoga brodoloma!
28 Na vapaj ti krmilara
obale će zadrhtati.
29 I sići će s lađa svojih
svi veslači, svi lađari i svi krmilari
i ostat će na kopnu.
30 Za tobom će glasno naricati
i kukati gorko.
Pepelom će posut glave,
i valjat se u prašini;
31 zbog tebe će glave obrijati,
kostrijet će pripasati,
ojađene duše za tobom naricati,
i kukati gorko.
32 U žalosti će ti tužbalicu zapjevati,
nad tobom će protužiti:
‘Koji grad k’o Tir ponosan bješe
posred mora?’
33 Jer kad bi on blago iskrcao,
mnoge bi narode njima nasitio!
Obiljem bogatstva i trga
mnoge bi kraljeve zemaljske usrećio.
34 A sada te, evo, valovi smrskaše,
potonu u dubine morske!
Blago tvoje i sva posada
potonuše s tobom.
35 Svi žitelji otočki
zbog tebe se prestraviše.
Kraljevi se njini naježiše,
glave pokunjiše.
36 Trgovci narodâ zviždahu za tobom,
jer ti strašilo posta
i nestade zauvijek!’«

 

28

1 Proroštvo protiv tirskoga kralja

I dođe mi riječ Jahvina: 2 »Sine čovječji, kaži knezu tirskome: Ovako govori Jahve Gospod:
‘Tvoje se srce uzoholi,
ti reče: ‘Ja sam bog!
Na božjem prijestolju sjedim
u srcu morskom.’
Iako čovjek, a ne Bog,
ti srce svoje izjednači s Božjim.
3 Bješe, eto, od Daniela mudriji,
nijedna ti tajna ne bje skrivena!
4 Mudrošću svojom i razborom
nateče bogatstva,
riznicu napuni srebrom i zlatom!
5 Mudar li bijaše trgovac,
bogatstvo svoje namnoži!
Al’ ti se s bogatstva srce uzoholi.’

6 Stog ovako govori Jahve Gospod:
‘Jer svoje srce s Božjim izjednači,
7 dovest ću, evo, na te tuđince
najnasilnije među narodima.
Isukat će mačeve na mudrost ti divnu,
i ljepotu će ti okaljati,
8 bacit će te u jamu
da umreš nasilnijom smrću
od onih što umiru na pučini morskoj!
9 Hoćeš li tada pred krvnikom reći:
‘Ja sam bog’?
Čovjek si, a ne bog,
u ruci svojih ubojica.
10 Umrijet ćeš smrću neobrezanih
od ruke tuđinske!
Jer ja, Jahve, rekoh to’ –
riječ je Jahve Gospoda.«

11 Pad tirskoga kralja

I dođe mi riječ Jahvina: 12 »Sine čovječji, zakukaj tužaljku nad tirskim kraljem. Reci mu: Ovako govori Jahve Gospod: ‘Gle, ti bješe uzor savršenstva,
pun mudrosti i čudesno lijep!
13 U Edenu, vrtu Božjem, ti življaše,
resio te dragulj svaki,
sard, topaz i dijamant,
krizolit, oniks i jaspis,
safir, smaragd i zlato.
Načinjeni bjehu bubnjevi i frule,
na dan ti rođenja bjehu pripravljeni.
14 Postavih te kao raskriljena keruba zaštitnika:
bio si na svetoj gori Božjoj,
hodio si posred ognjena kamenja.
15 Savršen bješe na putima svojim
od dana svojega rođenja
dok ti se u srcu ne zače opačina.
16 Obilno trgujući,
napuni se nasiljem i sagriješi.
Zato te zbacih s gore Božje,
istrgoh te, kerube zaštitniče,
iz ognjenoga kamenja.
17 Srce ti se uzoholi zbog ljepote tvoje,
mudrost svoju odnemari zbog svojega blaga!
Na zemlju te bacih
i predah te zemaljskim kraljevima
da te prezirno gledaju.
18 Mnoštvom svog bezakonja,
nepoštenim trgovanjem
oskvrnu svoja svetišta!
Pustih oganj posred tebe
da te proždre.
Pretvorih te na zemlji u pepeo
na oči onih što te motre.
19 Svi koji te poznaju među narodima
zgroziše se nad tobom!
Jer ti strašilo posta,
nestade zauvijek.’«

20 Protiv Sidona

I dođe mi riječ Jahvina: 21 »Sine čovječji, okreni lice k Sidonu, prorokuj protiv njega. 22 Reci: Ovako govori Jahve Gospod:
‘Evo me protiv tebe, Sidone,
proslavit ću se usred tebe!
I znat će se da sam ja Jahve
kada nad njim sud izvršim
i svetost svoju pokažem u njemu.
23 I poslat ću na nj kugu
i krv po ulicama njegovim;
i mrtvi će posred njega padati od mača,
koji ti odasvud prijeti,
znat će se tada da sam ja Jahve.’

24 Izrael oslobođen drugih naroda

‘I više neće biti domu Izraelovu
trna što ranjava
nit’ žaoke što razdire
među svima uokolo
koji ga preziru!
I znat će se da sam ja Jahve!’«
25 Ovako govori Jahve Gospod: »A kad skupim sav dom Izraelov između narodâ po kojima su razasuti, očitovat ću u njima svoju svetost pred očima narodâ. I nastanit će se u svojoj zemlji što je dadoh sluzi svome Jakovu. 26 I u njoj će živjeti u miru, gradit će domove i saditi vinograde. Živjet će u pouzdanju dok budem izvršivao svoj sud nad svima koji ih naokolo prezirahu. I znat će da sam ja Jahve, Bog njihov.«

 


 

Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

18:30 Glazba
18:50 Hrvatski program Radio Vatikana
19:05 Glazba
19:15 Vijesti, obavijesti i najava programa

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Molitva za život - svakoga dana u 14:55h

Svakoga dana u 14:55 h molimo molitvu za život. Pridružite nam se u zajedništvu molitve za blagoslov obitelji, sklad i plodnost supružnika i...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Srpanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.