bibija_365_1-min.png

 

 Ez 13-16


13

1 Protiv lažnih proroka

I opet mi dođe riječ Jahvina: 2 »Sine čovječji! Prorokuj protiv onih koji se grade prorocima u Izraelu! 3 Reci tim prorocima koji prorokuju po svojoj glavi: Čujte riječ Jahvinu! Ovako govori Jahve Gospod: ‘Jao prorocima bezumnim koji duh svoj slijede a ništa ne vide! 4 Ti su tvoji proroci, Izraele, kao lisice usred ruševina. 5 Vi se ne popeste na proboje i ne zidaste zida oko doma Izraelova da se održi u boju u dan Jahvin. 6 Viđenja su njihova isprazna, i lažna su njihova proricanja. Govore: ‘Riječ Jahvina!’ – a Jahve ih nije poslao. I još očekuju da će im se riječi ispuniti. 7 Zar ne vidite da su vam viđenja isprazna i da su vam lažna proricanja kad govorite ‘Riječ Jahvina!’ – a ja nisam govorio.’
8 Stoga ovako govori Jahve Gospod: ‘Zato što govorite isprazno i laž vidite, evo me protiv vas – riječ je Jahve Gospoda! 9 Evo, ruka moja bit će protiv proroka koji vide isprazno i laž proriču: neće više biti u zboru mojega naroda, neće biti upisani u knjigu doma Izraelova, nikad više neće stupiti na tlo Izraelovo! I znat će da sam ja Jahve Gospod! 10 Jer narod moj obmanjuju govoreći ‘Mir’ kad mira nema. I dok jedni hoće da se zid utvrdi, oni hoće da se samo ožbuka. 11 Reci onima koji hoće da se samo ožbuka: ‘Past će!’ Udarit će silan pljusak, oborit ću na nj grad kao kamenje, bjesnjet će olujni vihori. 12 Evo, zid će pasti! Neće li vas tada pitati: ‘Gdje vam je sada žbuka kojom ste ga ožbukali?’’
13 Zato ovako govori Jahve Gospod: ‘U svojoj jarosti razbjesnit ću olujne vihore, u srdžbi ću svojoj udariti silnim pljuskom da ga zatrem, u gnjevu ću na nj oboriti grad kao kamenje. 14 Obálit ću zid što ga vi žbukom ožbukaste, na zemlju ću ga oboriti da mu se razgole temelji. Past će zid, i vi ćete pod njim izginuti! Tada ćete znati da sam ja Jahve! 15 Tako ću iskaliti gnjev nad zidom i nad onima koji ga žbukom ožbukaše. A vama ću reći: Nema više zida! Nema onih koji ga žbukom ožbukaše. 16 Nema izraelskih proroka koji Jeruzalemu proricahu i koji mu mir vidješe kad mira ne bijaše.’ Tako govori Jahve Gospod.«

17 Protiv lažnih proročica

»Sine čovječji, okreni lice protiv kćeri svojega naroda koje prorokuju po svojoj glavi! Prorokuj protiv njih: 18 Ovako govori Jahve Gospod: ‘Jao onima koje vezu poveze za svačije ruke i koje prave prijevjese za glave svake veličine da ulove duše! Mislite li uloviti sve duše mojega naroda a svoje duše sačuvati žive? 19 Obeščašćujete me pred mojim narodom za šaku ječma, za zalogaj kruha, ubijajući duše koje ne bi trebale da umru, a spasavajući one koje ne bi trebale da žive; i obmanjujete tako narod moj koji rado sluša vaše laži.’
20 Zato ovako govori Jahve Gospod: ‘Evo me protiv vaših poveza kojima lovite duše kao ptice! Rastrgat ću sve to na vašim rukama i oslobodit ću duše koje time hvatate kao ptice! 21 Poderat ću vaše prijevjese i oslobodit ću svoj narod da ne bude više plijen vaših ruku. I znat ćete da sam ja Jahve! 22 Jer vi lažju ražalostiste srce pravednika, koje ja ražalostiti ne htjedoh, a okrijepiste ruke bezbožnika da se ne obrati od zla puta bezbožničkog pa da život spasi. 23 Zato nećete više vidjeti isprazno niti ćete laž proricati: ja ću osloboditi narod svoj iz vaših ruku. I znat ćete da sam ja Jahve!’«

 

14

1 Protiv idolopoklonstva

Uto k meni dođoše neki od starješina Izraelovih i sjedoše preda me. 2 I dođe mi riječ Jahvina: 3 »Sine čovječji! Ti ljudi nose kumire u srcu i upiru oči u ono što ih na grijeh potiče. Pa zar da trpim da u mene traže savjeta? 4 Zato im reci: Ovako govori Jahve Gospod: ‘Tko god iz doma Izraelova nosi u srcu kumire i upire oči u ono što ga na grijeh potiče, a dolazi k proroku, ja, Jahve, odgovorit ću mu prema mnoštvu njegovih kumira, 5 da uhvatim za srce dom Izraelov koji se zbog idola svojih odmetnu od mene.’
6 Zato reci domu Izraelovu: Ovako govori Jahve Gospod: ‘Obratite se, odvratite se od kumira svojih! Odvratite lice od gnusoba svojih! 7 Jer tko se god iz doma Izraelova i od došljaka koji se nastaniše u Izraelu odmetne od mene i u srcu nosi kumire i upire oči u ono što ga potiče na grijeh, pa unatoč tome dođe k proroku da preko njega u mene traži savjeta, njemu ću ja, Jahve, sam odgovoriti; 8 okrenut ću se protiv njega i učinit ću od njega poslovičan primjer: iskorijenit ću ga iz svojega naroda! I znat ćete da sam ja Jahve.
9 Ako li se prorok dadne zavesti i progovori, bilo bi to kao da sam ja, Jahve, zaveo toga proroka: ruku ću podići na njega i iskorijenit ću ga iz svojega naroda izraelskoga. 10 Obojica će podjednako snositi grijeh svoj: grijeh prorokov jednak je grijehu onoga koji je u njega tražio savjeta. 11 I tako se dom Izraelov više neće odmetati od mene i neće se više kaljati svojim opačinama: on će biti narod moj, a ja ću biti njegov Bog’ – riječ je Jahve Gospoda.«

12 Osobna odgovornost

I dođe mi riječ Jahvina: 13 »Sine čovječji, zgriješi li koja zemlja protiv mene nevjerom i ja podignem ruku na nju te joj uništim i posljednju pričuvu kruha i pustim na nju glad da zatrem u njoj sve ljude i stoku; 14 preostanu li u njoj samo tri čovjeka – Noa, Daniel i Job – ti će se svojom pravednošću spasiti« – riječ je Jahve Gospoda. 15 »Također, ako na tu zemlju pustim divlje zvijeri da joj djecu unište a nju pretvore u pustinju, kojom se zbog zvijeri više nitko neće usuditi proći; 16 preostanu li u njoj samo ta tri čovjeka, života mi moga« – riječ je Jahve Gospoda – »oni neće spasiti ni sinova ni kćeri, nego samo sebe, a zemlja će njihova postati prava pustinja. 17 Ili, ako ja trgnem mač na tu zemlju govoreći: ‘Maču, prođi ovom zemljom!’ da istrijebim u njoj sve ljude i stoku, 18 a u njoj se nađu samo ona tri čovjeka, života mi moga« – riječ je Jahve Gospoda – »oni neće spasiti ni sinova ni kćeri, nego samo sebe. 19 Ili, ako ja pošaljem na tu zemlju kugu te izlijem na nju gnjev i pokolj da zatrem u njoj sve ljude i stoku, 20 a u njoj preostanu samo ona tri čovjeka, Noa, Daniel i Job, života mi moga« – riječ je Jahve Gospoda – »oni neće spasiti ni sinova ni kćeri, nego samo sebe svojom pravednošću.«
21 Ovako govori Jahve Gospod: »Ipak, ako na Jeruzalem pustim sva svoja četiri ljuta biča – mač, glad, divlju zvjerad i kugu – da zatrem u njemu sve ljude i stoku, 22 u njemu će ipak preživjeti ostatak koji će spasiti sinove i kćeri. I evo, oni će doći k vama da vidite njihovo vladanje i njihova djela i da se utješite, jer ćete upoznati: što god poduzeh protiv Jeruzalema, ne učinih bez razloga. 23 Da, kad vidite njihovo vladanje i njihova djela, utješit ćete se, jer ćete upoznati da ne učinih bez razloga što god poduzeh protiv Jeruzalema« – riječ je Jahve Gospoda.

 

15

1 Prispodoba o vinovoj lozi

I dođe mi riječ Jahvina:
2 »Sine čovječji! U čemu je trs loze bolji
od drugih šumskih drveta?
3 Služi li da se od njega štogod načini?
Djelja li se od njega klin da se o njega što objesi?
4 Gle, baca se u oganj da izgori:
kad mu oganj sažeže oba kraja i sredinu spali,
može li još čemu poslužiti?
5 Eto, ni onda kad bijaše čitav
ništa se od njega ne mogaše načiniti.
Pa kako će, dakle, čemu poslužiti kad ga plamen sažga?«
6 Zato ovako govori Jahve Gospod:
»Kao što sam trs loze, među drugim drvetima,
bacio u oganj da izgori,
tako ću postupati i s Jeruzalemcima!
7 Upravit ću lice svoje na njih,
i kada se iz jednog ognja izbave,
drugi će ih proždrijeti.
I spoznat ćete da sam ja Jahve
kad lice svoje upravim na njih
8 i svu im zemlju opustošim
jer mi bijahu nevjerni!« –
riječ je Jahve Gospoda.

 

16

1 Povijest Izraela u slici:
Jeruzalem – nevjerna zaručnica


I dođe mi riječ Jahvina: 2 »Sine čovječji! Pokaži Jeruzalemu sve gadosti njegove! 3 Reci: Ovako Jahve Gospod govori Jeruzalemu, nevjernici: ‘Podrijetlom i rodom iz zemlje si kanaanske, otac ti Amorejac, mati Hetitkinja. 4 Kad si svijet ugledala, na dan rođenja tvojega pupka ti ne odrezaše niti te vodom opraše da te očiste; solju te ne osoliše niti te povojima poviše. 5 Nijedno se oko na te ne sažali niti se tko smilova da ti to učini, nego te na dan rođenja tvojega gadnu baciše napolje.
6 A ja prođoh kraj tebe i vidjeh gdje se koprcaš u krvi. I rekoh ti dok si još u krvi bila: ‘Živi!’ U krvi ti tvojoj rekoh: ‘Živi! 7 Razrasti se kao izdanak u polju!’ I umnožih te, i ti se razraste i velika postade, i dođe vrijeme da sazreš. Dojke ti se raspupale, kosa ti narasla, ali si još gola i naga bila. 8 Prođoh kraj tebe i u te se zagledah: i gle, dob tvoja – dob je ljubavi!
Raširih na te skute svoje i pokrih ti golotinju. Prisegoh ti i sklopih savez s tobom’ – riječ je Jahve Gospoda – ‘i ti moja postade. 9 Okupah te u vodi, krv saprah s tebe i uljem te pomazah. 10 Obukoh te u šarene haljine, na noge ti obuh sandale od fine kože; opasah te bezom i pokrih te prijevjesom svilenim. 11 Uresih te nakitima: na ruke ti stavih narukvice, oko vrata ogrlice; 12 prstenom ti nos uresih, uši naušnicama, a glavu ti ovjenčah vijencem najljepšim. 13 I tako se sva u srebru i zlatu pojavi, u haljini od beza, svilom izvezenoj. Za hranu ti dadoh najfinije brašno, med i ulje. Bila si tako lijepa, prelijepa, za kraljicu podobna!
14 Glas o ljepoti tvojoj puče među narodima, jer ti bijaše tako lijepa u nakitu mojem što ga djenuh na tebe’ – riječ je Jahve Gospoda. 15 ‘Ali te ljepota tvoja zanijela, zbog glasa se svojega bludu podade: blud si svoj nudila obilno svakom prolazniku, njegova si bila. 16 Od haljina si svojih šarene uzvišice pravila i na njima se bludu odavala ... 17 I nakite uze zlatne i srebrne, kojima te ja bijah uresio, i od njih načini sebi muške likove da s njima bludničiš. 18 Uze šarene, vezene haljine da njima odjeneš kumire svoje i njima si prinosila moje ulje i moj kâd. 19 A hranu što ti je dadoh – najfinije brašno, med i ulje kojima te hranjah – pred njih si stavljala na ugodan miris. Da, tako to bijaše’ – riječ je Jahve Gospoda! 20 ‘Sinove si svoje i kćeri uzimala koje meni rodi i njima ih za hranu klala. Malo ti bijaše tvoga bludničenja, 21 pa si čak i djecu moju davala da se njima na čast kroz oganj provedu! 22 U svim tim gnusobama i bludu svojemu ne spomenu se danâ mladosti svoje, kad si se gola i naga u krvi svojoj koprcala.
23 I povrh svega zla – Jao! Jao!’, riječ je Jahve Gospoda – 24 ‘sagradi sebi humke, posvud diže uzvišice. 25 Na svim raskršćima podiže uzvišice i na njima blatiš svoju ljepotu, nudiš se svakom prolazniku množeć’ svoje bludničenje. 26 Bludu se podade sa sinovima Egipta, snažna tijela, bludničenje si množila da me razjariš. 27 Zato, evo, ruku digoh na te, smanjivši ti obrok hrane i predavši te bijesu tvojih mrziteljica, kćeri filistejskih, koje se stide sramotnoga tvojeg vladanja. 28 Tjerala si blud i sa sinovima Asira i nisi se zasitila; i s njima si blud tjerala, ali se nisi zasitila. 29 Umnožila si bludničenje svoje i sa zemljom kanaanskom, sa zemljom kaldejskom, ali se ni onda nisi zasitila.
30 O, kako li slabo bijaše tvoje srce’ – riječ je Jahve Gospoda – ‘kad činjaše ono što rade bludnice najrazvratnije. 31 Na svim raskrsnicama humak sebi podiže, posvuda sagradi sebi uzvišice. Ali ne kao druge bludnice, jer si prezirala plaću bludničku, 32 nego kao preljubnica: mjesto muža, strance si primala. 33 Svima se bludnicama plaća, a ti si sama ljubavnike svoje plaćala i još si ih u bludnosti svojoj darovima mamila da ti dođu odasvuda. 34 Ti bijaše bludnica kakvih nema: nitko za tobom nije trčao da s tobom blud provodi, nego si sama davala plaću bludničku, a nisu je tebi plaćali. Toliko si bila opaka!
35 Stoga, razvratnice, čuj riječ Jahvinu: 36 Ovako govori Jahve Gospod: ‘Jer si svlačila svoju sramotu i u bludu golotinju otkrivala pred svim svojim ljubavnicima i gnusnim kumirima, i zbog krvi svojih sinova što si ih njima prinosila, 37 evo, skupit ću sve tvoje ljubavnike s kojima si se naslađivala, sve koje si voljela i koje si mrzila, skupit ću ih odasvud protiv tebe i razotkriti im tvoju golotinju, neka vide sramotu tvoju. 38 Sudit ću ti kao što se sudi preljubnicama i krvnicama i predati te bijesu njihovu. 39 Predat ću te u ruke njihove da poruše tvoje humke, da razore uzvišice tvoje. I zderat će s tebe haljine, oteti nakit i ostaviti te golu, sasvim nagu. 40 A zatim će na te dovesti svjetinu da te kamenuje i da te sasiječe mačevima. 41 Kuće će ti ognjem spaliti i naočigled svim ženama izvršiti pravdu nad tobom. Tako ću dokrajčiti tvoje bludničenje, nećeš više davati plaću bludničku. 42 Iskalit ću gnjev svoj nad tobom i povući ću svoju ljubomoru od tebe. Smirit ću se i neću se više gnjeviti. 43 I jer se ne spomenu svoje mladosti, već me svim tim izazivaše, oborit ću ti na glavu sve postupke tvoje’ – riječ je Jahve Gospoda: ‘nećeš više dodavati bestidnosti na sve svoje gadosti!’
44 I sastavljač poslovica narugat će ti se poslovicom: ‘Kakva mati, takva kći.’ 45 Prava si kći svoje matere, koja ostavi muža i djecu; sestra si sestara svojih, koje ostaviše muževe svoje i djecu: Hetitkinja vam mati bijaše, otac Amorejac: 46 Samarija, sestra tvoja starija, sa svojim kćerima tebi slijeva stoji; Sodoma, tvoja mlađa sestra, s kćerima svojim zdesna ti stoji. 47 A ti ne samo da si njihovim putem hodila i činila njihove gadosti – to bi tebi bilo premalo – već bijaše od njih pokvarenija na svojim putovima. 48 Života mi mojega’ – riječ je Jahve Gospoda – ‘tvoja sestra Sodoma sa svojim kćerima ne učini što si ti počinila zajedno s kćerima svojim.
49 Evo opačina sestre tvoje Sodome: gizdavo, u izobilju kruha i bezbrižno življaše ona i kćeri njezine, a sirotinju i bijednike ne pomagahu. 50 Uzoholiše se i gadosti pred očima mojim činjahu, i zato ih zatrijeh, kao što vidje! 51 A sestra ti Samarija ne počini ni polovicu grijeha tvojih, i tako ti počini više gadosti nego one obje zajedno, opravdavši sestre svoje svojim gadostima. 52 Zato snosi sad sramotu grijeha kojima si sestre svoje opravdala; zbog grijeha kojima se više od njih nagrdi, one izađoše pravednije. Postidi se, dakle, i snosi sramotu svoju kojom sestre opravda.
53 A ja ću okrenuti udes njihov, udes Sodome i kćeri njenih, udes Samarije i kćeri njenih; i tvoj ću udes okrenuti među njima, 54 da snosiš sramotu svoju i da se postidiš za sve što si počinila, njima na utjehu. 55 Sestra tvoja Sodoma i kćeri njene vratit će se u stanje prijašnje; sestra tvoja Samarija i kćeri njene vratit će se u stanje prijašnje; ali i ti i kćeri tvoje vratit ćete se u stanje prijašnje. 56 Zar se nije spominjala sestra tvoja Sodoma dok ti bijaše ponosita, 57 prije negoli se golotinja tvoja otkrila? Budi sada za ruglo kćerima edomskim, susjedama njenim i kćerima filistejskim koje ti se sa svih strana rugaju. 58 Snosi, dakle, svoju sramotu i svoje gadosti’ – riječ je Jahve Gospoda!
59 Jer ovako govori Jahve Gospod: ‘Postupit ću s tobom onako kako ti učini kad pogazi zakletvu i raskinu Savez. 60 Ali ću se ja ipak spomenuti svojega saveza s tobom što ga sklopih u dane mladosti tvoje i uspostavit ću s tobom savez vječan. 61 I ti ćeš se opomenuti svojih putova i postidjet ćeš se kad primiš svoje sestre, stariju i mlađu, koje ću ti dati za kćeri, ali ne snagom tvog saveza. 62 Sklopit ću s tobom savez svoj i znat ćeš da sam ja Jahve, 63 da se opomeneš i da se postidiš i da od sramote više ne otvoriš usta kad ti oprostim sve što učini!’ To je riječ Jahve Gospoda.«

 


 

Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

23:00 Molitva - Povečerje
23:10 Glazba
23:15 "Riječ o riječi" - duhovni poticaji za svaki dan
23:20 Glazba

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Krunica i litanije svetome Josipu u 20:15h

Srijeda je dan u tjednu posvećen sv. Josipu. Na taj se dan posebno spominjemo tog slavnog zaručnika Bl. Djevice Marije i poočima našega Spasitelja,...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Srpanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.