bibija_365_1-min.png

 

 Izr 1-5


1

1 Uvodni natpis

Mudre izreke Salomona, sina Davidova, kralja izraelskog:
2 da se spozna mudrost i pouka,
da se shvate razumne riječi;
3 da se primi umna pouka,
pravda i pravica i nepristranost;
4 da se dade pamet neiskusnima,
mladiću znanje i umijeće;
5 kad mudar čuje, da umnoži znanje,
a razuman steče mudrije misli;
6 da razumije izreke i prispodobe,
riječi mudraca i njihove zagonetke.

7 Strah je Gospodnji početak spoznaje,
ali ludi preziru mudrost i pouku.

8 I. PROSLOV

PREPORUKA MUDROSTI

Kloniti se loša društva


Poslušaj, sine moj, pouku oca svoga
i ne odbacuj naputka svoje majke!
9 Jer će ti biti ljupki vijenac na glavi
i ogrlica oko tvoga vrata.
10 Sine moj, ako te grešnici mame,
ne pristaj;
11 ako bi rekli: »Hodi s nama, da vrebamo krv,
čekamo u zasjedi nevina ni za što;
12 da ih progutamo žive kao carstvo smrti
i cijele kao one koji silaze u grob;
13 naplijenit ćemo svakojaka blaga,
napuniti svoje kuće plijenom;
14 bacat ćeš s nama svoj ždrijeb,
svi ćemo zajedno imati jednu kesu.«
15 Sine moj, ne idi s njima na put,
makni nogu od njihove staze.
16 Jer na zlo trče svojim nogama
i hite prolijevati krv.
17 Jer uzalud je razapinjati mrežu
pred očima svim pticama.
18 A oni vrebaju vlastitu krv,
postavljaju zasjedu svojemu životu.
19 Takva je sudba svih lakomih na ružan dobitak:
on ih života stane.

20 Opomena nemarnima

Mudrost glasno uzvikuje na ulici,
na trgovima diže svoj glas;
21 propovijeda po bučnim uglovima,
na otvorenim gradskim vratima govori svoje riječi:
22 »Dokle ćete, vi glupi, ljubiti glupost
i dokle će podsmjevačima biti milo podsmijevanje,
i dokle će bezumnici mrziti znanje?
23 Poslušajte moju opomenu!
Gle, svoj duh pred vas izlijevam,
hoću vas poučiti svojim riječima.
24 Koliko sam vas zvala, a vi ste odbijali;
pružala sam ruku, ali je nitko ne opazi.
25 Nego ste odbacili svaki moj savjet
i niste poslušali moje opomene;
26 zato ću se i ja smijati vašoj propasti,
rugat ću se kad vas obuzme tjeskoba:
27 kad navali na vas strah kao nevrijeme
i zgrabi vas propast kao vihor,
kad navali na vas nevolja i muka.
28 Tada će me zvati, ali se ja neću odazvati;
tražit će me, ali me neće naći.
29 Jer su mrzili spoznaju
i nisu izabrali Gospodnjeg straha
30 niti su poslušali moj savjet,
nego su prezreli svaku moju opomenu.
31 Zato će jesti plod svojeg vladanja
i nasititi se vlastitih savjeta.
32 Jer glupe će ubiti njihovo odbijanje,
a nemar će upropastiti bezumne.
33 A tko sluša mene, bezbrižan ostaje
i spokojno živi bez straha od zla.«

 

 2

1 Zaštita od loša društva

Sine moj, ako primiš moje riječi i pohraniš u sebi moje zapovijedi,
2 i uhom svojim osluhneš mudrost
i obratiš svoje srce razboru;
3 jest, ako prizoveš razum
i zavapiš za razborom;
4 ako ga potražiš kao srebro
i tragaš za njim kao za skrivenim blagom –
5 tada ćeš shvatiti strah Gospodnji
i naći ćeš Božje znanje.
6 Jer Jahve daje mudrost,
iz njegovih usta dolazi znanje i razboritost.
7 On pravednicima pruža svoju pomoć,
štit je onih koji hode u bezazlenosti.
8 Jer on štiti staze pravde
i čuva pute svojih pobožnika.
9 Tada ćeš shvatiti pravdu, pravicu, pravednost
i sve staze dobra,
10 jer će mudrost ući u tvoje srce
i spoznaja će obradovati tvoju dušu.
11 Oprez će paziti na te
i razboritost će te čuvati:
12 da te izbavi od zla puta,
od varava čovjeka,
13 od onih koji ostavljaju staze poštenja
te idu mračnim putovima;
14 koji se vesele čineći zlo
i likuju u opačinama zloće;
15 kojih su staze krive
i koji su opaki na svojim putovima;
16 da te izbavi od preljubnice
i od tuđinke koja laska riječima;
17 koja ostavlja prijatelja svoje mladosti
i zaboravlja zavjet svoga Boga
18 jer joj kuća tone u smrt
i njezini putovi vode mrtvima.
19 Tko god zalazi k njoj ne vraća se nikad
i ne nalazi više putove života.

20 Zato idi putem čestitih
i drži se staza pravedničkih!
21 Jer samo će pravedni nastavati zemlju
i bezazleni će ostati na njoj.
22 A opake će zbrisati sa zemlje
i bogohulnike iščupati iz nje.

 

 

3

1 Put do mudrosti

Sine moj, ne zaboravljaj moje pouke, i tvoje srce neka čuva moje zapovijedi,
2 jer će ti produljiti dane i životne godine
i podariti spokojstvo.

3 Neka te ne ostavljaju dobrota i vjernost,
objesi ih sebi oko vrata,
upiši ih na ploču srca svoga.
4 Tako ćeš steći ugled i uspjeti
pred Božjim i ljudskim očima.
5 Uzdaj se u Jahvu svim srcem
i ne oslanjaj se na vlastiti razbor.
6 Misli na nj na svim svojim putovima
i on će ispraviti tvoje staze.
7 Ne umišljaj da si mudar:
boj se Jahve i kloni se zla.
8 To će biti lijek tvome tijelu
i okrepa tvojim kostima.
9 Časti Jahvu svojim blagom
i prvinama svega svojeg prirasta.
10 I tvoje će žitnice biti prepune
i tvoje će se kace prelijevati novim vinom.

11 Sine moj, ne odbacuj Jahvine opomene
i nemoj da ti omrzne njegov ukor.
12 Jer koga Jahve ljubi onoga i kori,
kao otac sina koga voli.
13 Radosti mudraca Blago čovjeku koji je stekao mudrost
i čovjeku koji je zadobio razboritost.
14 Jer bolje je steći nju nego steći srebro,
i veći je dobitak ona i od zlata.
15 Skupocjenija je od bisera,
i što je god tvojih dragocjenosti,
s njome se porediti ne mogu;
16 dug joj je život u desnoj ruci,
a u lijevoj bogatstvo i čast.
17 Njezini su putovi putovi miline
i sve su njene staze pune spokoja.
18 Životno je drvo onima koji se nje drže
i sretan je onaj tko je zadrži.

19 Jahve je mudrošću utemeljio zemlju
i umom utvrdio nebesa;
20 njegovim su se znanjem otvorili bezdani
i oblaci osuli rosom.
21 Sine moj, ne gubi to iz očiju,
sačuvaj razbor i oprez.
22 I bit će život tvojoj duši
i ures vratu tvome.
23 Bez straha ćeš tada kročiti svojim putem
i noga ti se neće spoticati.
24 Kad legneš, nećeš se plašiti,
i kad zaspiš, slatko ćeš snivati.
25 Ne boj se nenadane strahote
ni nagle propasti kad stigne bezbožnike.
26 Jer će ti Jahve biti uzdanje
i čuvat će nogu tvoju od zamke.

27 Ne uskrati dobročinstva potrebitim
kad god to možeš učiniti.
28 Ne reci svome bližnjemu:
»Idi i dođi opet, sutra ću ti dati«, kad možeš već sada.
29 Ne kuj zla svome bližnjemu
dok on bez straha kod tebe boravi.
30 Ne pravdaj se ni s kim bez razloga
ako ti nije učinio nikakva zla.
31 Nemoj zavidjeti nasilniku
niti slijediti njegove pute,
32 jer su Jahvi mrski pokvarenjaci,
a prisan je s pravednima.
33 Jahvino je prokletstvo na domu bezbožnika,
a blagoslov u stanu pravednika.
34 S podsmjevačima on se podsmijeva,
a poniznima dariva milost.
35 Mudri će baštiniti čast,
a bezumnici snositi sramotu.

 

4

1 Izbor mudrosti

Slušajte, djeco, pouku očevu i pazite kako biste spoznali mudrost,
2 jer dobar vam nauk dajem:
ne prezrite moga naputka.
3 I ja sam bio sin u svoga oca
i nježan jedinac u svoje matere;
4 i mene je on učio i govorio mi:
»Zadrži moje riječi u svojem srcu,
poštuj moje zapovijedi i živjet ćeš.
5 Steci mudrost, steci razbor,
ne smeći ih s uma i ne odstupi od riječi mojih usta.
6 Ne ostavljaj je i čuvat će te;
ljubi je i obranit će te.
7 Početak je mudrosti: steci sebi mudrost
i svim svojim imanjem steci razboritost.
8 Veličaj je i uzvisit će te;
donijet će ti čast kad je prigrliš.
9 Stavit će ti ljupki vijenac na glavu
i obdarit će te krasnom krunom.«
10 Poslušaj, sine moj, primi moje riječi
i umnožit će se godine tvojeg života.

11 Poučih te putu mudrosti,
navratih te na prave staze;
12 neće ti se zapletati koraci kad staneš hoditi;
potrčiš li, nećeš posrnuti.
13 Čvrsto se drži pouke, ne puštaj je,
čuvaj je, jer ona ti je život.
14 Ne idi stazom opakih
i ne stupaj putem zlikovaca.
15 Ostavi ga, ne hodi njime;
kloni ga se i zaobiđi ga.
16 Jer oni ne spavaju ako ne učine zla,
i san im ne dolazi ako koga ne obore.
17 Jer jedu kruh opačine
i piju vino nasilja.

18 A pravednička je staza kao svjetlost svanuća,
koja je sve jasnija do potpunog dana.
19 A put je opakih kao mrkli mrak:
ne znaju o što će se spotaknuti.

20 Sine moj, pazi na moje riječi,
prigni uho svoje mojim besjedama.
21 Ne gubi ih nikad iz očiju,
pohrani ih usred srca svoga.
22 Jer su život onima koji ih nalaze
i ozdravljenje svemu tijelu njihovu.
23 A svrh svega, čuvaj svoje srce,
jer iz njega izvire život.
24 Drži daleko od sebe lažna usta
i udalji od sebe usne prijevarne.
25 Nek’ tvoje oči gledaju u lice
i neka ti je pogled uvijek prav.
26 Pazi na stazu kojom kročiš
i neka ti svi putovi budu pouzdani.
27 Ne skreći ni desno ni lijevo,
drži svoj korak daleko odà zla.

 

 

5

1 Izbjegavanje preljubnice i prava ljubav mudraca

Sine moj, čuj moju mudrost, prigni uho mojoj razboritosti
2 da sačuvaš oprez,
da ti usne zadrže znanje.
3 Jer s usana žene preljubnice kaplje med
i nepce joj je glađe od ulja,
4 ali je ona naposljetku gorka kao pelin,
oštra kao dvosjekli mač.
5 Njene noge silaze k smrti,
a koraci vode u podzemlje.
6 Ona ne pazi na put života,
ne mari što su joj staze kolebljive.

7 Zato me sada poslušaj, sine,
i ne odstupaj od riječi mojih usta.
8 Neka je put tvoj daleko od nje
i ne približuj se vratima njezine kuće,
9 da drugima ne bi dao svoju slavu
i okrutnima svoje godine;
10 da se ne bi tuđinci nasitili tvoga dobra
i da tvoja zaslužba ne ode u tuđu kuću;
11 da ne ridaš na koncu
kad ti nestane tijela i puti
12 i da ne kažeš: »Oh, kako sam mrzio pouku
i kako mi je srce preziralo ukor!
13 I ne slušah glasa svojih učitelja,
niti priklonih uho onima što me poučavahu.
14 I umalo ne zapadoh u svako zlo,
usred zbora i zajednice!«
15 Pij vodu iz svoje nakapnice
i onu što teče iz tvoga studenca.
16 Moraju li se tvoji izvori razlijevati
i tvoji potoci teći ulicama?
17 Nego neka oni budu samo tvoji,
a ne i tuđinaca koji su uza te.
18 Neka je blagoslovljen izvor tvoj
i raduj se sa ženom svoje mladosti:

19 neka ti je kao mila košuta i ljupka gazela,
neka te grudi njene opajaju u svako doba,
njezina ljubav zatravljuje bez prestanka!
20 Ta zašto bi se, sine moj, zanosio preljubnicom
i grlio tuđinki njedra?
21 Jer pred Jahvinim su očima čovjekovi putovi
i on motri sve njegove staze.
22 Opakoga će uhvatiti njegova zloća
i sapet će ga užad njegovih grijeha.
23 Umrijet će jer nema pouke,
propast će zbog svoje goleme gluposti.

 

 


 

Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

22:45 Glazba
23:00 Molitva - Povečerje
23:10 Glazba
23:15 "Riječ o riječi" - duhovni poticaji za svaki dan

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

"Ljubav nije ljubljena" - korizmeno razmatranje s. Lidije Bernardice Matijević

Žedna mi je duša Boga, Boga živoga; o kada ću doći i lice Božje gledati? Posljednja tri dana razmatrali smo kako izgleda naš korizmeni hod koji je tek...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Listopad 2023
P U S Č P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.