25 godina Radio Marije

Advent2022
Nalazeći se na početku još jedne nove liturgijske godine, ali i godine u kojoj ćemo obilježiti 60. obljetnicu od objavljivanja prvog dokumenta Drugoga vatikanskoga koncila, Konstitucije o svetoj liturgiji Sacrosanctum Concilium, dobro se još jednom prisjetiti učenja Koncila o liturgijskoj godini:

„Dobrohotna Majka Crkva smatra svojom zadaćom da u određene dane tijekom godine svetim spominjanjem slavi spasonosno djelo svojega božanskog Zaručnika. Svakoga tjedna, u dan što ga je nazvala Gospodnjim, ona slavi spomen Gospodinova uskrsnuća; skupa s njegovom blaženom mukom ona ga svetkuje također jednom u godini najvećom svetkovinom Vazma.

U godišnjem ciklusu Crkva razvija svekoliko Kristovo otajstvo, od utjelovljenja i rođenja sve do uzašašća, do dana Pedesetnice i do očekivanja blažene nade i dolaska Gospodinova. Slaveći uvijek iznova otajstva otkupljenja, ona otvara vjernicima bogatstva krjeposti i zasluga svojega Gospodina, tako da na neki način postaju prisutnima u svako vrijeme te vjernici s njima dođu u dodir i napune se milošću spasenja” (Sacrosanctum Concilium, 102)“.

U novoj liturgijskoj godini, osim što se spominjemo ove vrijedne obljetnice prvoga koncilskog dokumenta, spomenut ćemo se i 25. obljetnice beatifikacije kardinala Alojzija Stepinca u Hrvatskom nacionalnom svetištu u Mariji Bistrici.

Stoga i u ovo vrijeme došašća, uz navještaj Božje riječi, za vrijeme blagoslova adventskog vijenca ili panja te uz paljenja svijeća na njemu, o ovim Gospodnjim otajstvima razmišljat ćemo i uz riječi blaženoga Alojzija, u čijoj osobi nam se pruža kompas da bi se znali orijentirati (usp. homilija sv. Ivana Pavla II., pape, Marija Bistrica, 3. listopada 1998) kako bi uvijek zajedno s njim mogli spremno ispovijedati: „Isus Krist je Bog! Za njega smo spremni umirati svaki dan i svaki čas!“

Blagoslov adventskoga vijenca/panja i paljenje prve svijeće na njemu slavi se u subotu uvečer (u vrijeme molitve Prve večernje) prije prve nedjelje došašća ili na prvu nedjelju došašća, a može se uklopiti u kontekst euharistijskoga slavlja ili časoslovnu molitvu večernje. Blagoslov se može slaviti i u obiteljskome ozračju, pri čemu predvoditelj blagoslova može biti glava obitelji ili neki drugi njezin član.

Četiri svijeće na adventskome vijencu dobile su i svoja imena, a mogu biti i različitih boja. Prvu se obično naziva Svijećom proroka i Svijećom nade (zelene boje); drugu Svijećom Betlehema i Svijećom spasenja (ljubičaste boje), treću svijeću Svijećom pastira i Svijećom radosti (ružičaste boje) te četvrtu Svijećom anđela i Svijećom pouzdanja (crvene boje).


Obred blagoslova adventskog vijenca/panja i obred paljenja svijeća na njemu
tijekom prvog tjedna došašća


Blagoslov adventskoga vijenca/panja i paljenje prve svijeće na njemu slavi se u subotu uvečer (u vrijeme molitve Prve večernje) prije prve nedjelje došašća ili na prvu nedjelju došašća, a može se uklopiti u kontekst euharistijskoga slavlja ili časoslovnu molitvu večernje. Blagoslov se može slaviti i u obiteljskome ozračju, pri čemupredvoditelj blagoslova može biti glava obitelji ili neki drugi njezin član. Četiri svijeće na adventskome vijencu dobile su i svoja imena, a mogu biti i različitih boja. Prvu se obično naziva Svijećom proroka i Svijećom nade (zelene boje);
drugu Svijećom Betlehema i Svijećom spasenja (ljubičaste boje), treću svijeću Svijećom pastira i Svijećom radosti (ružičaste boje) te četvrtu Svijećom anđela i Svijećom pouzdanja (crvene boje).


PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA
(nedjelja, 27. studenoga 2022.)

Blagoslov vijenca/panja i paljenje prve svijeće

UVODNI OBRED

Predslavitelj, okrenut prema vjernicima okupljenima oko vijenca/panja
započinje obred znamenujući se znakom križa govoreći:

P. Bože u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.
P. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom.
O. Kako bijaše na početku tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Zatim se može otpjevati:

Padaj s neba, roso sveta, padaj s rajske visine!
Vapijahu starog svijeta duše čiste pravedne.
Otvori se, zemljo mila, da iz plodnog tvoga krila
u taj sretan, blažen čas svemu svijetu nikne spas.


Kad završi pjesma, predslavitelj kratko uvodi u obred ovim ili sličnim riječima:

Draga braćo! Tijekom liturgijske godine Crkva slavi cijelo Kristovo otajstvo: od Utjelovljenja i Rođenja do Uzašašća, do dana Pedesetnice i očekivanja blažene nade i dolaska Gospodnjeg. Nova liturgijska godina započinje vremenom došašća, vremenom iščekivanja, obraćenja i nade. Iščekujemo ponizan Spasiteljev dolazak u naše smrtno tijelo, iščekujemo i Njegov drugi slavni dolazak. Dok ga čekamo, liturgija ovoga vremena poziva nas na obraćenje, ali i na svjedočenje radosne nade da u ovom svijetu budemo i sol zemlje i svjetlost svijeta.

LITURGIJA RIJEČI

S prikladnog mjesta čitač ili sâm predslavitelj čita prvo čitanje:

Poslušajmo riječi iz Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima!
Braćo: Shvaćate ovaj čas: Vrijeme je već da se oda sna prenemo jer nam je sada spasenje bliže nego kad povjerovasmo. Noć poodmače, dan se približi! Odložimo dakle djela tame i zaodjenimo se oružjem svjetlosti. Kao po danu pristojno hodimo, ne u pijankama i pijančevanjima, ne u priležništvima i razvratnostima, ne u svađi i ljubomoru, nego zaodjenite se Gospodinom Isusom Kristom.

Zatim slijedi psalam s pripadajućom antifonom:

Ant. K tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju.
K tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju,
u tebe se uzdam, Bože moj:
ne daj da se postidim,
da se ne vesele nada mnom dušmani!
- - - - - - -
Koji se u tebe uzdaju, postidjet se neće:
postidjet će se koji se lako iznevjere.
Pokaži mi, Gospodine, svoje putove,
nauči me svojim stazama!
- - - - - - -
Čuvaj dušu moju, izbavi me:
neću se postidjeti, jer se tebi utekoh.
Nedužnost i čestitost nek’ me štite,
jer u tebe se, Gospodine, uzdam.
- - - - - - -

Nakon psalama čitač ili sâm predslavitelj čita:

Iz homilije bl. Alojzija Stepinca (Dubrovnik, 3. veljače 1941.)
Može li se uopće govoriti o idealima tamo, gdje nema više kontakta s Kristom, neusporedivim idealom čovječanstva? A gdje nema više ideala, tamo je pad neminovan i katastrofa neizbježiva. Jer ako je ono što čovjek ljubi ispod njega, onda mora da se sagne i gmiže kao životinja, čiji je ideal na zemlji u zobi, slami i vodi. Ako je ono što ljubiš iznad tebe, onda ćeš sedizati poput orla u nebeske visine, sposoban da prezreš sve što je nisko i ružno, pa i samu smrt, kada to ustreba.

BLAGOSLOVNA MOLITVA

Ako je zgodno, svi zajedno s predslaviteljem neko vrijeme mole u šutnji nakon koje predslavitelj moli sklopljenih ruku blagoslovnu molitvu:

Pomolimo se.
Svemogući Bože, radosno iščekujemo dolazak Tvoga Sina među nas.
Njegovo je svjetlo sjajilo u svakome trenutku ljudske povijesti.
Pogledaj svoju Crkvu, okupljenu na početku milosnoga vremena došašća;
pošalji svoga Duha i blagoslovi ove svijeće koje ćemo paliti
kao znak svoje gorljive čežnje za susret s otajstvom Rođenja Isusa Krista.
On je došao u vremenu po tijelu, da bismo živjeli u vječnosti po Duhu.
Ostao je s nama, prisutan u sakramentu ljubavi,
da bi nam darovao puninu radosti.
Daj da se – paleći ove svijeće – u svakome od nas,
u našim obiteljima i u cijeloj našoj zajednici
umnaža svjetlo vjere, život milosti i žar ljubavi,
kako bismo bili spremni za Kristov dolazak u slavi
i za ulazak u njegovo kraljevstvo svjetla.
Po Kristu Gospodinu našemu.
O. Amen.

Zatim predslavitelj proslijedi prije paljenja prve svijeće:

Palimo prvu adventsku svijeću, Svijeću proroka i Svijeću nade. Ovo slabašno svjetlo znak je naše čežnje za Bogom i njegovom puninom u vremenu kada se brzo gase malene nade, a žeđ za konačnim smislom biva sve većom. Molimo da naučimo kršćanski bdjeti u zahvalnosti za dar života i da u sebi osjetimo poziv koji je Bog podario svakom čovjeku, da živimo život ljubavi koju nam je Isus Krist darovao. Ovo je svjetlo i znak naše molitve, ponajprije blagoslova. Zahvalimo Bogu za ljude, događaje i doživljaje koji su ostavili blagoslovni trag u nama. Ta nam iskustva pomažu da uklanjamo tamu iz svoga života i budemo blagoslov drugima.Dok se vjernike i vijenac/panj škropi blagoslovljenom vodom, može se pjevati:Već se bliži vrijeme blago, već se bliži onaj čas kad će izić Sunce drago, svanut svemu svijetu spas. Svani, dane, i noć skrati, sini sunce, i povratiBogu čast na visini, svijetu mir na nizini.

ZAVRŠNI OBRED

MOLITVA

Svemogući Bože, mi s vjero m iščekujemo Kristov dolazak. Udijeli, molimo te, da mu idem o ususret pravednim životom te nas, kad dođe, postavi sebi s desne i uvede u kraljevstvo nebesko. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog po sve vijeke vjekova.

BLAGOSLOV

Ako je predslavitelj svećenik:

P. Gospodin s vama.
O. I s duhom tvojim.
P. Neka vas blagoslovi Gospodin i neka vas čuva.
O. Amen.
P. Neka vas Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka vam bude.
O. Amen.
P. Neka pogled svoj Gospodin svrati na vas i mir vam donese.
O. Amen.
P. I blagoslov Boga svemogućega
Oca i Sina i Duha Svetoga
sašao na vas i ostao vazda.
O. Amen.

Ako je predslavitelj laik, znamenujući se znakom križa, govori:

P. Blagoslovio nas svemogući Bog
sačuvao nas od svakoga zla
i priveo nas u život vječni.
O. Amen.


Pripremio: vlč. Tomislav Hačko

Izvor: Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije

Radio Marija

20:45 „Pripravite put Gospodinu“ – promišljanja fra Darka Teperta nad Knjigom proroka Izaije
21:00 Ispovijest vjere Hrvata katolika
21:01 Oči u oči – tema: “Jedan Gospodin! Jedna vjera!“ (Ef 4,5); ur. i vod.: Božo Barun
22:00 Najava sutrašnjeg programa

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Fra Darko Tepert: "Pripravite put Gospodinu" - Privržena ljubav Gospodnja (Izaija 9,5-6)

Danas ćemo se zaustaviti na vrlo kratkom odlomku iz Knjige proroka Izaije. Poslušajmo peti i šesti redak devetoga poglavlja ove knjige: „Jer, dijete...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Prosinac 2022
P U S Č P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 2009-2022

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.